Επιτροπή αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής αιολικής ενέργειας στα Γεράνεια

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ
Η συνολική έκταση του σημερινού Δήμου μας είναι 297.419 στρ. Απ´ αυτήν την έκταση τα 200.000 στρ αποτελούν την δασική κάλυψη των Γερανείων. Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί τα ΓΕΡΑΝΕΙΑ αποτελούν ιδιαιτέρως ξεχωριστή περίπτωση σε σχέση με τα άλλα βουνά της Ελλάδας όπου εγκαθίστανται Α/Γ,  χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούμε για την τοποθέτηση Α/ Γ στα άλλα βουνά τις Ελλάδας .
•        Το ανάγλυφο των Γερανείων είναι μοναδικό και  ξεχωριστό, έχει την μορφή τριγώνου και από υψόμετρο 0μ( θάλασσα) απότομα, με κλίση 125° φτάνει το υψόμετρο των1150 μ.
•        Η μοναδική αυτή ιδιαιτερότητα προσδίδει στα ΓΕΡΑΝΕΙΑ οπτικά   μια συνεχόμενη και αδιάκοπτη κορυφογραμμή  μήκους 14 ΚΜ.
•        Το γεγονός αυτό αποτελεί μοναδικό γνώρισμα των Γερανείων και η κορυφογραμμή είναι  ορατή όχι μόνο  από πολλά χιλιόμετρα μακριά  άλλα και από οποιοδήποτε σημείο του Δήμου μας, είτε αυτό είναι παραλιακό είτε ενδότερα.
•        Τα φυσικά τοπία τα χαρακτηρίζουν  τα ψηλότερα σημεία  έτσι, η ιδιαιτερότητα της κορυφογραμμής των Γερανείων,  γίνεται περισσότερο χαρακτηριστική γιατί στα τρία σημεία του ορίζοντα Β.Ν.Δ συνορεύει με θάλασσα, με αποτέλεσμα το οπτικό της κορυφογραμμής να έχει ως καμβά το απέραντο γαλάζιο του ελληνικού ουρανού.
•        Η περιοχή μας δεν έχει την πολυτέλεια, όπως τα άλλα μέρη της χώρας, ο φυσικός πλούτος της  να είναι συνέχεια μιας ατέλειωτης σειράς βουνών και κορυφογραμμών όπου το ένα διαδέχεται το άλλο. Τα ΓΕΡΑΝΕΙΑ είναι ορφανά και οποιαδήποτε καταστροφή δεν έχει την δυνατότητα να αναπληρώνεται από παραπλήσιο οικοσύστημα. Έτσι, η συμβολή του στο κλίμα  θεωρείται  καθοριστική και αναντικατάστατη.
•         Η εγκατάσταση των 65 Α/ Γ προβλέπεται να αναπτυχθεί  σε όλη την κορυφογραμμή των 14 ΚΜ και κυρίως στο ελατόδασος του οποίου η έκταση περιορίζεται σε λίγες εκατοντάδες στρέμματα διασκορπισμένα σε τέσσερα σημεία.
•        Τα σημεία εγκατάστασης των Α/ Γ δεν έχουν οδική πρόσβαση και ως εκ τούτου θα χρειασθεί να διανοιχτούν δρόμοι  πλάτους 8-10 μ και μήκους 25000 μ, να διαμορφωθούν επίπεδες πλατείες 97500 μ2 (1500 μ2 για κάθε Α/Γ) με συνέπεια χιλιάδες έλατα και πεύκα να κοπούν το δε ανάγλυφο των Γερανείων  θα υποστεί τρομερή αλλοίωση σε σημείο που θ’  αλλάξει η μορφή του τοπίου.
•        Η διατάραξη του οικοσυστήματος το οποίο εμπεριέχει την βιοκοινότητα- βιοποικιλότητα και τους ανόργανους φυσικούς παράγοντες πρέπει να θεωρείται δεδομένη με πρώτη και κύρια το επηρεασμό του χειμάρρου Πραθίου ο οποίος είναι ο κύριος τροφοδότης του υδροφόρου του νερού του ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και των πηγών της Σοροβίτσας που είναι η κύρια πηγή υδροδότησης των Αγίων Θεοδώρων.
•        Τα ΓΕΡΑΝΕΙΑ αποτελούν σημαντικό οικότυπο της Ε.Ε και είναι ενταγμένα στο NATURA 2000. Ο Βράχος της ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ και η γύρωθε περιοχή της Μονής Πραθίου έχουν χαρακτηριστεί << τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους >> η δε Μονή Πραθίου έχει κηρυχθεί <<διατηρητέο μνημείο>> και ο περιβάλλοντας χώρος της <<αρχαιολογικός χώρος>>.  32 Α/ Γ προβλέπεται να εγκατασταθούν εντός κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων.10 Α/ Γ προβλέπεται να εγκατασταθούν εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής.