ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ –

ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

29.11.2010                                                                                               м. Київ                                                                                                                  № 193

 

 

Про стан організації роботи з сержантським (старшинським) складом Збройних Сил України та шляхи її вдосконалення

 

 

На виконання завдань, визначених Концепцією кадрової політики  у Збройних Силах України, Генеральним штабом Збройних Сил України  у військах (силах) впроваджуються комплексні заходи щодо створення професійного сержантського та старшинського складу. Правове врегулювання цих заходів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, що регламентують цей процес (Концепція створення та розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України та Основні напрями її реалізації, затверджені  наказом Міністра оборони України від  18 листопада 2008 року № 567 та наказ Міністра оборони України від

29 листопада 2008 року № 597 “Про створення системи багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу Збройних Сил України”).

Аналіз стану роботи з сержантським та старшинським складом у Збройних Силах України свідчить, що зазначена робота у військах (силах) належним чином не організована. Понад 10 000 посад сержантського та старшинського складу залишаються не укомплектованими, з них  1 708 – ключові посади у військових частинах (командири відділень, розрахунків, екіпажів). Водночас 1 728 сержантів і старшин військової служби за контрактом на сьогодні виконують обов’язки за посадами рядового складу,

а 2 500 солдатів (1 497 військовослужбовців за контрактом та  1 003 військовослужбовця строкової військової служби) обіймають посади сержантів та старшин.

Відсутність на належному рівні організації кадрової та індивідуальної  роботи командного складу з цією категорією військовослужбовців є визначальним фактором втрати впевненості сержантів у кар’єрному зростанні та подальшому проходженні військової служби.

 

Професійне становлення сержантів та старшин у військових підрозділах проводиться безсистемно, відсутня плановість у проведенні заходів щодо організації послідовної багаторівневої підготовки (перепідготовки) сержантського та старшинського складу, унаслідок цього сержанти не спроможні на належному рівні виконувати свої функціональні обов’язки, знижується їх лідерська роль у військових колективах.

У порушення Положення про Раду сержантів у Збройних Силах України, затвердженого наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 29 жовтня 2005 року № 166, Ради сержантів провадять свою роботу формально, а командири (начальники) не використовують їх діяльність для підвищення ролі та статусу сержантів і старшин та вирішення їх нагальних проблем.

Офіцерський склад не вбачає в особі сержанта відповідальну посадову особу, яка здатна підтримувати військову дисципліну та організовувати підготовку та навчання підпорядкованого особового складу.

Унаслідок прорахунків у роботі органів військового управління всіх рівнів, командирів (начальників), службових осіб виховної і соціально-психологічної роботи та кадрових органів з сержантським та старшинським складом, військовослужбовці цієї категорії відчувають свою нереалізованість та втрачають мотивацію до військової служби. З початку року з різних причин звільнено близько 1900 сержантів та старшин.  

Вимогливість сержантського та старшинського складу до підлеглих знижується, внаслідок чого погіршується морально-психологічний стан у військових колективах. Це є головною причиною зростання (у 1,5 раза), кількості правопорушень, скоєних військовослужбовцями за контрактом, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. З 290 випадків правопорушень серед військовослужбовців за контрактом – 169 (58%) скоєно сержантським (старшинським) складом, переважно у стані алкогольного сп’яніння, з них

50 % – сержантами.

 

З метою дієвого впливу та кардинальних змін у підходах до роботи з сержантським (старшинським) складом Збройних Силах України

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Типовий порядок роботи командувачів, командирів (начальників) з сержантським (старшинським) складом у Збройних Силах України, що додається.

 

2. Увести в дію (до затвердження нових статутів Збройних Сил України) Тимчасовий перелік обов’язків професійного сержантського (старшинського) складу за окремими посадами, що додається.

 

3. Вважати 2011 рік роком технічної готовності Збройних Сил України та роком сержанта.

 

4.  Відповідальність за створення та розвиток професійного сержантського   та  старшинського  складу  покласти  на   командувачів   видів

Збройних Сил України, начальників Тилу, Озброєння, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, начальників головних управлінь (управлінь) Генерального штабу Збройних Сил України, які мають підпорядковані військові частини.

 

5.  Командувачам видів Збройних Сил України, начальникам Тилу, Озброєння, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, начальникам головних управлінь (управлінь) Генерального штабу Збройних Сил України, які мають підпорядковані військові частини, начальнику Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України:

до 15 грудня 2010 року включити у плани підготовки органів військового управління, військових частин (установ) на  2011 навчальний рік та в особисті плани роботи посадових осіб заходи Типового порядку роботи командувачів, командирів (начальників) з сержантським та старшинським складом, забезпечити їх безумовне виконання; внести зміни до програм командирської підготовки офіцерського складу щодо включення розділу, що стосується організації повсякденної діяльності та  роботи з підпорядкованим сержантським та старшинським складом;

до 20 грудня 2010 року організувати прийняття заліків у офіцерського, сержантського та старшинського складу підпорядкованих органів військового управління, військових частин (установ) щодо знання вимог керівних документів з питань організації роботи та напрямів розвитку сержантського та старшинського складу;

до 30 січня 2011 року організувати проведення у підпорядкованих військах (силах) Рад сержантів, на яких визначити кращих представників від військових частин, які будуть залучені на загальні збори сержантського та старшинського складу Збройних Сил України у березні 2011 року

