MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

                                                                         ŠEŠTADIENINĖS PAMAINOS 

   2018m. rugsėjo 29d.              AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS DIENOTVARKĖ

 

8:45-8:50

9:00-9:20

9:20-9:40

9:45-10:05

10:10-10:30

10:35-10:55

11:00-11:20

11:25-11:45

11:50-12:10

12:15-12:35

12:40-1:00

1:00-1:15

PD

himnas

 

 

PIETŪS

DAINA B

 

 

DAINA A

12:10-12:40

 

 

D

himnas

 

 

PIETŪS

 

DAINA B

 

 DAINA A 

 

1KL

himnas

DAINA A

DAINA B

PIETŪS

TIKIU A

TIKIU B

TIKIU C

DAINA C

 

2KL

himnas

 DAINA B        

  TIKIU A  

TIKIU B

PIETŪS

 DAINA A

 

 

 

 

8:45-8:50

8:55-9:20

9:20-9:40

9:45-10:05

10:10-10:30

10:35-10:55

11:00-11:20

11:25-11:45

11:50-12:10

12:15-12:35

12:40-1:00

1:00-1:15

3KL

himnas

TIKIU A

TIKIU B

TIKIU C

ŠOKA A

  ŠOKA B

PIETUS

ŠOKA C

4KL

himnas

ŠOKA A

9:00-9:30

  TIKIU B

PIETUS B

PIETUS A

ŠOKA B

TIKIU A

5KL

himnas

TIKIU A

TIKIU C

TIKIU B

PIETUS

ŠOKA A

ŠOKA B

ŠOKA C

6KL

himnas

 DAINA

9:00-9:30

  TIKIU A

TIKIU B

PIETUS

LK

himnas

  PIETUS

   TIKIU

  DAINA

PD-2kl ir LK daina -bažnyčioje. 3-5kl.šoka Eglės studijoje. 6 kl. daina- R.Riškus salės scenoje.

Pietaujame Fondo salėje. Karštų pietų kaina $5.

                                                                                                                                     Linksmo šeštadienio

 

8:45-8:55

8:55-9:40

9:45-10:30

10:35-11:20

11:25-11:40

11:45-12:30

12:35-1:15

1:15

7A

himnas

GEO(C-6)

LK(C-2)

LIT(C-8)

 PIETŪS

IST(C-4)

            DAINA

          Mokiniai

7B

himnas

IST(C-4)

LIT(C-8)

GEO(C-6)

 PIETŪS

LK(C-2)

           DAINA

     susitvarko

8A

himnas

LIT(C-8)

IST(C-4)

LK(C-2)

 PIETŪS

             DAINA

GEO(C-6)

savo darbo

8B

himnas

LK(C-2)

GEO(C-6)

IST(C-4)

 PIETŪS

             DAINA

LIT(C-8)

vietas

9A

himnas

IST

skaitykla

DAINA

           LK(C-14)

 PIETŪS

LIT(C-10)

 VISUOM (C-12)

       Mokiniai

9B

himnas

LK(C-14)

DAINA

IST

skaitykla

 PIETŪS

VISUOM (C-12)

LIT(C-10)

susitvarko

10A

himnas

 VISUOM(C-12)

LIT(C-10)

   DAINA

 PIETŪS

LK(C-14) 

               IST

  skaitykla

     savo darbo

10B

himnas

         LIT(C-10)        

VISUOM (C-12)

DAINA  

 PIETŪS

               IST

skaitykla

LK(C-14) 

vietas

Dainavimo pamokos vyks R.Riškus salės scenoje.

Pietaujame Fondo salėje. Karštų pietų kaina  $5.

Tik ABITURIENTAI gali pietauti Bočių menėje.

                                                                                                                                 Linksmo šeštadienio☺!