Published using Google Docs
Obedience.doc
Updated automatically every 5 minutes

(Obedience) Paklusnumo klasės ir teisėjavimo instrukcijos

 1. Pratimai ir teisėjavimo instrukcijos Naujokų klasėje

+G reiškia, kad gestą galima naudoti kartu (vienu metu) su žodinė komanda

/G  reiškia, kad gestą galima naudoti vietoj žodinės komandos

Vykdant komandas nurodytas skliausteliuose, šuo ateidamas prie vedlio, gali atsisėsti priešais ir po komandos pereiti į pagrindinę poziciją.

Pratimų vertinimas pradėdamas nuo to momento, kai vedlys patvirtina savo pasiruošimą dalyvauti varžybose teisėjui ir baigiamas vertinti, kaip teisėjas duoda ženklą (pasako „Ačiū“).

1.1. Reakcija į pašalinius:

Komandos: -

Tikslas: Šuniui nepažįstamas (svetimas) žmogus gali prieiti prie šuns ir nevaržomai paliesti šunį  vedliui esant šalia.

Pratimas:

Šuo ir vedlys randasi jiems nurodytoje vietoje. Šuniui yra prisegtas pavadėlis, jis stovi arba sėdi iš kairės nuo vedlio laisvoje padėtyje. Teisėjas prieina prie šuns iš priekio ir jį paglosto (liečia).

Koeficientas : 1

Teisėjavimo instrukcijos:

Balus sumažina šuns pašokimai, žaidimas arba pasitraukimas į šalį.

Pratimas neužskaitomas, jeigu šuo išreiškia akivaizdžią baimę arba drovumą ir neleidžia savęs apžiūrėti.

Šuo diskvalifikuojamas, jeigu jis užpuola arba bando užpulti teisėją, vedlį arba kokį nors trečią asmenį arba šuo išreiškia nekontroliuojamą (panišką) baimę.

1.2. Išgulėjimas grupėje

Komandos : Gulėt – Vieta - Sėdėt

Tikslas: Grupinis pratimas (3-8 šunys), kurio metu šunys privalo išgulėti vietoje, nutolę nuo vedlių,  2 minutės.

Pratimas:

Šunys guli eilutėje, trijų metrų atstumu nutolę vienas nuo kito.  Vedlys pasako komanda gulėt ir pasitraukia nuo šuns apie 20 metrų. Šunys turi gulėti tiesioje padėtyje, alkūnės paguldytos ant žemės. Pasibaigus nurodytam laikui vedliai grįžta pas šunis, atsistoja šalia ir įsako užimti pagrindinę poziciją.

Išgulėjimo laikas pradėdamas skaičiuoti nuo to momento, kai vedliai pasitraukė nuo šunų nurodytu atstumu ir atsistojo, atsisukę veidais į šunis. Vertinimas pradėdamas nuo to momento, kai vedliai liepė šunims gulėti ir baigiamas, kai šuo sėdi pagrindinėje padėtyje.

Koeficientas : 3

Teisėjavimo instrukcijos:

Įvertinimas mažinamas 3-5 taškais, jeigu šuo atsisėda arba nušliaužia atstumą, ilgesni nei 2 savo kūno ilgiai.

Inkštimas sumažina įvertinimą 1-3 balais. Jeigu šuo nesielgia ramiai arba loja įvertinimas mažinamas 2 -5 taškais. Jeigu šuo sėdi visą pratimą, aukščiausias balas – 5 taškai.

Įvertinimą įtakoja kūno padėtis, bei kryptis išgulėjimo metu. Šuo gali pasidėti galvą ant letenų ir galinė kūno dalis gali gulėti šonu, bet pvz. pilnas gulėjimas ant šono arba ant nugaros sumažina balus 3-5 taškais.

Pratimas neužskaitomas, jeigu šuo neatsigula, atsistoja arba pajuda nuo vietos daugiau nei per 2 savo kūno ilgius arba jeigu šuo nepaliaujamai loja viso pratimo metu.

Jeigu šuo atsistoja arba atsigula (?) po nurodyto laiko (2 min.), tai aukščiausiai įvertinimas gali būti 7 balai. Jeigu šuo juda vedlio link, tai aukščiausias balas – 5 taškai.

 

 1. Judėjimas greta

Komandos: Greta

Tikslas: Šuo juda vedliui iš kairės su pavadžiu, jo neįtempdamas.

