Service Description - Danmark set fra Luften

Det Kongelige Biblioteks digitale Luftfoto samling

Beskrivelse

COP-02 Backend - Syndication Service

Parameters and sample values

Example Output in KML

Shortcut - Luftfoto JSON Service

sample response (slightly modified to display less results):

Beskrivelse

Dette er en beskrivelse af de services som KB udstiller i forbindelse med Danmark set fra Luften.

Luftfoto frontenden - Danmark Set Fra Luften - henter data fra følgende kilder:

  1. KB: COP-02 Backend (indeholder diverse billedsamlinger; breve, luftfotos, småtryk, portrætter etc. )
  2. KB: AnnotationEngine (Indeholder kommentarer, tags og relationer mellem og til URI(’s))
  3. COWI: Historiske overflyvningskort fra 1954, 1995 og 2006. Disse overflyvningskort er under COWIs  

 

Frontenden - Danmark Set Fra Luften - kan ses på http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/ 

Og én af backendens mange services kan kan nås via http://www.kb.dk/cop/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/subject203/

En simpel områdesøgning i KML format:

http://www.kb.dk/cop/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/subject203/?format=kml&type=all&bbo=10.80531074987789,55.57241860489453,10.568933033813437,55.48147359047444&notBefore=1920-01-01&notAfter=1970-12-31&itemsPerPage=50&page=1&random=0.0

Servicen er Amazon A9 open Search compliant, læs mere på a9.com

Kendte mangler og kommende ændringer:

COP-02 Backend - Syndication Service

Resource(s):

www.kb.dk/cop/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/subject203/ (the whole collection)

www.kb.dk/cop/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object59452/ (a single record)

Method: HTTP GET

Parameters and sample values

Format =(kml, rss, atom, mods)

type = all, 1,2,3

all = Alle typer, all types of photos

1 = Skråfoto, aerial photo with an angle.

2 = Lodfoto, 90 degree aerial photo (no data at the moment)

3 = Protokolside, Protocol page

bbo =  10.80531074987789,55.57241860489453,10.568933033813437,55.48147359047444

http://www.kb.dk/cop/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/subject203/?format=kml&type=all&bbo=10.80531074987789,55.57241860489453,10.568933033813437,55.48147359047444&notBefore=1920-01-01&notAfter=1970-12-31&itemsPerPage=50&page=1&random=0.0&correctness=1

notBefore=1920-01-01

Do not return pictures before this date YYYY-MM-DD

notAfter=1970-12-31

Do not return pictures after this date YYYY-MM-DD

 

itemsPerPage= 1-5000

The number of items to be returned per page. If 10000 records is found in an area only 5000 will be displayed, the last items (5001 to 10000) can be retrieved by setting the page variable to 2

page= 1,2,3 etc. depending on the number of results. Works as an offset value.

random= a value between 0.0 and 1.0. Optional and only relevant for the luftfoto frontend...

query= a search term.

Further specification on the query search term

location:X

person:Y

address:Z

building:A

Searching with a query string “Lykkegård” and person “Jørgensen”

http://www.kb.dk/cop/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/subject203/?format=rss&query=lykkeg%C3%A5rd%26person%3A%3AJ%C3%B8rgensen&type=all&bbo=10.826596760620077,55.54834253439101,10.590219044555624,55.45734180334893&notBefore=1920-01-01&notAfter=1970-12-31&itemsPerPage=50&page=1&random=0.0

Example Output in KML

http://www.kb.dk/cop/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/subject203/?format=kml&type=all&bbo=10.80531074987789,55.57241860489453,10.568933033813437,55.48147359047444&notBefore=1920-01-01&notAfter=1970-12-31&itemsPerPage=3&page=1

<kml>

  <Document>

        <Style id="balloon-style">

          <BalloonStyle>

            <text>

              <img src='$[subjectThumbnailSrc]' />

              <br />

              <b>Navn:</b> $[subjectName]<br />

              <b>Årstal:</b> $[subjectCreationDate]<br />

              <b>Sted:</b> $[subjectGeographic]<br /><br />

              <a href='$[subjectLink]'>Mere info</a>

            </text>

          </BalloonStyle>

        </Style>

        <startIndex>1</startIndex>

        <itemsPerPage>3</itemsPerPage>

        <Query role="request" searchTerms="{}" startPage="1"/>

        <totalResults>511</totalResults>

        <link href="http://www.kb.dk/cop/images/luftfo/2011/maj/luftfoto" rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"/>

        <link href="http://www.kb.dk/cop/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/" rel="search" type="application/kml+xml"/>

        <Placemark id="object78814">

          <name>Lykkegård, Valdemar, gårdejer (1948)

                        </name>

          <styleUrl>#balloon-style</styleUrl>

          <atom:link href="http://www.kb.dk/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object78814"/>

          <Point>

            <coordinates>10.686429993629417,55.49797116219872</coordinates>

          </Point>

          <ExtendedData>

            <Data name="subjectLink">

              <value>http://www.kb.dk/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object78814</value>

