Konferencja przedsezonowa 2012/2013

Miejsce konferencji to:

Tarnobrzeg

Klub Muzyczny TAPIMA, ulica 1 Maja 8 39-400 Tarnobrzeg

MOSiR “Wisła” im. Alfreda Freyera, Al. Niepodległości 2 39-400 Tarnobrzeg

Program konferencji:

9:00

Otwarcie konferencji

9:10

Wystąpienie Prezesa PZK Józefa Lewickiego

9:20-9:30

Wystąpienie Przewodniczącego KS PZK

9:45-12:00

Blok Szkoleniowy

12:45-13:30

Test biegowy

14:00

Obiad

 1. Konferencja przedsezonowa 2012/13 odbędzie się 30.09.2012 /niedziela/.

        Organizatorem konferencji jest podokręg tarnobrzeski.

 1. Konferencja poprawkowa dla sędziów, którzy przedłożą racjonalne usprawiedliwienie nieobecności w 1szym terminie, odbędzie się ok. 3 miesiące później, również w Tarnobrzegu.

        

Usprawiedliwienia nieobecności należy przesyłać na adres mailowy Grzegorza Dziopaka dziunek29@interia.pl do soboty włącznie (29.09.2012) poprzedzającej dzień Konferencji.

        

 1. Wpłata składki za cały sezon 2012/13 musi być dokonana przez każdego sędziego z osobna na konto KS PZK. Wpłata przyjmowana będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, do ostatniego czwartku włącznie (27.09.2012), poprzedzającego dzień konferencji. Wysokość składki nie ulega zmianie i wynosi 140 zł.

Terminowość zapłaty składki określana jest przez  

dzień jej zaksięgowania na koncie KS PZK.

        http://refs.kspzk.pl/informacje/

 1. Warunki niezbędne do prowadzenia zawodów w sezonie 2012/13
 1. Wpłata całości składki za nadchodzący sezon sportowy

 1. Osobiste uczestnictwo w konferencji

 1. Zdanie egzaminu teoretycznego i ew. biegowego (dla sędziów placowych). Test biegowy przeprowadzony zostanie jak w roku ubiegłym tj. dla czasu 8 minut.

Jeżeli sędzia nie weźmie udziału w pierwszej konferencji przedsezonowej i nie przedstawi w odpowiednim terminie usprawiedliwienia swojej nieobecności to fakt ten eliminuje go z prowadzenia zawodów w najbliższym sezonie rozgrywkowym.

Usprawiedliwienie takiej nieobecności musi zostać zaakceptowane przez Kolegium Sędziów PZK.

 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzony zostanie przez udostępnienia dla każdego sędziego testu na platformie szkoleniowej KS PZK. Test zostanie udostępniony odpowiednio wcześniej tak, aby każdy sędzia mógł go rozwiązać do ostatniego piątku włącznie (28.09.2012), poprzedzającego dzień konferencji.

 1. Testy zostaną podzielone na 3 grupy:
 1. Dla sędziów kandydatów, którzy dopiero ukończyli kursy sędziowskie i będzie to dla nich pierwsza konferencja przedsezonowa.
 2. Dla sędziów stolikowych
 3. Dla sędziów placowych

 1. Przypisanie testów do sędziów zostanie umieszczone w internecie i bazować będzie na liście czynnych sędziów z poprzedniego sezonu. Na podstawie tej listy dokonamy także podziału na sędziów jak w p.6. Jeśli dany sędzia będzie chciał zmienić swój profil sędziowania (stolik na plac bądź odwrotnie) to bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu na adres admin@kspzk.pl. Dzięki temu przypisany mu zostanie właściwy test do rozwiązania. Zmiana profilu sędziowskiego jest możliwa do czasu opublikowania testów egzaminacyjnych.

 1. Sędziów reaktywujących się tj. wracających do sędziowania po przerwie, bardzo proszę o kontakt mailowy na adres admin@kspzk.pl i informację o swoim planowanym profilu sędziowskim w nadchodzącym sezonie.

 1. Rozwiązanie danego testu (stolik/plac) stanowi także deklarację sędziego co do jego profilu sędziowskiego w nadchodzącym sezonie.

 1. Lista osób, które dokonały wpłaty i rozwiązały test teoretyczny będzie jednocześnie listą zgłoszeniową do konferencji przedsezonowej. Lista będzie umieszczona w internecie, gdzie można na bieżąco śledzić swoje wpłaty i ew. zgłaszać reklamacje.

 1. Dla wszystkich sędziów, także tych, którzy nie brali udziału w testach platformy szkoleniowej przygotowany będzie niebawem do rozwiązania prosty test po to, aby można było przećwiczyć poruszanie się po programie przed przystąpieniem do przedsezonowego testu teoretycznego.

 1. Na konferencji większość czasu poświęcone zostanie na kwestie szkoleniowe oraz egzamin biegowy.