Pratimas:

Teisėjas nurodo vedliui judejimą pagal tam tikrą shemą. Schemą sudaro posūkiai į kairę ir į dešinę, apsisukimai, sustojimai iš ėjimo normaliu žingsniu ir bėgte. Pratime nėra ėjimo sulėtintu žingsniu. Komanda „greta“ galima kartoti ėjimo tempo pasikeitimo metu, bet negalima pakartotinai naudoti posūkių arba apsisukimų metu. Sustojimo metu šuo turi be komandos atsisėsti į pagrindinę poziciją. Pavadėlis turi būti laikomas dešinėje rankoje.

Koeficientas: 2

Teisėjavimo instrukcijos:

Pratimą reikia vertinti kompleksiškai.

Bet kurie nuokrypiai nuo reikalaujamos padeties ėjimo metu, tokie kaip inkštimas, lojimas, šuoliai, žaidimai, atsilikimas arba užbėgimas į priekį , taip pat ir lipimas ant vedlio sumažina balus.

Jeigu pagrindinėje padėtyje šuo sėdi kreivai vertinimas mažinamas 1 -3 taškais, ir jeigu šuo nei karto neatsisėdo į pagrindinę padėtį, tai aukščiausias balas yra 7 taškai. Neaiškus (netikslus) vedlio judėjimas taip pat mažina balus.

Pratimas laikomas neatliktu, jeigu vedlys naudoja traukimus arba jeigu judėjimo metu pavadėlis yra įtemptas (nekaba laisvai). Papildomos komandos mažina įvertinimą.

 1. Laisvas judėjimas greta

Komandos:Greta

Tikslas: Šuo juda vedliui iš kairės be pavadžio

Pratimas:

Teisėjas nurodo vedliui judejimą pagal tam tikrą shemą. Schemą sudaro posūkiai į kairę ir į dešinę, apsisukimai, sustojimai iš ėjimo normaliu žingsniu ir bėgte. Pratime nėra ėjimo sulėtintu žingsniu. Komanda „greta“ galima kartoti tempo pasikeitimo metu, bet negalima pakartotinai naudoti posūkių arba apsisukimų metu. Sustojimo metu šuo turi be komandos atsisėsti į pagrindinę poziciją.

Koeficientas 4

Teisėjavimo instrukcijos:

Pratimą reikia vertinti kompleksiškai.

Bet kurie nuokrypiai nuo reikalaujamos padeties ėjimo metu, tokie kaip inkštimas, lojimas, šuoliai, žaidimai, atsilikimas arba užbėgimas į priekį , taip pat ir lipimas ant vedlio sumažina balus.

Jeigu pagrindinėje padėtyje šuo sėdi kreivai vertinimas mažinamas 1 -3 taškais, ir jeigu šuo nei karto neatsisėdo į pagrindinę padėti, tai aukščiausias balas yra 7 taškai. Neaiškus (netikslus) vedlio judėjimas taip pat mažina balus.

Jeigu didžiąją pratimo dalį šuo juda nutolęs nuo vedlio daugiau nei per 1 metrą, pratimas laikomas neatliktu.  Papildomos komandos mažina įvertinimą.

 1. Gulėt iš judėjimo greta

Komandos: Greta – Gulėt - Greta

Tikslas: 

Gavęs komanda šuo turi greitai atsigulti judėjimo kryptimi. Šuo turi gulėti vietoje tol, kol vedlys be sustojimo tęsia judėjimą ir grįžta pas šunį.

Pratimas:

Pratimas pradedamas iš judėjimo greta ( apytiksliai 10 m), po to vedlys liepia šuniui gulėti, o pats tęsia judėjimą ( apytiksliai 10m). Vedlys grįžta pas šunį ir pasodina jį į pagrindinę padėtį.

Koeficientas 2

Teisėjavimo instrukcijos:

Papildoma komanda, kurią būtina pakartot nedelsiant sumažina vertinimą 2 taškais.

Lėtas atsigulimas, o taip pat atsigulimas kreivai mažina balus 1-4 taškais.

Judėjimas po komandos sumažina įvertinimus nuo 1 – 5 balų.

Jeigu šuo neatsigula arba juda po komandos daugiau nei 2 šuns kūno ilgiai prieš atsisukant vedliui, tai pratimas laikomas neatliktu.  

Jeigu šuo atsistoja arba atsisėda prieš tai, kol vedlys atsisuka į jį veidu – aukščiausias įvertinimas 5 taškai.

