Είμαστε οι αγανακτισμένοι του Λευκού Πύργου. . .

 Είμαστε αγανακτισμένοι απο μια Πολιτεία που μας πετά στο περιθώριο. Είμαστε αγανακτισμένοι απο την Πολιτική της χώρας μας στα άτομα με αναπηρία.  Έλλειψη Προσωπικού, έλλειψη Σχολείων, κόψιμο Επιδομάτων και Παροχών, Κοινωνικός Ρατσισμός. Μα πάνω απ’όλα έλλειψη ευαισθητοποίησης, συνειδητοποίησης των αναγκών και προώθηση βελτίωσης της ζωής των ατόμων με αναπηρία.

 ΠΕΝΤΕ  μέρες στο Λευκό Πύργο μας έδειξαν πως η αμεσοδημοκρατία κρίνεται στην πράξη.

 Απο αυτήν την συνέλευση δεν χρειάζετα να λείπει κανείς!  Η ομάδα αναπηρίας των αγανακτισμένων του Λευκού Πύργου ανέλαβε να φτιάξει έναν χώρο προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία και κάθε πολίτη με προβλήματα μετακίνησης( μητέρες με καρότσια, ηλικιωμένοι ).

Καλούμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία , τις οικογένειές τους, τους συλλόγους και τα σωματεία ατόμων με αναπηρίες , τους εργαζομένους σε χώρους αναπηρίας και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη να έρθει στην συνέλευση των αγανακτισμένων του Λευκού Πύργου για να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να αποφασίσουμε την δράση μας αμεσοδημοκρατικά.