ČLANI ORGANOV ŠPORTNE ZVEZE CERKNICA V MANDATNEM OBDOBJU  2012 - 2016

 

   UPRAVNI ODBOR

 

1. PREDSEDNIK: MILAN GORNIK                      Grahovo                          

2. TAJNIK: DUŠAN JERNEJČIČ                           Cerknica

3.   MARKO RUPAR, Begunje                     predsednik Košarkarskega kluba Cerknica

4.   LUDVIK PALČIČ, Unec                         PZUTS SNEŽNIK           

5.   ANITA MIKUŽ, Begunje                                     podpredsednica Nogometnega kluba Cerknica

6.   MOJCA LUNKA, Bločice                       predsednica Rekreacijskega društva Cerknica

7.   ZDENKO HRESTAK, Ivanje selo          predsednik Nogometnega kluba Rakek

8.   FRANC ŽNIDARŠIČ, Podskrajnik         predsednik Smučarskega kluba Cerknica

9.   FRANC GORNIK, Cerknica                      predsednik Kegljaškega kluba Brest

 

 

 NADZORNI ODBOR

 
1.  ROK MEKINA, Cerknica                        predsednik Športnega društva Panter Cerknica

2.  BOJAN CVAR, Rakek                                       predsednik DPD RAK Rakek

3.  ELVIS POŽEK, Lipsenj                           Telesno kulturno društvo Sovica

 

 DISCIPLINSKA KOMISIJA

1.   DAMIJAN KANDARE, Cerknica                       predsednik Strelskega društva Cerknica

2.   ANDREJ TRONTELJ, Rakek                predsednik Karate kluba Cerknica

3.   JOŠKO CERKVENIK, Cerknica            predsednik Balinarskega društva Cerkniško Jezero


ČLANI ORGANOV ŠPORTNE ZVEZE CERKNICA V MANDATNEM OBDOBJU  2008 - 2012


Upravni odbor ŠZC od 30.06.2008 do leta 2012

                 

1.    MILAN  GORNIK, Predsednik,  GRAHOVO    041/553-499

2.    DUŠAN  JERNEJČIČ, Tajnik,    CERKNICA    031/327-222

3.    MARKO RUPAR,      BEGUNJE    041/620-108

4.    ROK  MEKINA,        CERKNICA    040/350-274

5.    ELVIS  POŽEK,       GRAHOVO    040/599-859

6.    MOJCA  LUNKA,          GRAHOVO    041/349-168

7.    ANTON  ČERNE,          RAKEK    041-537-603

8.    ZDENKO  HRESTAK,    RAKEK    041/348-976

9.    FRANC ŽNIDARŠIČ,     CERKNICA    040/635-976

Nadzorni odbor ŠZC od 30.6.2008 do leta 2012

1.    LUDVIK PALČIČ, Predsednik     RAKEK    031/305-151

2.    MATJAŽ ŠTEFAN,                    CERKNICA    041/693-642

3.    DAMIJAN KANDARE,               CERKNICA    041/549-911

Disciplinska komisija ŠZC od 30.6.2008 do leta 2012

1.    FRANC MIHELČIČ,  Predsednik,   CERKNICA    031/357-430

2.    ANDREJ TRONTELJ,                   RAKEK    041/754-726

3.    IVO MESTEK,                             CERKNICA    031/509-463