Jeigu šuo pakeičia padėti po to, kai vedlys atsisuko į jį veidu, vertinimas mažinamas 1-2 taškais. Jeigu šuo pajuda iš vietos arba eina vedlio link, aukščiausias įvertinimas 5.

Nekorektiškas judėjimas greta mažina vertinimą 1-2 taškais.

 1. Pas mane

Komandos: Vieta – (Pas mane) -Greta

Tikslas: Po duotos komandos šuo turi greitai prieiti prie vedlio.

 Pratimas:

Vedlys palikdamas šunį sėdint, nueina nurodyta jam kryptimi (apitiksliai 15 m) ir pasikviečia šunį į pagrindinę padėtį. Šuo turi gretai ir tiesiai ateiti pas vedlį. Kartu su komanda galima naudoti šuns vardą.

Koeficientas 3

Teisėjavimo instrukcijos:

Jeigu šuo prieina tik pakartojus komandą, tai aukščiausias įvertinimas 8 balai.

Išankstinis atėjimas ( prieš komandą) sumažina įvertinimą 2-4 taškais.

Jeigu šuo atsistoja arba atsigula iki komandos „Pas mane“, įvertinimas sumažinamas 2 taškais.

Jeigu šuo susiduria su vedliu (bėgdamas užlekia ant jo), įvertinimas mažinamas 2-3 taškais.

Jeigu šuo nevykdo antros komandos arba  jeigu pajuda daugiau nei 2 savo kūno ilgiai iki to momento, kol vedlys atsisuko į šunį veidu, pratimas neužskaitomas. Lėtas priėjimas sumažina balus 2-5 taškais. Jeigu vedlys nubėga nuo šuns, tai vertinimą sumažina 2 taškais.

 1. Stovėt iš judėjimo greta

Komandos: Greta – Stovėt - Greta

Tikslas: 

Gavęs komanda šuo turi greitai sustoti ir stovėti judėjimo kryptimi. Šuo turi stovėti vietoje tol, kol vedlys be sustojimo tęsia judėjimą ir grįžta pas šunį.

Pratimas:

Pratimas pradedamas iš judėjimo greta ( apitiksliai 10 m), po to vedlys liepia šuniui sustoti, o pats tęsia judėjimą ( apytiksliai 10m). Vedlys grįžta pas šunį ir pasodina į pagrindinę padėtį.

Koeficientas 2

Teisėjavimo instrukcijos:

Papildoma komanda, kuria būtina pakartot nedelsiant sumažina vertinimą 2 taškais.

Lėtas sustojimas, o taip pat stovėjimas kreivai mažina balus 1-4 taškais.

Judėjimas po komandos sumažina įvertinimus nuo 1 – 5 balų.

Jeigu šuo iš viso nesustoja, o vietoj to atsisėda arba atsigula arba juda po komandos daugiau nei 2 šuns kūno ilgiai prieš atsisukant vedliui, tai pratimas laikomas neatliktu.  

Jeigu šuo atsigula arba atsisėda prieš tai, kol vedlys atsisuka į jį veidu – aukščiausias įvertinimas 5 taškai.

(Если собака вообще не останавливается, а вместо этого садится или ложится или продолжает двигаться после получения команды больше, чем на 2 длины своего тела, до того, как хэндлер повернулся к ней лицом, упражнение считается невыполненным.

Если собака ложится или садится до того, как хэндлер повернулся к ней лицом, высшая оценка 5 очков.) (?)

Jeigu šuo pakeičia padėti iki to momento, kai vedlys atsisuko į jį veidu, vertinimas sumažinamas 1-3 taškais.

Jeigu šuo pajuda iš vietos arba eina vedlio link, aukščiausias įvertinimas 5.

Nekorektiškas judėjimas greta mažina vertinimą 1-2 taškais.

 1. Kliūtis

Komandos: Barjeras – Stovėt -Greta

Tikslas: Šuo pagal vedlio komanda įveikia kliūtį.

Pratimas:

Vedlys liepia šuniui peršokti kliūtį ir sustoti kitoje kliūties pusėje. Vedlys apeina kliūtį, prieina prie šuns ir gavęs teisėjo leidimą, grąžina šunį į pagrindinę poziciją. Kliūties aukštis turi būti lygus šuns ūgiui.

Koeficientas 2

Teisėjavimo instrukcijos:

Įvertinimą įtakoja pratimo atlikimo greitis. Šuns kūno padėtis sustojant neturi įtakos įvertinimui.

