Certified Scrum Master

Beskrivelse

Innføring av smidige metoder og Scrum er krevende, men innbære store muligheter for forbedring for de fleste. Mange organisasjoner forsøker dette for tiden - på langt nær alle lykkes. Ikke undervurder opplæringsbehovet! Dette er et 2-dagers kurs godkjent av Scrum Alliance, og gir sertifiseringen Certified Scrum Master. Kurset går dypt inn i hele Scrum rammeverket, men vil også vie mye oppmerksomhet til kompletterende, smidige teknikker og metoder.

Kurset består av forelesninger, gruppeoppgaver, historier og anekdoter fra norsk IT-bransje samt konkrete diskusjoner med klassen.

NB: Det er et tak på 25 deltagere på kurset. Dette er for å gi maksimal verdi til deltagerne gjennom dialog og konkrete spørsmål.

Målgruppe

Kurset vil gjøre deg til en "Master of Scrum" hvilket innebærer at du vil kunne fylle alle roller i Scrum baserte organisasjoner. Både Produkteiere, linjeledere og utviklere, testere og andre impliserte kan med fordel ta dette kurset.

Målet med kurset

Kurset er komplett i den forstand at det gir innblikk i alle aspekter ved Scrum. Du vil få en uvurderlig basis for å drive fram en endring mot Scrum eller delta i Scrum-prosjekter.

Pedagogikk

Kurset er lagt opp i en logisk rekkefølge. Vi begynner med bakgrunnen. Hvilke problemer kan vi løse med Scrum. Hvordan henger Scrum sammen med andre aktuelle rammeverk, filosofier og praksiser. Hva ligger egentlig i begrepeti Smidig systemutvikling. Deretter dukker vi ned i de konkrete elementene i Scrum. Hvordan planlegge, gjennomføre og levere basert på korte iterasjoner. Til slutt vil det bli fokus på metoder og teknikker som kompletterer Scrum.

Teorien vil i stor grad bli formidlet med praktiske eksempler og erfaringer fra norsk IT-bransje. Kursholder har selv jobbet som veileder i en rekke IT-bedrifter de senere årene.

Forkunnskaper

Erfaringsmessig vil mange av kursdeltagerne allerede ha god kjennskap til Scrum og for å gjøre kurset så effektivt som mulig forutsetter vi nå at alle har lest igjennom en av følgende:

De som har veldig dårlig tid bør i det minste lese "Hva er egentlig Scrum" på bloggen Scrummaster.no: http://scrummaster.no/?p=3

Sertifikat

Kurset er godkjent av Scrum Alliance som eier sertifiseringsregimet til Scrum. Du vil bli Certified Scrum Master om du gjennomfører kurset og deretter består en nettbasert test som du må ta innen 90 dager etter sertifiseringen.

Kursinnhold

Alle får tilgang til kursmaterialet på kurset. Dette er temaene vi går igjennom:

Scrum Background, why agile?

Scrum as defined

Methods, Thinking Tools and Good Practices