Šikana v ruské armádě je horší než za Sovětů

Služba v ruské v armádě se může pro nováčky změnit v nekonečné ponižování a fyzické utrpení. Podle zprávy organizace Human Rights Watch je šikana v ruské armádě ještě mnohem rozšířenější a závažnější, než tomu bylo za sovětské éry.

Každý rok zemřou následkem šikany v ruské armádě desítky vojáků. Stovky se pokusí o sebevraždu a desítky tisíc podle zprávy Human Rights Watch dezertují od svých jednotek.

Takto popsal své zážitky Aljoša: "Prostě mi řekli, abych zavolal rodičům, ať ti pošlou 8 000 rublů. Řekl jsem, že to neudělám. Další noc přišli, když jsem spal, a polili mi obličej kyselinou nebo něčím takovým. A sami vidíte, co se stalo. Druhý den mi pak nechali vzkaz, že jestli nechci mít poleptán i zbytek obličeje, ať zavolám rodičům."

Sebevraždy, zabíjení, vydírání

Zpráva Human Rights Watch je výsledkem tříletého šetření a více než stovky rozhovorů s nováčky. Podle Diederika Lohmana, autora zprávy, lze na šikanu v ruské armádě narazit prakticky všude:

"Zjistili jsme, že k šikaně dochází plošně u jednotek po celé zemi. Existují výjimky, což jasně ukazuje, že ruská vláda by měl možnost šikaně čelit, pokud by ovšem chtěla. Vyráží mi dech, když ruský prezident, který se prý tolik stará o národní bezpečnost, nedělá nic proti zneužívání vojáků, které zcela evidentně snižuje akceschopnost armády."

Podle Diederika Lohmana má šikana na svědomí stovky sebevražd. O šikaně se při tom všeobecně ví, informují oni média a není ani možné, aby unikla velícím důstojníkům. Lohman připouští, že na šikanu lze narazit třeba i v britské armádě, ale to se prý vůbec nedá srovnávat s ruskými poměry:

"Rozdíl je v tom, že v britské nebo americké armádě všichni vědí, kam až lze zajít a že bude následovat trest. V ruské armádě je možné všechno. Vinou důstojníků, kterým je jedno, co se děje, se situace zcela vymkla kontrole."

Návrat do SSSR

Podle bývalého generálního konzula v Petrohradě a odborníka na Rusko Vladimíra Votápka je situace v ruské armádě možná ještě horší než v někdejší armádě sovětské:

"Obecně lze říci, že za sovětské éry byl větší pořádek, že v rámci armády šikana měla určité hranice, zatímco dnes se to všechno vymyká z kloubů. Za Sovětského svazu nikde neumírali vojáci hlady tak, jak se to stává teď za Ruské federace."

Podle Vladimíra Votápka má šikana v ruské armádě několik příčin, které se navzájem ovlivňují. Jde prý o hluboký společenský problém:

"Vojáci, kteří přicházejí do armády, jsou většinou ze sociálně nejslabších vrstev. Jsou to alkoholici, narkomani, jsou pologramotní. To degraduje ročník, který přichází. Tam je vítají důstojníci, kteří jsou špatně placení, jsou sociálně deprivovaní."

Důstojníci prý často využívají níže postavené vojáky jako neplacenou pracovní sílu na svých pozemcích či nemovitostech, prodávají je např. i předsedovi místního kolchozu. Dezerce kvůli šikaně je běžná také u elitních jednotek. Prezident Vladimir Putin by podle Vladimíra Votápka nejspíše rád celý systém změnil, ale to by vyžadovalo zásadní reorganizaci armády, do které se mu prý nechce.

zdroj