7. ročník První šlápnutí

Závod horských kol

Termín konání: neděle 15. dubna 2012

Start závodu:   10:30,  náměstí Draha,  Hřebeč

Cíl závodu:       Hřebeč

Délka závodu:  30 minut (5kol - po projetí vítěze cílem je závodníkovi zapsáno pořadí při jeho dalším průjezdu cílem)

Prezentace:      od 9:00 do 10:00 v místě startu

Startovné:        Pro předem registrované a zaplacené do 5.4.2O12 50,- Kč, na místě 1OO,-kč. Může být požadována záloha  na startovní číslo a čip – bude vráceno proti vrácenému startovnímu číslu a čipu po skončení závodu v místě vyhlášení.

Kategorie:        Muži, Ženy, Chlapci, Dívky, Holky, Kluci

Vyhlášení výsledků: 1. až 3. místo ve všech kategoriích, Hřebeč, kulturní dům,  společně s vyhlášením silničního závodu

Různé:                              závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinnen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb, 62/2002 Sb, 311/2002 Sb, 320/2002 Sb, 436/2003 Sb, 53/2004 Sb., vyhlášku č.30/2001 Sb (dopravní značky) v aktualizovaném znění a pokyny pořadatelů.

           pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.

           všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci

           účastníci startují na vlastní nebezpečí!!!

           cyklistické přilby jsou povinné po celou dobu závodu!!!

Upozornění: všichni závodníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před vlastním startem z důvodu vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později mohou prostor opustit.

Pořadí: pořadí jednotlivých kategorií bude určeno na základě pořadí v koridoru, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely a do kterého se závodníci zařadí po projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla pořadatelem a poté na pokyn pořadatele prostor koridoru opustí tak, aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (Vše viz informace před závodem v prostoru startu.)

Pozor: závodník, který neprojede prostorem koridoru a nevyčká zapsání do pořadí sestaveném v koridoru nebo bude zapsán v koridoru více než jednou, nebude zařazen do výsledků. Ujetá kola si každý kontroluje sám. V případě nejasností rozhoduje rozhodčí s konečnou platností.