SESSIÓ 2 DE TREBALL DE GRUP>17/04/2012

Objectius

  1. Clarificar les fites i accions que es porten a terme durant el procés de disseny i desenvolupament del TFM
  2. Definir les accions d’avaluació vinculades a les diferents fases del procés de TFM
  3. Determinar aspectes essencials que han de configurar la guia de l’estudiant

Indicacions de la sessió 2

Fitxes de treball (elaborades a partir del feedback obtingut a la primera sessió)

Dinàmica

Participants: Mabel+Lourdes+Montse+Marta+Alejandra+Jordi+Nati+Ana

Inici: 12:40- Final:14:15

Recursos:  

  1. Documents de treball de la sessió 2
  2. http://www.online-stopwatch.com
  3. http://grooveshark.com/ (Almadrava)
  4. Material per escriure (rotuladors)
  5. Post-its de colors

Dinàmica de treball: 3 grups de 2 participants

Tancament>Nati

Resum del treball realitzat durant la sessió

Feedback que donarem per email

Properes passes: aprofundir en el disseny i l’avaluació (a fons: criteris, pautes, instruments) de les guies

Tenint sempre present que s’han d’elaborar guies per estudiants i tutors

Fotos (Sessió 2)

Properes accions

Document de Feedback de la Sessió de treball 2

Gravacions d’audio de la Sessió de treball 2