Kliūties nuvertimas sumažina įvertinimą 2-4 taškais.

Jeigu šuo peršokęs kliūtį atsisėda arba atsigula arba juda po komandos, tai aukščiausias įvertinimas 8 balai.

Jeigu šuo neįvykdo komandos „stovėt“, o vietoj to peršoka kliūtį atgal, tai aukščiausias įvertinimas 6 taškai. Išankstinis kliūties peršokimas sumažina įvertinimą 2-4 taškais.

 1. Bendras įvertinimas (vaizdas)

Komandos:

Tikslas: 

Vertinamas šuns ir vedlio bendradarbiavimas, o taip pat šuns noras dirbti bei uolumas.

Pratimas:-

Koeficientas 1

Teisėjavimo instrukcijos:

Vertinant bendra vaizdą pirmiausiai įvertinamas bendras darbas, kaip pratimų metu taip ir tarp jų. Atsižvelgiama ar šuo dirba su malonumu, būtina atkreipti dėmesį į šuns temperamentą būdinga jo veislei.

 1. Pratimai ir teisėjavimo instrukcijos Atviroje klasėje

+G reiškia, kad gestą galima naudoti kartu (vienu metu) su žodinė komanda

/G  reiškia, kad gestą galima naudoti vietoj žodinės komandos

Vykdant komandas nurodytas skliausteliuose, šuo ateidamas prie vedlio, gali atsisėsti priešais ir po komandos pereiti į pagrindinę poziciją.

Pratimų vertinimas pradėdamas nuo to momento, kai vedlys patvirtina savo pasiruošimą dalyvauti varžybose teisėjui ir baigiamas vertinti, kaip teisėjas duoda ženklą (pasako „Ačiū“).

 1.  Išgulėjimas grupėje

Komandos : Gulėt – Vieta - Sėdėt

Tikslas: Grupinis pratimas (3-8 šunys), kurio metu šunys privalo išgulėti vietoje 3 minutes, vedliams pasitraukus iš šunų akiračio.

Pratimas:

Šunys guli eilutėje, trijų metrų atstumu nutolę vienas nuo kito.  Vedlys pasako komanda gulėt ir pasitraukia iš šunų akiračio. Šunys turi gulėti tiesioje padėtyje, alkūnės paguldytos ant žemės. Pasibaigus nurodytam laikui vedliai grįžta pas šunis, atsistoja šalia ir įsako užimti pagrindinę poziciją.

Išgulėjimo laikas pradėdamas skaičiuoti nuo to momento, kai vedliai pasitraukė iš šunų akiračio. Vertinimas pradėdamas nuo to momento, kai vedliai liepė šunims gulėti ir baigiamas, kai šuo sėdi pagrindinėje padėtyje.

Koeficientas : 3

Teisėjavimo instrukcijos:

Įvertinimas mažinamas 3-5 taškais, jeigu šuo atsisėda arba nušliaužia atstumą, ilgesni nei 2 savo kūno ilgiai.

Inkštimas sumažina įvertinimą 1-3 balais. Jeigu šuo nesielgia ramiai arba loja įvertinimas mažinamas 2 -5 taškais. Jeigu šuo sėdi visą pratimą, aukščiausias balas – 5 taškai.

Įvertinimą įtakoja kūno padėtis, bei kryptis išgulėjimo metu. Šuo gali pasidėti galvą ant letenų ir galinė kūno dalis gali gulėti šonu, bet pvz. pilnas gulėjimas ant šono arba ant nugaros sumažina balus 3-5 taškais.

Pratimas neužskaitomas, jeigu šuo neatsigula, atsistoja arba pajuda nuo vietos daugiau nei per 2 savo kūno ilgius arba jeigu šuo nepaliaujamai loja viso pratimo metu.

Jeigu šuo atsistoja arba atsigula (?) po nurodyto laiko (2 min.), tai aukščiausiai įvertinimas gali būti 7 balai. Jeigu šuo juda vedlio link, tai aukščiausias balas – 5 taškai.

