RSS feed på Dashboard i itslearning

Scenario er som følger:

Et arbeidskrav i et studium er at studentene skal opprette blogg og blogge om ting som har relevans for studiet. Det blir for tidkrevende for læreren å se innom alle bloggene og han ønsker å få et raskt overblikk over hvor det er aktivitet.

Illustrasjonen under viser to innholdsblokker på et dashbord i itslearning. Begge innholdsblokkene henter en  RSS-feed fra Google Reader. En blokk viser kun overskriftene, mens den andre viser de 15 siste innleggene.

I dette eksempelet bruker læreren Google reader og legger inn alle RSS-feedene fra studentenes blogger. På denne måten får læreren en aggregert oversikt over studentenes blogging.

I Google Reader er det også mulig å få en detaljert visning som gjengir hele teksten i alle bloggpostene. I eksempelet under er det opprettet en mappe som samler alle feedene fra studentbloggene. Google Reader viser en aggregert liste over innholdet fra alle bloggene som er samlet i samme mappe.

Ved å legge RSS feeden fra den aggregerte siden inn i en RSS innholdsblokk på et kursdashbord kan  læreren og studentene raskt se aktiviteten i de siste innleggene i itslearnig.

RSS feeden for den aggregerte siden finnes i Innstillingene for Google Reader under arkfanen Mapper og etiketter:

Klikk på RSS ikonet tilhøyre for den mappen man ønsker aggregert feed fra.

Klikk på lenken “Vis allment tilgjengelig side” for å se den aggregerte siden.

Høyreklikk på pekeren Atominnmating og kopier linken.

Lim linken inn i innstillingene for en RSS innholdsblokk på et itslearning Dashbord.

Det er mulig å velge mellomvisning av kun overskrift eller overskrift + sammendrag av innleggene.

I itslearningverktøyet Side kan man ogsåopprette en innholdsboks som henter en RSS-feed. Ved å opprette siden i biblioteket kan den også deles og gjenbrukes i mange kurs om det er ønskelig.

Skjermbildet under viser en side med to innholdsblokker. En blokk som peker til den aggregerte siden fra Google Reader. Den andre innholdsblokken viser innholdet til de 15 siste innleggene fra studentgruppen.

Dette eksempelet har benyttet kombinasjonen itslearning + Google Reader for å lage en samlet oversikt over aktiviteten i en samling blogger. Yahoo Pipes ol. kan selvsagt også benyttes i kombinasjon med itslearning.

Lykke til.