Racionalismo

 • Ser metafisic y obetivista
 • Creu en l´existència de Idees

            Innates.

 • Afirma que hi ha veritats universals,per exemple una única idea de BÉ.
 • Utilitza el métode deductiu del descubriment de noves idees.
 • Sobreposa la Lógica i les Matemàtiques a les ciències experimentals.
 • Es recolza en fundaments divins per a explicar la naturalesa i el coneixement.
 • Desconfia de la informació dels sentits.
 • La font dels nostres coneixements segurs y evidents resideixen en la raó.

Empirismo

 • Reducció del coneixement a un producte de la experiència.
 • Nega la existència de Idees Innates i de veritats absolutes(no hi ha una sola idea de Bé)”Tabula Rasa”
 • Adopta el métode experimental.
 • Prioritza les ciències físiques i naturals a les pures.
 • Manté una visió materialista de la naturalesa.
 • Coneguem la realitat a través de les percepcions
 • Confiança absoluta en la informació dels sentits.
 • Critica a la metafísica com a coneixement.
 • Defensa el escepticisme i el fenomenisme.