 1. Laisvas judėjimas greta

Komandos:Greta

Tikslas: Šuo juda vedliui iš kairės be pavadžio

Pratimas:

Teisėjas nurodo vedliui judejimą pagal tam tikrą shemą. Schemą sudaro posūkiai į kairę ir į dešinę, apsisukimai, sustojimai iš ėjimo normaliu žingsniu ir bėgte. Pratime nėra ėjimo sulėtintu žingsniu. Komanda „greta“ galima kartoti tempo pasikeitimo metu, bet negalima pakartotinai naudoti posūkių arba apsisukimų metu. Sustojimo metu šuo turi be komandos atsisėsti į pagrindinę poziciją.

Koeficientas 2

Teisėjavimo instrukcijos:

Pratimą reikia vertinti kompleksiškai.

Bet kurie nuokrypiai nuo reikalaujamos padeties ėjimo metu, tokie kaip inkštimas, lojimas, šuoliai, žaidimai, atsilikimas arba užbėgimas į priekį , taip pat ir lipimas ant vedlio sumažina balus.

Jeigu pagrindinėje padėtyje šuo sėdi kreivai vertinimas mažinamas 1 -3 taškais, ir jeigu šuo nei karto neatsisėdo į pagrindinę padėti, tai aukščiausias balas yra 7 taškai. Neaiškus (netikslus) vedlio judėjimas taip pat mažina balus.

Jeigu didžiąją pratimo dalį šuo juda nutolęs nuo vedlio daugiau nei per 1 metrą, pratimas laikomas neatliktu.  Papildomos komandos mažina įvertinimą.

 1. Gulėt iš judėjimo greta

Komandos: Greta – Gulėt - Greta

Tikslas: 

Gavęs komanda šuo turi greitai atsigulti judėjimo kryptimi. Šuo turi gulėti vietoje tol, kol vedlys be sustojimo tęsia judėjimą ir grįžta pas šunį.

Pratimas:

Pratimas pradedamas iš judėjimo greta ( apytiksliai 10 m), po to vedlys liepia šuniui gulėti, o pats tęsia judėjimą ( apytiksliai 10m). Vedlys grįždamas pas šunį jį praeina (5 metrai už šuns nugaros), ir tik po to grįžta prie šuns ir grąžina į pagrindinę padėtį.

Koeficientas 2

Teisėjavimo instrukcijos:

Papildoma komanda, kurią būtina pakartot nedelsiant sumažina vertinimą 2 taškais.

Lėtas atsigulimas, o taip pat atsigulimas kreivai mažina balus 1-4 taškais.

Judėjimas po komandos sumažina įvertinimus nuo 1 – 5 balų.

Jeigu šuo neatsigula arba juda po komandos daugiau nei 2 šuns kūno ilgiai prieš atsisukant vedliui, tai pratimas laikomas neatliktu.  

Jeigu šuo atsistoja arba atsisėda prieš tai, kol vedlys atsisuka į jį veidu – aukščiausias įvertinimas 5 taškai.

Jeigu šuo pakeičia padėti po to, kai vedlys atsisuko į jį veidu, vertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jeigu šuo pajuda iš vietos arba eina vedlio link, aukščiausias įvertinimas 5.

Nekorektiškas judėjimas greta mažina vertinimą 1-2 taškais.

 1. Pas mane su sustojimu (3/30)

Komandos: Vieta – Pas mane – Stovėt/G – (Pas mane) - Greta

Tikslas: Po duotos komandos šuo turi greitai prieiti prie vedlio ir judėjimo metu sustoti pagal komandą.

 Pratimas:

Vedlys palikdamas šunį sėdint, nueina nurodyta jam kryptimi (apitiksliai 25 m) ir pasikviečia šunį pas save. Šuo turi gretai pajudėti vedlio link. Kai šuo nubėgo pusė atstumo, vedlys duoda komanda stovėti ir po to pasikviečia šunį į pagrindinę padėtį. Kartu su komanda galima naudoti šuns vardą.

Koeficientas 3

Teisėjavimo instrukcijos:

Jeigu šuo prieina tik pakartojus komandą (nesvarbu kurioje pratimo dalyje), aukščiausias įvertinimas 6 balai.

Jeigu pratimo pradžioje šuo atsistoja arba atsigula, tai aukščiausias įvertinimas 8 balai.

Jeigu šuo atsistoja neteisingoje padėtyje, tai  aukščiausias įvertinimas 6 taškai. Jeigu šuo iš pradžių sustoja, bet po to pakeičia padėtį prieš antrąją komandą „Pas mane“, tai aukščiausias įvertinimas 7 balai.

Jeigu šuo susiduria su vedliu (bėgdamas užlekia ant jo), įvertinimas mažinamas 2-3 taškais.

