Dagsorden til TFC - møde

Dato: 26.09.12

Tid: 15.45 - 17.45

Sted: PLCs store lokale

Forplejning: Vi satser på rester fra afdelingsmødet :-)

Referent: Anja

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs det her

2. Eksempler på videovejledninger

Vi tager alle en video med - gerne vores egen, eller én vi er inspireret af - som vi ser sammen.

- hvad virker godt?

- hvad kan vi bruge?

Mailvu

Instruktionsvideo - screen-O-matic, upload til Skoletube

Kildekritik

Whiteboard, videokamera

God kvalitet, artikulerer, whiteboard

JNs kildekritik

Kombinerer screen-O-matic, skærmdumps, billeder via Moviecut

Hvid baggrund

GeoGebra

Screen-O-matic

God lyd

God start

Berettermodellen

Optagelse ved Whiteboard (forberedt model) kombineret med billeder/slides.

Lulu og det grønne skur (BETA)

Tavlesider fra Activinspire, Screen-O-matic, guided reading, vejledning til hvordan de arbejder videre. Tydelige mål fra start af. Tekst i slides hjælper som manuskript

Skal der mere “bimle-bamle” ind i videovejledningerne?

Eller skal eleverne have mere ro på?

3. Spørgeskemaer til lærere, elever og forældre

Fra vores ansøgning

Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare?

Vi er i gang med spørgeskemaet “spørgeskema til elever”.

Alle kan finde og redigere dette under TFC> Spørgeskemaer

Team 9 har teammøde d. 03.10.12

- inden da forsøger vi alle at oprette spørgsmål til elever og forældre med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål.

Måske er der nogle eksperter på forvaltningen, der kan kigge spørgeskemaerne igennem? (Flemming undersøger)

4. Punkter til næste møde 3. dec 2012 kl. 12 - 14.00

5. Evt.