у місті Київ;

до 30 грудня 2011 року укомплектувати командні сержантські та старшинські посади у військах (силах) підготовленим особовим складом на рівні 90 %, забезпечити їх ефективне службове використання та просування по службі на підставі результатів щорічного оцінювання та Типового алгоритму управління кар’єрою рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України (додаток 1 до наказу), Типового алгоритму управління кар’єрою рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України (для проходження служби на технічних посадах) (додаток 2 до наказу);

передбачати під час роботи у підпорядкованих військах (силах) обов’язкову перевірку стану роботи з сержантським та старшинським складом;

використовувати усі можливості щодо заохочення кращих сержантів та старшин своєю владою та порушувати клопотання щодо їх заохочення на рівні Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

 

6.  Командувачам видів Збройних Сил України:

організувати розробку та до 1 лютого 2011 року особисто затвердити деталізований порядок роботи  командирів  (начальників)  з  сержантським  та старшинським складом у підпорядкованих військах (силах) до взводу включно на підставі Типового порядку роботи командувачів, командирів (начальників) з сержантським та старшинським складом з урахуванням специфіки проходження військової служби у конкретному виді Збройних Сил України (роді військ);

до 1 березня 2011 року спланувати та провести показні командирські збори з сержантським та старшинським складом, у ході їх проведення відпрацювати питання підвищення методичної підготовки сержантів та старшин, вивчити передовий досвід з організації повсякденної діяльності і роботи з підпорядкованим особовим складом;

щорічно організовувати та особисто проводити навчально-методичні збори з сержантським та старшинським складом – випускниками військових коледжів.

 

7. Начальнику Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України спільно з Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України та командуваннями видів Збройних Сил України на виконання вимог наказу Міністра оборони України від 2 грудня 2008 року № 600 “Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок, цивільних спеціальностей військовозобов’язаних і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців” розробити відповідну організаційну директиву Міністра оборони України, у якій спланувати введення до 30 червня 2011 року посад головних старшин армійського корпусу (їм рівних і  вище) у відповідних органах військового управління та забезпечити їх укомплектування кращими та досвідченими військовослужбовцями.

 

8. Начальнику Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України:

 

до 3 березня 2011 року спільно з Управлінням підготовки військ Генерального штабу Збройних Сил України та Головним управлінням виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України організувати та провести на базі військової частини А0139 (місто Київ) загальні збори з сержантським та старшинським складом Збройних Сил України;

опрацювати пропозиції для внесення змін до чинної нормативно-правової бази та надати їх до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України:

щодо віднесення призначення сержантського (старшинського) складу на посади головного старшини армійського корпусу (їм рівних і вище) до повноважень першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України – до 1 червня 2011 року;

щодо змін до порядку щорічного оцінювання командирів (начальників), зокрема  визначення  одним  із  критеріїв   оцінювання   результати  службової  діяльності підпорядкованого сержантського і старшинського складу та стану організації роботи з цією категорією особового складу – до 1 вересня  2011 року.

 

9.  Начальнику Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України до 30 червня 2011 року завершити погодження та подання на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України проекту Закону України “Про внесення змін до статутів Збройних Сил України” щодо визначення (уточнення) функціональних обов’язків сержантського та старшинського складу.

 

10.  Начальнику Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України:

до 1 січня 2011 року розробити та довести до військ (сил) Інструкцію щодо порядку проведення засідання Рад сержантів у військових частинах Збройних Сил України;

забезпечити активну участь дружин військовослужбовців сержантського та старшинського складу у роботі Ради сімей військових частин;

до 1 лютого 2011 року спільно з Управлінням підготовки військ Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати пропозиції щодо започаткування та проведення  щорічного всеармійського конкурсу “Кращий сержант Збройних Сил України”;

до 1 липня 2011 року опрацювати механізм залучення комітетів солдатських матерів та інших громадських організацій військово-патріотичної спрямованості до роботи щодо підвищення престижності проходження військової служби сержантами і старшинами та їх соціального статусу;

до 30 жовтня 2011 року забезпечити представництво сержантського та старшинського складу в роботі житлових комісій військових частин, досягти рівномірного розподілу путівок для санаторно-курортного лікування цієї категорії військовослужбовців та членів їх сімей.

 

11. Начальнику Головного фінансово-економічного управління Збройних Сил України спільно з Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України до 1 липня 2011 року опрацювати пропозиції до Департаменту фінансів Міністерства оборони України щодо внесення змін до нормативно-правових актів щодо виплати грошової винагороди  особам сержантського та старшинського складу під час  укладання наступного контракту.

 

12. Начальнику Тилу Збройних Сил України спільно з начальником Відділу військової символіки та геральдики Генерального штабу Збройних Сил України до 30 жовтня 2011 року опрацювати пропозиції для внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо запровадження нових стандартів речового забезпечення сержантського та старшинського складу Збройних Сил України шляхом удосконалення (введення нових) знаків розрізнення (погон, нарукавних нашивок, нагрудних знаків тощо).

 

13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України згідно з розподілом повноважень.

 

14. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

 

Начальник Генерального штабу –

Головнокомандувач Збройних Сил України

генерал-полковник                                                                         Г.М.ПЕДЧЕНКО