Jeden Tag ein bisschen Portugiesisch

04

o oeste ‡ o este + o sul ‡ o norte

západ ‡ východ + jih ‡ sever

a entrada ‡ a saída

vchod ‡ východ

o vale ‡ as montanhas + Moro nas montanhas. 

údolí ‡ hory + Bydlím v horách.

o cidadão ‡ o habitante

občan ‡ obyvatel

a zona ‡ o bairro

zóna, oblast ‡ čtvrť

o mar ‡ a costa

moře ‡ pobřeží

05

Berlim - Colónia - Estocolmo - Genebra - Marselha - Munique - Nova Iorque - Pequim - Veneza - Viena

Berlín - Kolín n. R. - Stockholm - Ženeva - Marseille - Mnichov - New York - Peking - Benátky - Vídeň

06

o distrito (PT má 18 distriktů a 2 autonomní regiony - Madeira a Azory)

distrikt

10

Ajudam a apagar os incêndios.

Pomáhají hasit požáry.

A vendedora/ o vendedor vende coisas na loja. + vender

Prodavačka/ prodavač prodává něco v obchodě. + prodávat

O informático trabalha com computadores.

Informatik pracuje s počítači.

O arquiteto é responsável pelo planeamento de casas ou edifícios. (pelo = por+o, pela = por+a)

Architekt je zodpovědný za plánování domů a budov.

O pescadore pesca os peixes.

Rybář chytá ryby.

o desempregado

nezaměstnaný

11

o colégio

gymnázium, střední škola

a história

dějiny, dějepis

a biologia

bilogie

a física

fyzika

o funcionário

úředník

o cabo

desátník

o aparelho

přístroj

a teoria

teorie

a ciência

věda

a ligação de internet

internetové připojení

o contrato

smlouva

a nota

nota, nóta

o laboratório

laboratoř

a dificuldade

těžkost

a conferência

konference

o salário

plat

o sindicato

odbory

a greve

stávka

colaborar

spolupracovat

a indústria + industrial

průmysl + průmyslový

a referência

doporučení

a competência

schopnost

a experiência

zkušenost

o técnico + técnico

technik + technický

o mecânico + mecânico

mechanik + mechanický

o concentrado + concentrado

koncentrát + zhuštěný

intelectual + o/a intelectual

intelektuální + intelektuál

ganhar

vydělávat

Fabricamos carros. + fabricar + a fabricação

Vyrábíme auta. + vyrábět + výroba

produzir + a produção

vyrábět + výroba

a instalação do programa

instalace programu

a tecnologia

technologie

a rede

síť

12

Canta muito bem.

Zpívá velmi dobře.

Quero ligar para ele.

Chci se s ním spojit.

O chefe informa os empregados sobre os novos projetos.

Vedoucí informuje zaměstnance o nových projektech.

A agência turística organiza viagens à África.

Turistická agentura organizuje cesty do Afriky.

Trabalho em equipa.

Pracuji v týmu.

Ela apresenta os resultados da pesquisa na reunião.

Představuje výsledky výzkumu na schůzi.

14

Ele é à sombra da bananeira.

On je bezstarostný, klidný.

A palavra é de prata e o silêncio é do ouro.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

pintar o diabo na parede

malovat čerta na zeď

ficar sem palavras

nemít slov

Azar ao jogo, sorte ao amor.

Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.

ser só pele e osso

být jen kost a kůže

ser esperto como uma raposa

být mazaný jako liška

Muitos cozinheiros estragam a sopa.

Mnoho kuchařů přesolí polévku.

Cão que ladra não morde.

Pes, který štěká, nekouše.

ter um parafuso a mais/ a menos

mít o kolečko víc/ míň

Mais vale tarde que nunca.

Lépe pozdě než nikdy.

17

constipado

nachlazený

18

modesto

skromný

honesto

čestný

alegre ‡ sério

veselý ‡ vážný

amoroso

něžný, milující

curioso

zvědavý

19

Estás medo da prova.

Máš strach ze zkoušky.

nervoso

nervózní

rir (rio - ris - ri - rimos - riem)

smát se

21

a pimenta

pepř

o pimento

paprika

a salsa

petržel

o milho

kukuřice

uma meia dose

poloviční porce

a lata

plechovka

o tipo de vinho

druh vína

uma meia de leite

bílá káva

a bateria ‡ a pilha

bicí ‡ baterie (elektrická)

o cigarro ‡ o charuto

cigareta ‡ doutník

o conto ‡ a conta

vyprávění ‡ konto

o dom ‡ a catedral

talent ‡ dóm

o tapete ‡ o papel de parede

koberec ‡ tapeta

o tempo ‡ a velocidade

počasí ‡ rychlost

a vila ‡ a mansão, PL mansões = a vivenda

městečko ‡ vila

23

o candeeiro

lampa

24

...há oito meses portanto.

...tudíž osm měsíců.

desde quanto ‡ há quanto tempo

od kdy ‡ jak dlouho

26

cinquenta por cento

padesát procent

em cada mão

na každé ruce

28

EP a casa de banho + BP o banheiro ‡ a banheira

koupelna ‡ vana

EP apanhar o autocarro + BP pegar o ônibus

jet autobusem

EP o gelado + BP o sorvete

zmrzlina

EP o rato + BP o mouse

myš (u PC)

EP a ementa + BP o cardápio

jídelníček

EP a chávena + BP a xícara

hrnek

EP fixe + BP legal

super

EP o golo + BP o gol

gól

29

temperaturas amenas

mírné, příjemné teploty

As árvores dão flor.

Stromy kvetou.

temperaturas abaixo de zero

teploty pod nulou

32

a Revolução dos Cravos

Karafiátová revoluce

o Dia do Trabalhador

Svátek práce

35

o índio

Indián

povos indígenas

původní, domorodé, indiánské obyvatelstvo

36

Há fotografias a cores e fotografias a preto e branco.

Jsou barevné fotografie a fotografie černobílé.

o tronco da árvore

kmen stromu

38

o pé

noha

o peiro

hrudník

a testa

čelo

a sobrancelha

obočí

40

feio

ošklivý

fiel

věrný

fraco

slabý, chatrný

a virtude

ctnost

44

sair (saí - saíste - saiu - saímos - saíram)

vyjít si v PPT

47

meter cartas nos correios

dát dopisy na poštu

o quiosque

kiosek

50

a arroba

@

imprimir

vytisknout

baixar

stáhnout

salvar

uložit

apagar

smazat

refletir

zamyslet se, obrážet

51

EP falar ao telefone + BP falar no telefone

mluvit po telefonu EP + BP

54

preencher o formulário

vyplnit formulář

58

o prato vegetariano

vegetariánské jídlo

Queríamos mais pão.

Chtěli jsme víc chleba.

60

Vais de que meio de transporte?

Jakým dopravním prostředkem pojedeš?

Estava a pensar ir de autocarro.

Zvažoval jsem, že pojedu autobusem.

Fica prometido.

Slibuji.

61

o jardim botânico

botanická zahrada

a ópera

opera

Preciso de atravessar a rua.

Musím přejít silnici.

cortar = virar na primeira rua à esquerda

zahnout 2x do první ulice vlevo

64

o pedaço

kousek, část

66

Gosto de fado.

Mám rád fado.

Prefera comer peixe. Prefera ver comédias.

Má radši rybu. Má radši komedie.

andar de bicicleta

jezdit na kole

67

fazer musculação

posilovat

69

Estou só a ver.

Jen se dívám. (v obchodě)

74

Sabe, onde fica o parque?

Víte, kde je park?

Que horas são?

Kolik je hodin?

77

a Revolução dos Cravos (24. dubna 1974)

Karafiátová revoluce

80

aconselhar + o conselho

poradit + rada

conversar + a conversa

konverzovat + konverzace

decidir + a decisão

rozhodnout + rozhodnutí

escolher + a escolha

vybrat + výběr

explicar + a explicação

vysvětlit + vysvětlení

pedir + o pedido

žádat + žádost

propor + a proposta

navrhnout + návrh

significar + o significado

znamenat + význam, smysl

81

A Ana está apaixonada pelo seu namorado.

Ana je zamilována do svého přítele.

82

Tenho de mudar de linha?

Musím přestoupit?

o táxi

taxi

85

as escritoras alemãs

německé spisovatelky

os hóteis

hotely

86

bonito ‡ feio

hezký ‡ ošklivý

pesado ‡ leve

těžký ‡ lehký

93

a ave + o pássaro

pták + ptáček

o solo

půda

o raiz

kořen

o monte

kopec, hora

a serra

hora, horský masiv