Spørgsmål fra de Digitale kontaktpersoner og besvarelsen fra IT og Telestyrelsen

Dokumentet er opdateret d. 17.08. 2011

Post på borger.dk er en digital postkasse – på samme måde som e-Boks er det. Både post på borger.dk og e-Boks giver mulighed for, at borgeren kan modtage en lang række dokumenter fra offentlige myndigheder (og fra private via e-Boks). Man kunne sige, at post på borger.dk egentlig er en offentlig løsning, hvor e-Boks typisk har været for private virksomheder. Post på borger.dk giver desuden borgeren mulighed for at to-vejs kommunikere med en myndighed, dvs. borgeren kan udover at modtage breve fra myndigheden også skrive beskeder til fx en kommune på borger.dk – det kan man ikke via e-Boks.

Borgeren har mulighed for at se al sin post enten via e-Boks eller borger.dk – postkasserne bliver synkroniserede. Så ja de snakker sammen, det vigtige er, at borgeren kan se, og gemme sine dokumenter et sted – enten på e-Boks.dk eller på borger.dk.

Rettelse: Det er selvfølgelig også muligt at sende beskeder til myndigheder via e-Boks og ikke kun via borger.dk

Der er ikke planer om, at udfase e-Boks. E-Boks er en privat virksomhed, som er leverandør til post på borger.dk. Vi har en kontrakt med e-Boks til og med 2015, hvorefter løsningen skal i udbud igen. Uanset om e-Boks igen bliver leverandør eller ej, vil post på borger.dk stadig være det offentliges løsning.

Hvordan formidler man eboks / post til en borger? Hvad er forskellen – fordele / ulemper?

Post på borger.dk skal gøre kommunikationen med det offentlige nemmere og bedre for borgere og virksomheder. Først og fremmest giver løsningen mulighed for:

Forskellen mellem post på borger.dk og e-Boks er at man når man går ind via borger.dk kan skrive til myndighederne – ellers fungerer løsningerne på sammen måde.

Man kan altid henvise borgeren til borger.dk, hvor det ligger mere information om post på borger.dk, og e-Boks (https://www.borger.dk/post)

Borgeren skal vælge post på borger.dk, fordi borgeren skal se borger.dk som den primære indgang til al kontakt med det offentlige. Her er ikke kun post men også informationer til borgeren om sundhed, uddannelse, børnepasning og meget andet. Det er tanken, at borger.dk skal være borgerens naturlige indgang til det offentlige – og det er post på borger.dk en del af.

Man skal tænke det sådan, at de breve der normalt sendes til en borger fra kommunen, sygehuset eller staten bare bliver sendt til borgerens digitale postkasse frem for med postdanmark. Det er så at sige de sammen breve der vil blive sendt, som tidligere.

Når borgeren tilmelder sig post på borger.dk er det muligt også at tilmelde sig det vi kalder servicebeskeder. En servicebesked kan være en besked om, at det er komet ny post på borger.dk eller e-Boks. Så borgeren skal blot vælge at indtaste en e-mail adresse og/ eller et mobilnummer, så vil borgeren modtage en besked om, at der er kommet post. Det skal hertil siges, at myndigheden når de opsætter afsendelsen af brevet bestemmer hvorvidt og hvordan borgeren skal modtage en besked. De fleste myndigheder vælger at der altid skal sendes en e-mail, mens det typisk kun er ved ekstra vigtige breve (fx indkaldelse fra jobcenter eller sygehus) hvor myndigheden vælger at sende en sms.

Det lever i bedste velgående – vi har på nuværende tidspunkt ca. 450.000 borgere, der har opgivet et telefonnummer, da de tilmeldte sig digital post. Der er dog ikke så mange myndigheder der bruger sms endnu. Region Hovedstaden er ved at implementere det, sådan at alle hospitaler i hovedstaden i 2011 tilbyder, at borgeren, når de får en tid på hospitalet kan få en ”reminder” om aftalen inden. Flere kommuner er også i gang med at starte på sms.

 

Hvis du har flere spørgsmål om digital post, er du velkommen til at henvende dig til Økonomistyrelsen, Julie Caroline Preuthun jucap@oes.dk

 

 

Vi har jo siden på Partnerforum om post og siden med spørgsmål og svar https://www.borger.dk/OmBorgerDK/Post/Sider/default.aspx Men mener du, at der er brug for at kommunikere ud at det ikke hedder dokumentboks, men bare post/digital post?

 

NemID offentlig digital signatur er brugerens personlige digitale signatur. Et af kravene til en "avanceret elektronisk signatur" er, at indehaveren har ene-kontrol over nøglen. Dvs. at andre ikke kan få adgang til at anvende ens digitale signatur, dette sikres bl.a. ved, at brugeren skal lave, anvende og hemmeligholde sin personlige adgangskode.

 

Hvis en værge har brug for at agere på vegne af en umyndig, skal værgen anvende sin egen digitale signatur, ligesom værgen gør i den analoge verden. Hvis værgen anvendte en signatur udstedt i den umyndiges navn, ville det ikke være klart for modtagerne, at det ikke var personen selv, der anvendte den.

 

Vi er godt opmærksomme på, at det kan være en udfordring i praksis, da de modtagende systemer ofte ikke er indrettet således, at man kan agere på andres vegne, men det bør altså løses hos modtagerne og ikke ved, at regler og koncept omkring digital signatur overtrædes.

 

Reglerne om fuldmagt mv. er generelle og findes i aftaleloven.

 

Hvis du har flere spørgsmål om NemID, kan du evt. henvende dig til Charlotte Jacoby/Chefkonsulent, Cand.jur. i Center for Digital Signatur- IT- og Telestyrelsen tlf. 7231 92187 mail cj@itst.dk

 

 

Af ressorcemæssige årsager er der ikke er planer om at udvikle borger.dk på flere sprog, men der linkes i stedet til de myndigheder, som tilbyder denne service (nyidanmark.dk f.eks) eller https://www.workindenmark.dk/Find+information/Til+arbejdstagere/Step+by+step.aspx

 

Der kan ma også læse om flytning, hvordan resten af familien kommer med m.v. Også for tyskere, polakker m.fl :-)

 

 

Det er da måske en meget god ide, som jeg vil give videre til vores redaktør på Partnerforum. Det er måske ikke umiddelbart lige så nemt, da vi ikke decideret har en samling faktablade liggende, men mange artikler, hvor der står  mange nyttige informationer. Men vi vil da lige tænke over det. Vii har jo fx  siderne "sprøgsmål og svar" om forskellige emner på  her https://www.borger.dk/OmBorgerDK/spoergsmaalogsvar/Sider/default.aspx

 

Jeanette Leah Vinther

Kommunikationsmedarbejder

Borgerkommunikationskontoret

Center for borger.dk

Direkte telefon: + 45 72 31 91 53

E-mail: jevi@itst.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling