wwww.veilingexpert.com geeft gratis en vrijblijvend een onafhankelijk verkoopadvies aan particulieren.

Overweegt u de verkoop van een schilderij of kunstwerk op papier?

Wilt u een indicatie van de verkoopwaarde die u kunt verwachten?

Wilt u weten bij welk veilinghuis of welke kunsthandel het betreffende type werk het beste verkoopresultaat gaf en waarschijnlijk geeft?

Wilt u niet dat in de handel uw verkoopvoornemen bekend is?

Mailt u dan met info@veilingexpert.com

Geef daarbij een zo goed mogelijke beschrijving van het werk, inclusief de afmetingen, en eventuele bijzonderheden over de conditie. Stuur een afbeelding mee.

U ontvangt vervolgens per mail een kort rapport, met daarin een indicatieve waardeschatting en een verkoopadvies.

A.C. van Gaalen, www.veilingexpert.com

Voorwaarden

De adviezen zijn gratis en vrijblijvend, hetgeen impliceert dat er geen aansprakelijkheid bestaat. De indicatieve waardeschatting is geen taxatie, waarvoor immers de fysieke waarneming van het werk nodig is, en kan dan ook niet voor verzekerings- of andere doeleinden dan de hier bedoelde gebruikt worden.

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Adviezen zijn gebaseerd op track-records, opbrengstoverzichten, specialisaties en voorwaarden van een groot aantal Nederlandse en internationale veilinghuizen en kunsthandels. In gevallen waarin op basis van het gebodene geen zinvol advies kan volgen, wordt dit gemeld.