Розвиток інформаційної інфраструктури методичної служби міста

Букач А.В., методист науково-методичного центру

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Доступ освітніх установ до інформаційних ресурсів і сучасних видів сервісу глобальних телекомунікаційних комп'ютерних мереж є важливим чинником розвитку системи освіти України і всього суспільства в цілому. Створення єдиного інформаційного середовища сфери неможливе без формування і підтримки її телекомунікаційної інфраструктури.

Стратегічна мета всього проекту інформатизації полягає в об'єднанні інформаційних ресурсів загальноосвітніх закладів м. Білої Церкви  в єдиний інформаційно-освітній простір з високою швидкістю обміну даними, що дозволить створити умови для підвищення якості навчання, розвитку дистанційної освіти, зниження витрат на організацію і управління навчальним процесом, створення міжшкільних, галузевих і регіональних інформаційних систем.

Потенційні можливості інформатизації в освіті надзвичайно великі і вони дозволять накопичити і зробити доступними викладачам і учням величезні об'єми навчально-методичних матеріалів, забезпечити їх високу наочність і здійснювати як індивідуальну, так і колективну роботу учнів. А органам і службам управління освіти, керівникам навчальних закладів  дадуть могутній інструмент, що дозволить ефективніше організовувати фінансові, статистичні, аналітичні, управлінські процеси, підвищити їх надійність і якість.

Центр освітніх інформаційних технологій (Додаток 1), створений при науково-методичному центрі у 2006 році, забезпечує інформаційну підтримку діяльності міської системи освіти, організовує обмін інформацією з усіма установами освіти міста шляхом підключення до телекомунікаційної мережі, здійснює видавничу діяльність в межах своєї компетенції. Науково-методичний центр має відеотеку кращих уроків, методичних і виховних заходів, що знайшло активне використання в практичній діяльності методистів та учителів міста. Особливого значення набуває інформатизація методичної служби. Створена база даних передового педагогічного досвіду, інноваційної діяльності закладів освіти, вчителів, які працюють в інноваційному режимі, банк обдарованої учнівської молоді міста, банк молодих учителів, картотека комп’ютерно орієнтованих уроків учителів різних фахів. Щорічно заклади освіти беруть участь в апробації електронних засобів навчального призначення.

В сучасній ситуації ми розглядаємо інформатизацію освіти як комплексний, багатоплановий, ресурсоємний процес, в якому беруть участь учні, вчителі і адміністрація школи.

Єдиний інформаційний освітній простір крупного міста розуміється нами як складна система, діюча на основі інформаційних технологій.

Це сукупність взаємозв'язаних компонентів, що включають:

•   технічні, програмні, телекомунікаційні засоби;

• мережу системи освіти міста як інформаційну платформу, що дозволяє застосовувати в освітньому процесі інформаційні технології.

Практика показала, що для активного використання інформаційних технологій в освітньому процесі необхідні координатори – педагоги, що здійснюють управління цим процесом. Саме з цією метою на базі Центру освітніх інформаційних технологій міста у 2007-2011 н.р. при загальноосвітніх навчальних закладах були створені творчі об’єднання з проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» для вчителів різних фахів.

Інше завдання – підготовка вчителів до використання інформаційних технологій. Для його вирішення були використані різні можливості. Одна з них – створення на базі міських шкіл майданчиків в рамках програми «Навчання для майбутнього», де педагоги навчалися без відриву від педагогічного процесу. Програма «Інтел. Навчання для майбутнього» втілюється в освітню діяльність міста уже 7 років.  За період 2005-2010 років всього за програмою Intel® навчено 455  педагогічних працівників. (Додаток 2)

Із липня 2009 року на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій реалізується регіональний варіант програми «1 учень – 1 комп’ютер» (вчитель Саражинська Н.А.).

Також у  місті реалізується концепція дистанційного навчання педагогів: на базі Білоцерківської СЗОШ І-ІІІ ст. №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій функціонує  центр дистанційного навчання, вирішено питання його матеріально-технічного забезпечення комп`ютерною технікою та підключення до мережі Інтернет; постійно працює он-лайн супровід тьютора (організований за допомогою різних чатів: на базі Gmail, skype, qip), спеціально створена і працює он-лайн Гуглгрупа «Інформатики Білої Церкви», проводяться індивідуальні консультації (кожен четвер на базі ЦДН). Керівник центру бере участь у дистанційному навчанні Всеукраїнського рівня та працює у якості тьютора за курсами  Літня iEARN-школа з використання ВЕб2.0(Частина2), є співавтором навчального дистанційного курсу «Вивчаймо Веб 2.0» на ВікіОсвіті.

На 2010-2011 навчальний рік заплановано розширення мережі за рахунок створення власної веб-спільноти на базі Вікі-технології, що буде розміщена на ВікіОсвіті.

Особлива роль в створенні і розвитку єдиного інформаційного освітнього простору відводиться управлінню освіти, яке:

Управління освіти і науки активно користується засобами електронного зв’язку,  має швидкісний доступ до мережі Інтернет (10000 Кбіт/сек.), що дозволяє налагодити одночасну роботу через всесвітню мережу з декількох робочих місць, використовуючи можливості локальної мережі (14 ПК об’єднано в мережу по управлінню освіти).

Порівняно з минулим навчальним роком збільшилася кількість НКК, підключених до мережі Інтернет – 33 (було 29), що становить 100%. Така ж тенденція спостерігається із забезпеченням доступу до мережі Інтернет загальноосвітніх навчальних закладів: 100% міських закладів освіти забезпечені доступом до мережі Інтернет, у тому числі у 17 із 33-х створено більше 11-ти робочих місць для діяльності учнів та викладачів у всесвітній мережі.

У закладах освіти міста достатньо приділяється увага оприлюдненню власної діяльності у всесвітній мережі. Так, 16 закладів мають діючі персональні веб-сторінки (у 2008/2009 навчальному році – 12).

Також у місті створено Web-сайти науково-методичного центру (http://nmc.org.ua), управління освіти і науки (http://osvita-bmr.ucoz.org). 14 закладів освіти брали участь у щорічному обласному конкурсі-захисті Web-сайтів. Переможцями в 2010 році визнано СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивчення інформаційних технологій та Центр творчості дітей та юнацтва “Соняшник”.

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради ініціює розвиток галузі інформатизації освітнього простору міста та постійно підтримує навчальні заклади в даному напрямку: