ДОВІДКА
про результати паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів
державної та комунальної форм власності

______________________ району Запорізької області

(станом на 01.09.2009 року)

Повна назва установи, яка проводила паспортизацію

Адреса

(ВО) - повна поштова

Телефон

(ВО) + код

Прізвище, ім'я, по батькові методиста з бібліотечних фондів, відповідального за проведення паспортизації

повністю

Контактний телефон методиста з бібліотечних фондів

+ код або мобільний

Начальник (завідувач) управління (відділу) освіти _____________________ (ініціали, прізвище)

(підпис, печать)


І.        Відомості про загальноосвітні навчальні заклади району (міста)

Загальна кількість ЗНЗ області

у тому числі:

Загальна кількість бібліотек ЗНЗ

Загальна кількість педагогічних працівників

Загальна кількість учнів

ЗОШ I ступеня

ЗОШ I-II ступенів

ЗОШ I-III ступенів

школи - комплекси

спеціалізовані школи

школи -інтернати

гімназії

ліцеї

колегіуми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

ІІ.        Наявність в районі (місті) Програми розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності

Назва Програми

Термін виконання

Дата затвердження

Ким затверджено

ІІІ.        Матеріально-технічний стан бібліотек ЗНЗ району (міста)

Кількість бібліотек ЗНЗ, загальна площа приміщень яких становить:

до 20 м2

до 30 м2

до 40 м2

до 50 м2

до 60 м2

до 70 м2

до 80 м2

до 90 м2

до 100м2

до 110 м2

до 120 м2

до 130 м2

до 140 м2

більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


Кількість бібліотек, у яких:

Кількість бібліотек, приміщення яких потребують капремонту

Кількість бібліотек, які мають:

читальний зал відсутній

читальний зал поєднано з абонементом

книгосховище для навчального фонду відсутнє

комп'ютерну техніку, вип. до 2007 р.

комп'ютерну техніку, вип. після 2007 р.

доступ до Інтернет

кільк. комп'ют, підключених до Інтернет

АБІС «ІРБІС»

АБІС «MARK SQL»

інші АБІС (можливий додатковий стовпчик)

принтери, сканери

копіювальну техніку

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

*АБІС - автоматизована бібліотечна інформаційна система


IV.        Кадрове забезпечення бібліотек ЗНЗ району (міста)

Загальна кількість працівників шкільних бібліотек області

у тому числі:

за освітою:

за стажем бібліотечної роботи:

бібліотечна

педагогічна

інша

до 5 років

до 10 років

до 20 років

понад 20 років

вища

середня спеціальна

вища

середня спеціальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


у тому числі:

підвищували кваліфікацію:

до 2005 року

у 2006 році

у 2007  році

у 2008  році

у 2009 році (план)

11

12

13

14

15

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


у тому числі:

працюють на:

кількість бібліотечних працівників, які отримують доплати:

кількість працівників, які мають навички роботи з комп'ютером

кількість працівників, які ведуть заняття з інформ. культури учнів (ББЗ)

кількість працівників, які мають нагороди

більше, ніж на 1 ставку

повну ставку

0,75 ставки

0,5 ставки

0,25 ставки

за сумісництвом

за вислугу років

за завідування бібліотекою

за розширення зони обслуговування

за роботу з підручниками

інше

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


V.        Організаційно-управлінська документація бібліотек ЗНЗ району (міста)

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ЗНЗ

ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ БІБЛІОТЕКИ ЗНЗ

Кількість бібліотек, які мають:

Кількість бібліотек, які мають:

Положення про бібліотеку

Правила користування бібліотекою

Паспорт бібліотеки

Посадові інструкції

Планово-звітну документацію

Книгу сумарного обліку осн. бібл. фонду (без урахування підручників)

Книгу суммарного обліку підручників

Книгу сумарного обліку документів на електронних та магнітних носіях

Книгу інвентарного обліку осн. бібл. фонду (без урахування підручників)

Зошит обліку документів тимчасового зберігання

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених

Зошит обліку подарункових видань

Зошит видачі підручників по класах

Щоденник роботи бібліотеки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


VI.        Бібліотечний фонд книгозбірень ЗНЗ району (міста)

ОСНОВНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД (без урахування підручників)

Загальна кількість бібліотечного фонду (тис. прим. без урахування підручників)

у тому числі:

за видами:

за мовами:

книги, брошури:

періодичні видання

з них:

документи на електронних

носіях

аудіовізуальні документи

українською мовою (у %)

російською мовою (у %)

іншими мовами (у %)

для вчителів

для учнів

для бібліотекарів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


ОСНОВНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД (без урахування підручників)

Фонд підручників (тис. прим.)

Кількість документів у фондах бібліотек, які надійшли до 1995 р. (у %) (без урахування підручників)

За джерелами надходжень:

органи управління освіти

спонсори

батьківські кошти

обмінно-резервні фонди

12

13

14

15

16

17

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


  1. Довідково-пошуковий апарат бібліотек ЗНЗ району (міста)

Кількість бібліотек, які ведуть:

абетковий каталог

систематичний каталог

електронний каталог

електронні БД

тематичні картотеки

картотеки руху підручників

1

2

3

4

5

6

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


VIII.        Робота з користувачами у бібліотеках ЗНЗ району (міста)

Загальна кількість користувачів

у тому числі:

Загальна кількість відвідувань

Загальна кількість книговидач (без урахування підручників)

у тому числі:

Загальна кількість виданих підручників

учні

вчителі

батьки, представники місцевих громад, інші

книги

періодичні видання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


Кількість бібліотек, які проводять масові заходи

Бібліографічна робота

Інформаційна робота

Кількість бібліотек, які готують списки нових надходжень

у т.ч. на електронних носіях

Кількість бібліотек, які готують тематичні списки

у т.ч. на електронних носіях

Кількість бібліотек, які організовують виставки нових надходжень

Кількість бібліотек, які організовують тематичні виставки

Кількість бібліотек, які проводять дні інформації

Кількість бібліотек, які проводять інші заходи

Кількість бібліотек, які проводять заняття з формування інформаційної культури

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


IX.        Фактичні обсяги фінансування шкільних бібліотек

2009 рік

2010 рік (план)

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

1

2

3

4

5

6

7

8

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село


X.        Кращі шкільні бібліотеки району (міста)

Назва та № навчального закладу

Повна адреса

Прізвище, ім'я, по батькові директора (повністю)

Прізвище, ім'я, по батькові бібліотекаря (повністю)

Телефон, електронна пошта

ХІ.        Загальна кількість шкільних бібліотек, які передплачують газету «Шкільна бібліотека плюс»

2009 рік

2010 рік