Izena:                                                                                                                                Data:                                                                

JARDUERA: ELKARRIZKETA GIDATUAK

Elkarrizketetan parte hartzean…

Nire iritziz

Nire kidearen iritziz

Bai

Ez beti

Lagunduta

Bai

Ez beti

Lagunduta

  • hasi, mantendu eta amaitzen ditut

  • kideari begiratzen diot

  • txandak errespetatzen ditut

  • intonazio, jarrera eta keinu egokiak erabiltzen ditut

  • naturaltasunez hitz egiten dut

  • gogotsu aritzen naiz

  • iritziak eman eta azaltzen ditut

  • gaiarekin bat datozen galderak eta komentariaok egiten ditut

  • emandako gidoia jarraitzen dut

  • aurrez praktikatutako esamoldeak erabiltzen ditut

Lehen Hezkuntza: Bigarren Zikloa