BECAS PARA FP. BACHARELATO E PCPI      2011/2012

PREVIO REXISTRO ELECTRÓNICO NA PÁXINA

NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A_____________________________________

NIF___________________________DATA DE CADUCIDADE_________________

DNI ELECTRÓNICO –IDESP-_______________________________________

DATA DE NACEMENTO_____________TELÉFONO___________________________

DISFRUTACHES DE BECA NOS CURSOS:

2008/2009-----SI[]     NON[]

2009/2010----- SI[]     NON[]

RESIDE FÓRA DO SEU DOMICILIO FAMILIAR DURANTE O CURSO SI[]     NON[]

UTILIZA MEDIOS DE TRANSPORTE PARA IR AO CENTRO  SI[]     NON[]

CUÁNTOS MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZA (Nº=    )

CURSO 2010/2011

ESTUDOS REALIZADOS:______________________________

NOME DO  CENTRO:____________________________________

DOMICILIO DO CENTRO:___________________________________

NIF DOS FAMILIARES MAIORES DE 14 ANOS -data de nacemento-

NOME E APELIDOS  da nai________________________________________________

NIF___________________________DATA DE CADUCIDADE_______________

DATA DE NACEMENTO____________DNI ELECTRÓNICO –IDESP-_________

NOME E APELIDOS  do pai________________________________________________

NIF___________________________ DATA DE CADUCIDADE_______________

DATA DE NACEMENTO_________ DNI ELECTRÓNICO –IDESP-________________

NOME E APELIDOS irmán ________________________________________________

NIF___________________________ DATA DE CADUCIDADE_______________

DATA DE NACEMENTO___________ DNI ELECTRÓNICO –IDESP-________________

NOME E APELIDOS  irmán________________________________________________

NIF___________________________ DATA DE CADUCIDADE_______________

DATA DE NACEMENTO___________ DNI ELECTRÓNICO –IDESP-________________

NOME E APELIDOS outro/s ________________________________________________

NIF___________________________ DATA DE CADUCIDADE_______________

DATA DE NACEMENTO________ DNI ELECTRÓNICO –IDESP-________________

NÚMERO DE CONTA -vinte díxitos-

ENTIDADE     OFICINA     DIXITOS DE CONTROL             NÚMERO DE  DE CONTA

DOMICILIO FAMILIAR COMPLETO -código postal-

_________________________________________________________________________

PROFESIÓN DO/A  SUSTENTADOR/A  PRINCIPAL DA FAMILIA

                                        _________________________________

CONTA DE CORREO ELECTRÓNICO –operativa-

______________________________________________

TELÉFONO MÓBIL          TELÉFONO FIXO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTANCIA DO DOMICILIO FAMILIAR –só ida- ___________________DISFRUTACHES DE BECA NO CURSO 2010/2011   -SI[]     -NON []

CUANTÍA DA BECA:

-TODOS OS CAMPOS CON * SON OBRIGATORIOS

-A medida que se cumprimenta a solicitude é recomendable ir gardando na opción –“Gardar Borrador”-

-Algunhas situacións particulares:

-        Unha vez cumprimentada é necesario confirmala-

- Xa confirmada presentámola via electrónica –na opción correspondente-

- Unha vez presentada premer en “Opcións” –xerar xustificante- para obter o resgardo de presentación da solicitude.

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=301