Aukščiausiam įvertinimui gauti šuo po komandos „Stovėt“ neturi pajudėti toliau, nei vienas savo kūno ilgis. Jeigu šuo po komandos pajuda daugiau nei 2-3 savo kūno ilgiai, tai balas mažinamas 1-3 punktais. Jeigu šuo visai nesustoja, tai aukščiausias įvertinimas 5.

Lėtas priėjimas sumažina balus 2-5 taškais.

Jeigu vedlys nubėga nuo šuns, tai vertinimą sumažina 2 taškais

Jeigu šuo nevykdo pakartotinos komandos „Pas mane“ (nesvarbu kurioje pratimo dalyje) arba  jeigu pajuda daugiau nei 2 savo kūno ilgiai iki to momento, kol vedlys atsisuko į šunį veidu, pratimas neužskaitomas.

Išankstinis šuns atėjimas (prieš komandą) (nesvarbu kurioje pratimo dalyje) sumažina įvertinimą 2-4 taškais.

 1. Stovėt iš judėjimo greta

Komandos: Greta – Stovėt - Greta

Tikslas: 

Gavęs komanda šuo turi greitai sustoti ir stovėti judėjimo kryptimi. Šuo turi stovėti vietoje tol, kol vedlys be sustojimo tęsia judėjimą ir grįžta pas šunį.

Pratimas:

Pratimas pradedamas iš judėjimo greta ( apitiksliai 10 m), po to vedlys liepia šuniui sustoti, o pats tęsia judėjimą ( apytiksliai 10m). Vedlys grįždamas pas šunį jį praeina (5 metrai už šuns nugaros), ir tik po to grįžta prie šuns ir grąžina į pagrindinę padėtį.

Koeficientas 2

Teisėjavimo instrukcijos:

Papildoma komanda, kuria būtina pakartot nedelsiant sumažina vertinimą 2 taškais.

Lėtas sustojimas, o taip pat stovėjimas kreivai mažina balus 1-4 taškais.

Judėjimas po komandos sumažina įvertinimus nuo 1 – 5 balų.

Jeigu šuo iš viso nesustoja, o vietoj to atsisėda arba atsigula arba juda po komandos daugiau nei 2 šuns kūno ilgiai prieš atsisukant vedliui, tai pratimas laikomas neatliktu.  

Jeigu šuo pakeičia padėtį po to  kai vedlys atsisuka į jį veidu, tai įvertinimas sumažinamas 1- 3 taškais.

Jeigu šuo atsigula arba atsisėda prieš tai, kol vedlys atsisuka į jį veidu – aukščiausias įvertinimas 5 taškai.

 1. Aportas

Komandos: Aportas – Duok – (Greta)

Tikslas: Šuo greitai atneša (nekramtydamas) vedlio numesta aportą ir atneša jį vedliui

Pratimas:

Vedlys numeta medinį aportą mažiausiai 10 metrų atstumu. Šuo pagal komandą atneša aportą ir atiduoda jį  vedliui atsisėdus šalia vedlio arba prieš jį. Po to, kaip šuo atidavė aportą, sėdėdamas prieš vedlį, jis pagal komandą turi grįžti į pagrindinę poziciją.

Koeficientas 2

Teisėjavimo instrukcijos:

Už falš-startą vertinimas sumažinamas 2 – 4 taškais. Jeigu šuo bėga paskui aportą metimo metu (kai aportas dar ore), tai pratimas laikomas neįvykdytu. Bet jeigu šuo išbėgęs anksčiau, grįžta pagal komandą į pagrindinę padėtį, tai aukščiausias įvertinimas 6 taškai.

Aporto kramtymas arba žaidimas su juo sumažina taškus 1 – 5 balais. Jeigu šuo perdaug domisi aportu arba neatsargiai jį paima tai sumažina įvertinimą 1 -2 balais.

Jeigu šuo neatiduoda aportą pagal komandą, įvertinimas sumažinamas 2 – 5 taškais. Jeigu vedlys prieš tai įdeda šuniui į nasrus aportą, tai aukščiausias įvertintas 5 taškai.

Jeigu šuo susiduria su vedliu (bėgdamas užlekia ant jo), įvertinimas mažinamas 2-3 taškais.

Jeigu atnešdamas aportą šuo jį pameta, bet greitai pakelia, tai aukščiausias įvertinimas 8 taškai.