            </Data>

            <Data name="subjectName">

              <value>Lykkegård, Valdemar, gårdejer</value>

            </Data>

            <Data name="subjectCreatorName">

              <value>Sylvest Jensen</value>

            </Data>

            <Data name="subjectCreationDate">

              <value>1948</value>

            </Data>

            <Data name="subjectGenre">

              <value>Skråfoto</value>

            </Data>

            <Data name="subjectNote">

              <value/>

            </Data>

            <Data name="subjectGeographic">

              <value>Danmark, Fyn, Viby</value>

            </Data>

            <Data name="subjectImageSrc">

              <value>http://www.kb.dk/imageService/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3147/L3147_38.jpg</value>

            </Data>

            <Data name="subjectThumbnailSrc">

              <value>http://www.kb.dk/imageService/w150/h150/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3147/L3147_38.jpg</value>

            </Data>

            <Data name="recordCreationDate">

              <value>2011-07-11</value>

            </Data>

            <Data name="recordChangeDate">

              <value>2012-02-16</value>

            </Data>

            <Data name="correctness">

              <value>1</value>

            </Data>

          </ExtendedData>

        </Placemark>

        <Placemark id="object78546">

          <name>Petersen, gårdejer (1936/1937/1938)

                        </name>

          <styleUrl>#balloon-style</styleUrl>

          <atom:link href="http://www.kb.dk/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object78546"/>

          <Point>

            <coordinates>10.685745670318965,55.49695929660715</coordinates>

          </Point>

          <ExtendedData>

            <Data name="subjectLink">

              <value>http://www.kb.dk/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object78546</value>

            </Data>

            <Data name="subjectName">

              <value>Petersen, gårdejer</value>

            </Data>

            <Data name="subjectCreatorName">

              <value>Sylvest Jensen</value>

            </Data>

            <Data name="subjectCreationDate">

              <value>1936/1937/1938</value>

            </Data>

            <Data name="subjectGenre">

              <value>Skråfoto</value>

            </Data>

            <Data name="subjectNote">

              <value/>

            </Data>

            <Data name="subjectGeographic">

              <value>Danmark, Fyn, Viby</value>

            </Data>

            <Data name="subjectImageSrc">

              <value>http://www.kb.dk/imageService/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L0271/L0271_12.jpg</value>

            </Data>

            <Data name="subjectThumbnailSrc">

              <value>http://www.kb.dk/imageService/w150/h150/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L0271/L0271_12.jpg</value>

            </Data>

            <Data name="recordCreationDate">

              <value>2011-07-11</value>

            </Data>

            <Data name="recordChangeDate">

              <value>2011-07-11</value>

            </Data>

            <Data name="correctness">

              <value>1</value>

            </Data>

          </ExtendedData>

        </Placemark>

        <Placemark id="object78812">

          <name>Hansen, uddeler (1948)

                        </name>

          <styleUrl>#balloon-style</styleUrl>

          <atom:link href="http://www.kb.dk/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object78812"/>

          <Point>

            <coordinates>10.68613495063778,55.496497415382834</coordinates>

          </Point>

          <ExtendedData>

            <Data name="subjectLink">

              <value>http://www.kb.dk/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object78812</value>

            </Data>

            <Data name="subjectName">

              <value>Hansen, uddeler</value>

            </Data>

            <Data name="subjectCreatorName">

              <value>Sylvest Jensen</value>

            </Data>

            <Data name="subjectCreationDate">

              <value>1948</value>

            </Data>

            <Data name="subjectGenre">

              <value>Skråfoto</value>

            </Data>

            <Data name="subjectNote">

              <value/>

            </Data>

            <Data name="subjectGeographic">

              <value>Danmark, Fyn, Viby</value>

            </Data>

            <Data name="subjectImageSrc">

              <value>http://www.kb.dk/imageService/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3147/L3147_36.jpg</value>

            </Data>

            <Data name="subjectThumbnailSrc">

              <value>http://www.kb.dk/imageService/w150/h150/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3147/L3147_36.jpg</value>

            </Data>

            <Data name="recordCreationDate">

              <value>2011-07-11</value>

            </Data>

            <Data name="recordChangeDate">

              <value>2012-02-16</value>

            </Data>

            <Data name="correctness">

              <value>1</value>

            </Data>

          </ExtendedData>

        </Placemark>

  </Document>

</kml>

Shortcut - Luftfoto JSON Service

As an alternative to the xml based webservice a JSON REST service is available:

type: POST

url: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/async/search/

request: bbo=10.395490670074423,55.22227193719089,10.296785378326376,55.18994697228769&zoom=14&lat=55.20611273543719&lng=10.346138024200382&page=1&q_fritekst=&q_stednavn=&q_bygningsnavn=&q_person=&q_adresse=&notBefore=1920&notAfter=1970&category=subject203&itemType=all&thumbnailSize=

sample response (slightly modified to display less results):

