Εργασία

Μαθητών και Μαθητριών

Όνομα ομάδας: ………………………………………………………………………….

Ονόματα μαθητών/τριών ομάδας: 1) ……………………………  2) ………………………….

3) ………………………………………… 4) ………………………………………….

Δραστηριότητα 2 – Διαμορφώνοντας άποψη για την Υπερθέρμανση του Πλανήτη

1. Παρακολουθούμε με προσοχή το ΒΙΝΤΕΟ Α και απαντούμε:

α) Το βίντεο αυτό καλύπτει τη δική σου άποψη για το ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη στην υπερθέρμανση του πλανήτη; Γιατί; Ποια άποψη παρουσιάζεται;

Μέλος ομάδας 1: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Μέλος ομάδας 2: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Μέλος ομάδας 3: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Μέλος ομάδας 4: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Συζητήστε στην ομάδας σας. Συμφωνείτε όλοι (έχετε όλοι την ίδια άποψη) με αυτό που είδατε στο βίντεο ή υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις; Μπορείτε να τις καταγράψετε;

Κοινή άποψη: ………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αντίθετες απόψεις: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) Ποιοι λόγοι χρησιμοποιούνται στο βίντεο για το ποιος φταίει; Μπορείτε να τους αναφέρετε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

δ) Υπάρχει κάτι που δεν σας άρεσε ή σας ενόχλησε στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βίντεο; Αν ναι, τι είναι αυτό και γιατί δεν σας άρεσε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Παρακολουθούμε με προσοχή το ΒΙΝΤΕΟ Β και απαντούμε:

α) Το βίντεο αυτό καλύπτει τη δική σου άποψη για το ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη στην υπερθέρμανση του πλανήτη; Γιατί; Ποια άποψη παρουσιάζεται;

Μέλος ομάδας 1: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Μέλος ομάδας 2: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Μέλος ομάδας 3: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Μέλος ομάδας 4: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Συζητήστε στην ομάδας σας. Συμφωνείτε όλοι (έχετε όλοι την ίδια άποψη) με αυτό που είδατε στο βίντεο ή υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις; Μπορείτε να τις καταγράψετε;

Κοινή άποψη: ………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αντίθετες απόψεις: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) Ποιοι λόγοι χρησιμοποιούνται στο βίντεο για το ποιος φταίει; Μπορείτε να τους αναφέρετε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

δ) Υπάρχει κάτι που δεν σας άρεσε ή σας ενόχλησε στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βίντεο; Αν ναι, τι είναι αυτό και γιατί δεν σας άρεσε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Παρακολουθούμε με προσοχή το ΒΙΝΤΕΟ Γ και απαντούμε:

α) Στο βίντεο αυτό, ποια άποψη παρουσιάζεται για το ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη στην υπερθέρμανση του πλανήτη;

Συμπέρασμα ομάδας:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Μπορείτε να εντοπίσετε κάποια ομοιότητα ή διαφορά αυτού του βίντεο, με τα προηγούμενα δύο; Αν ναι, ποια ομοιότητα; ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αν ναι, ποια διαφορά; ………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) Υπάρχει κάτι που δεν σας άρεσε ή σας ενόχλησε στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βίντεο; Αν ναι, τι είναι αυτό και γιατί δεν σας άρεσε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

δ) Ποιο κατά τη γνώμη σου από τα τρία βίντεο, το Α, το Β ή το Γ, θεωρείς ότι παρουσιάζει πιο ολοκληρωμένα αυτό που συμβαίνει σήμερα όσον αφορά στο θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη; Γιατί;

Μέλος ομάδας 1: Το βίντεο ……… , γιατί …………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Μέλος ομάδας 2: Το βίντεο ……… , γιατί …………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Μέλος ομάδας 3: Το βίντεο ……… , γιατί …………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Μέλος ομάδας 4: Το βίντεο ……… , γιατί …………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ε) Στην παραπάνω ερώτηση συμφωνείτε όλοι για το ίδιο βίντεο ή υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις; Αν υπάρχει διαφορετική άποψη, παρακαλώ να την καταγράψετε.

Αντίθετες απόψεις: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. α) Γιατί ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν τη μία άποψη και κάποιοι άλλοι την αντίθετη; Καταγράψτε ορισμένους λόγους που εσείς πιστεύετε ότι τους κάνουν να υποστηρίζουν τόσο διαφορετικές απόψεις.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

β) Τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο “ΛΟΓΟΙ 1” και “ΛΟΓΟΙ 2” και να καταγράψετε τους λόγους που παρουσιάζονται εκεί.

ΛΟΓΟΙ 1

ΛΟΓΟΙ 2

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

γ) Υπάρχουν λόγοι που εντοπίσατε στα παραπάνω βίντεο και που είχατε σημειώσει κι εσείς; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

δ) Υπάρχουν κοινοί λόγοι ανάμεσα στα δύο βίντεο; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί; Συγκρίνετε τους λόγους αυτούς. Τι παρατηρείτε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ε) Εσείς αν ήσασταν δημοσιογράφοι, τι θα θέλατε να γράψετε ή να πείτε οπωσδήποτε στον κόσμο για την Υπερθέρμανση του Πλανήτη;

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Θερμοκήπιο ο Πλανήτης! - Gr.Cl. 2012