Jeigu tam, kad šuo pakeltų aportą reikalinga pakartotina komandą, tai aukščiausias įvertinimas 6 taškai.

Jeigu šuo numeta aportą taip, kad vedlys gali ji pasiekti ir pakelti nepajudėdamas iš vietos, tai aukščiausias įvertinimas 7 taškai.

Vedlys gali  pakartotinai permesti aportą, jeigu pirmą kartą jį numetė per mažu atstumu arba aportas nukrito už ringo ribų, bet tai sumažina įvertinimą 2 balais.

Trumpalaikė aporto paieška nesumažina įvertinimo.

Jeigu šuo sulaužia aportą, tai pratimas laikomas neatliktu.

 1. Valdymas per atstumą

Komandos: Gulėt – Vieta – Sėdėt+G – Gulėt+G – Sėdėt+G – Gulėt+G - Greta.

Tikslas: Šuo pakeičia padėtį pagal vedlio komandas. Komandų pasikeitimo tvarka: Sėdėt – Gulėt – Sėdėt – Gulėt.

Pratimas:

Vedlys paguldo šunį ir nueina nuo jo nurodytu atstumu (apitiksliai 5 metrai).

Vedlys liepia šuniui 4 kartus pakeisti padėtį. Vedlys grįžta pas šunį ir grąžina jį į pagrindinę padėtį.

Teisėjas/Pagalbininkas, kuris stovi šuniui už nugaros (apitiksliai 5 metrai), rodo vedliui lenteles su komandomis. Padėties keitimą reikia vykdyti 5 sekundžių laiko tarpe.

Koeficientas 3

Teisėjavimo instrukcijos:

Padėties keitimui leidžiama panaudoti 2 komandas, antroji komanda sumažina įvertimą po 1 tašką. Pratimo pradžioje galima panaudoti 3 komandas „Sėdėt“, bet po padėties pakeitimo po trijų komandų aukščiausias įvertinimas yra 7 balai. Įvertinimą įtakoja padėčių keitimo greitis, o taip pat šuns padėtis atsigulant ir atsisėdant.

Jeigu vedlys komandas ištaria paaukštintu tonu arba gestai yra pernelyg ilgi laiko prasme, tai laikoma papildoma komanda ir sumažina įvertinimą.

Jeigu šuo nepakeitė padėties mažiausiai 2 kartus, arba pasislinko daugiau nei 2 savo kūno ilgiai, arba neatsisėdo pratimo pradžioje pakartojus komanda 3 kartus, tai pratimas laikomas neatliktu.

 1. Kliūtis

Komandos: Barjeras – Sėdėt – (Pas mane) - Greta

Tikslas: Šuo pagal vedlio komanda įveikia kliūtį, atsisėda kitoje kliūties pusėje ir peršoka kliūtį atgal.

Pratimas:

Vedlys liepia šuniui peršokti kliūtį, atsisėsti kitoje kliūties pusėje ir peršokti kliūtį atgal. Kliūties aukštis turi būti lygus šuns ūgiui.

Koeficientas 2

Teisėjavimo instrukcijos:

Kliūties nuvertimas sumažina įvertinimą 2-4 taškais.

Jeigu šuo peršokęs kliūtį atsistoja arba atsigula arba juda po komandos, tai aukščiausias įvertinimas 7 balai.

Jeigu šuo peršokęs kliūtį iš karto peršoka ją atgal arba neperšoka abiem kryptimis, tai pratimas laikomas neįvykdytu.

Išankstinis komandos vykdymas sumažina įvertinimą 2-4 taškais.

Akivaizdus sėdėjimas ne pagal kliūties centrą sumažina įvertinimą 1 – 2 balais.

Mažai pastebimas netiesus sėdėjimas neįtakoja įvertinimo. Pastebimas netiesus sėdėjimas (pvz. 90 laipsniu ir daugiau) sumažina įvertinimą 1 – 2 balais.

 1. Bendras įvertinimas (vaizdas)

Komandos:

Tikslas: 

Vertinamas šuns ir vedlio bendradarbiavimas, o taip pat šuns noras dirbti bei uolumas.

Pratimas:-

Koeficientas 1

Teisėjavimo instrukcijos:

Vertinant bendra vaizdą pirmiausiai įvertinamas bendras darbas, kaip pratimų metu taip ir tarp jų. Atsižvelgiama ar šuo dirba su malonumu, būtina atkreipti dėmesį į šuns temperamentą būdinga jo veislei.