{

   "status":"OK",

   "kmlFeedUrl":"REPLACED_EXTERNAL_BACKEND_GUI_URI/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/subject203/?format\u003dkml\u0026type\u003dall\u0026bbo\u003d10.395490670074423,55.22227193719089,10.296785378326376,55.18994697228769\u0026notBefore\u003d1920-01-01\u0026notAfter\u003d1970-12-31\u0026itemsPerPage\u003d50\u0026page\u003d1\u0026random\u003d0.0",

   "rssUrl":"http://cop-02.kb.dk:8080/cop/syndication/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/subject203/?format\u003drss\u0026type\u003dall\u0026bbo\u003d10.395490670074423,55.22227193719089,10.296785378326376,55.18994697228769\u0026notBefore\u003d1920-01-01\u0026notAfter\u003d1970-12-31\u0026itemsPerPage\u003d50\u0026page\u003d1\u0026random\u003d0.0",

   "copjects":[

      {

         "id":"object80081",

         "title":"Larsen, Marius, gårdejer (1949)",

         "longitude":"10.299912225723233",

         "latitude":"55.20855233840371",

         "location":"Danmark, Fyn, Sandholt Lyndelse",

         "mods":"",

         "atomLink":"http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object80081",

         "imgUrl":"http://www.kb.dk/imageService/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3555/L3555_31a.jpg",

         "imgURLThumb":"http://www.kb.dk/imageService/w150/h150/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3555/L3555_31a.jpg",

         "imgURLFull":"",

         "itemType":"Skråfoto",

         "stjerne":"",

         "photoYear":"1949",

         "photoName":"Larsen, Marius, gårdejer",

         "iconType":"",

         "isPartofCluster":false,

         "correctness":"1"

      },

      {

         "id":"object80083",

         "title":"Frederiksen, Fr., gårdejer (1949)",

         "longitude":"10.301543008804288",

         "latitude":"55.20570867133342",

         "location":"Danmark, Fyn, Sandholt Lyndelse",

         "mods":"",

         "atomLink":"http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object80083",

         "imgUrl":"http://www.kb.dk/imageService/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3555/L3555_32a.jpg",

         "imgURLThumb":"http://www.kb.dk/imageService/w150/h150/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3555/L3555_32a.jpg",

         "imgURLFull":"",

         "itemType":"Skråfoto",

         "stjerne":"",

         "photoYear":"1949",

         "photoName":"Frederiksen, Fr., gårdejer",

         "iconType":"",

         "isPartofCluster":false,

         "correctness":"1"

      },

      {

         "id":"object79751",

         "title":"(1949)",

         "longitude":"10.344592463493541",

         "latitude":"55.20884006089258",

         "location":"Danmark, Fyn, Hillerslev",

         "mods":"",

         "atomLink":"http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object79751",

         "imgUrl":"http://www.kb.dk/imageService/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3542/L3542_37a.jpg",

         "imgURLThumb":"http://www.kb.dk/imageService/w150/h150/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L-serien/Negativer/L3542/L3542_37a.jpg",

         "imgURLFull":"",

         "itemType":"Skråfoto",

         "stjerne":"",

         "photoYear":"1949",

         "photoName":"",

         "iconType":"",

         "isPartofCluster":false,

         "correctness":"1"

      },

      {

         "id":"object69117",

         "title":"(1939)",

         "longitude":"10.300898918628718",

         "latitude":"55.206124979742256",

         "location":"Danmark, Fyn, Sandholt Lyndelse",

         "mods":"",

         "atomLink":"http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object69117",

         "imgUrl":"http://www.kb.dk/imageService/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L0815_06.jpg",

         "imgURLThumb":"http://www.kb.dk/imageService/w150/h150/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L0815_06.jpg",

         "imgURLFull":"",

         "itemType":"Skråfoto",

         "stjerne":"",

         "photoYear":"1939",

         "photoName":"",

         "iconType":"",

         "isPartofCluster":false,

         "correctness":"1"

      },

      {

         "id":"object69033",

         "title":"Bondesen, Rs., gårdejer (1939)",

         "longitude":"10.35555557834302",

         "latitude":"55.19091957553203",

         "location":"Danmark, Fyn, Nybølle",

         "mods":"",

         "atomLink":"http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object69033",

         "imgUrl":"http://www.kb.dk/imageService/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L0812_16.jpg",

         "imgURLThumb":"http://www.kb.dk/imageService/w150/h150/online_master_arkiv_10/non-archival/Maps/FYNLUFTFOTO/L0812_16.jpg",

         "imgURLFull":"",

         "itemType":"Skråfoto",

         "stjerne":"",

         "photoYear":"1939",

         "photoName":"Bondesen, Rs., gårdejer",

         "iconType":"",

         "isPartofCluster":true,

         "correctness":"0"

      },

   ],

   "totalResultsCount":153,

   "currentPage":1,

   "copjectsCount":50,

   "pagesCount":4,

   "resultsPerPage":50,

   "zoomLvl":14

}