ICTO Seminar Universteit Leiden, 6 juni 2011

Een samenvatting van de discussies aan de tafels. 

 

Discussie 1: Open Courseware, kansen en bedreigingen

De conclusies van de verschillende tafels bestrijken de twee uitersten: van “De enige bedreiging is dat je deze kans niet grijpt en op achterstand komt. Het gaat er niet om of  je meegaat, maar hoe en waarom” tot “er wordt getwijfeld aan de meerwaarde van Open Courseware”.

 

Kansen:

-            Exposure voor opleidingen, met name wanneer de opleiding uniek is

-            instroom vergroten

-            kwaliteit van de instroom verbeteren want studenten kunnen bewuster kiezen voor een opleiding

-            Vergroting samenwerking tussen universiteiten zoals Erasmus, TU en Leiden.

-            Versterking internationale samenwerking en uitwisseling materiaal

-            Vergroting samenwerking studenten en docenten

-            Kwaliteitsverhoging, zowel omdat je als docent nog een extra kwaliteitsslag maakt voordat het online komt, als door de kwaliteitsevaluatie vanuit de instelling voordat het materiaal online geplaatst wordt

-            Binding met andere doelgroepen dan de ingeschreven studenten. Open Courseware is het begin van life long learning. Als doelgroep richten op wetenschappers, alumni, bedrijven; maar ook scholieren

-            open publicatie op internet maakt dat het materiaal vindbaar is voor anti-plagiaat tools (er kan tegen gecontroleerd worden), zo versterkt het materiaal zich als 'origineel'

-            als docenten overstappen op open syllabi of open textbooks dan kunnen deze gratis gedownload worden of tegen kostprijs gedrukt, dat bespaart de studenten geld

-            Open Courseware inbedden in het campusonderwijs: maak Open Courseware als product van het college. Studenten meer betrekken bij onderwijs, nl. door samen met hen (community) Open Courseware te ontwikkelen

 

 

Voorwaarden, vragen, kanttekeningen:

-            Rekening houden met verschillende devices: moet ook voor ipad en iphone beschikbaar zijn

-            Open Courseware moet niet het kader/de aanleiding/hefboom zijn om een educatieve visie te ontwikkelen

-            Open Courseware moet interactieve component zijn/hebben

-            centrale aansturing (kwaliteitskader) Open Courseware is nodig

-            Moeten ook kleine opleidingen mee? Indruk is dat vooral de grotere opleidingen baat hebben bij Open courseware. Als het een wervende functie heeft, kunnen kleinere opleidingen natuurlijk wel weer baat ervan hebben.

-            Gewoon gaan experimenteren; visie is niet echt doorslaggevend, lef is belangrijker

 

 

Bedreigingen

-            Kosten en tijdsbeslag voor docenten, zowel voor ontwikkeling als voor onderhoud (of houdt de student de docent zo scherp dat de cursussen up to date blijven?)

-            Weggeven kennis

-            Privacy, auteursrecht, niet alles kan openbaar gemaakt worden.

-            Afkopen van rechten kan kostbaar zijn.

-            In de beginfase is kwaliteit nog onderbelicht

-            Kan de docent wel mee (generatiekloof)?

-            Student blijft uit de collegezaal (hoewel: de praktijk spreekt dit tegen)

-            informatievaardigheden van docenten, maar ook van studenten, vallen soms tegen

-            voor co-creatie met studenten is een andere benadering van het onderwijs nodig terwijl studenten ook gewoon behoudend kunnen zijn

-            Het moet geen bureaucratisch proces worden; het moet de academische discussie faciliteren