Chapter 6

Stone 21

Zo stel je voor om iets te gaan doen

How about visiting the capital?

Wat dacht je ervan om de hoofdstad te bezoeken?

How about meeting on Friday?

Wat dacht je ervan om elkaar vrijdag te ontmoeten?

How about taking the Underground?

Wat dacht je ervan om de metro te nemen?

Why don't we go to Westminster Abbey?

Waarom gaan we niet naar Westminster Abbey?

Why don't we go swimming?

Waarom gaan we niet zwemmen?

Let's go to the London Dungeon.

Laten we naar de London Dungeon gaan.

Let's watch that new film.

Laten we die nieuwe film kijken.

Stone 22

Zo vraag je of iemand er net zo over denkt als jij

It is really windy, isn't it?

Het is erg winderig, vind je niet?

It is beautiful, isn't it?

Het is prachtig, vind je niet?

You aren't busy, are you?

Je bent niet bezig, hè?

You aren't free on Friday, are you?

Je bent niet vrij op vrijdag, toch?

We can go swimming, can't we?

We kunnen gaan zwemmen, toch?

We can play tennis, can't we?

We kunnen gaan tennissen, nietwaar?

She doesn't look friendly, does she?

Ze ziet er niet vriendelijk uit, hè?

She doesn't look strict, does she?

Ze ziet er niet streng uit, hè?

Stone 23

Zo vraag je de weg …

Excuse me. How do we get to the nearest tube station?

Pardon. Hoe komen we bij het dichtstbijzijnde metrostation?

Excuse me. Could you tell us how to get to the London Eye?

Pardon. Kunt u ons vertellen hoe we bij de London Eye komen?

Excuse me. Can you tell me where Simpson's is?

Pardon. Kunt u me zeggen waar Simpson's is?

Excuse me. Do you know where we can buy tickets?

Pardon. Weet u waar we kaartjes kunnen kopen?

… en zo wijs je de weg

Go straight ahead. Take the first right.

Ga rechtdoor. Neem de eerste rechts.

Walk under the bridge. Take the second on your left.

Loop onder de brug door. Neem de tweede aan uw linkerhand.

Go along the river.

Ga langs de rivier.

Turn left at the traffic lights. Cross Fleet Street.

Ga linksaf bij de verkeerslichten. Steek Fleet Street over.

Turn right at the roundabout. Cross the zebra crossing.

Sla rechtsaf bij de rotonde. Steek het zebrapad over.

Turn left into Wood Lane. It's on the right.

Sla linksaf Wood Lane in. Het is aan de rechterkant.

Turn right into Russell Street. It's at the end of the street.

Sla rechtsaf Russell Street in. Het is aan het einde van de straat.

Stone 24

Zo vertel je wat mensen (niet) moeten doen

Say please and thank you.

Zeg alstublieft en dank u wel.

Be polite.

Wees beleefd.

Cross the street.

Steek de weg over.

Take the Victoria Line.

Neem de Victoria Line.

Never jump a queue.

Dring nooit voor in een rij.

Don't be late.

Kom niet te laat.

Don't talk to strangers.

Praat niet met vreemden.