Brugerniveau (kano)

Niveau 2 (kano)

Forudsætninger

Niveau

Ingen

Alder

-

Erfaring

-

Ture med overnatning

-

Førstehjælp

-

Varighed

Kursus+evaluering

Min. 2 dage (16 timer)

Kursus

-

Prøve

-

Underviser/eksaminator/censor

Kursus+evaluering

DKF Instruktør 2 (kano)

Kursus

-

Prøve

-

Instruktør/kursist ratio

1:8

Hvem må afholde niveauet?

  • DKF
  • DKF klubber

Formål/Sigte

Et udviklende niveau som omfatter grundlæggende paddletag og teknikker på fladt vand.

Der bliver lagt vægt på at den ønskede manøvrering og kontrol af kanoen opnås gennem udvikling og forståelse af årsag og effekt i stedet for vægtning af den perfekte udførelse af tagene.

I tandem kano med 2 padlere skal disse kunne beherske tagene både som for og bagpadlere.

Ved fremad roning i tandemkano skal bagpadleren være ansvarlig for styringen uden forpadleren medvirker hertil.

På samme måde ved baglæns padling skal forpadleren være ene ansvarlig for styringen. På denne måde får begge prøvetagere indsigt i padling af tandemkano og samtidig forståelse for og mulighed for at udforske de færdigheder som er nødvendige for at padle solo.

Sted

Ved solopadling vil prøven tages som en del af en tur på omk. 2 timers varighed (6km) på fladt vand.

Åbent vand i vind op til 3-5m/s

Forudsætninger

Der stilles ingen særlige krav til deltagelse på dette kano niveau 2 kursus.

Teknisk standard

Hensigtsmæssige løfte- og bæreteknikker

Prøvetageren skal kunne demonstrere en god og sikker løfte og bæreteknik hvor benene og ikke ryggen belastes. Padlen eller padlerne skal være inden for rækkevidde eller kan anvendes til hjælp ved indstigning. Korrekt tilgang til vandvejen i forhold til skråninger, strøm, søbred eller kyst vises. Kontrol må opretholdes under isætningen og kanoen skal forblive flydende.

Solopadlere kan få hjælp og tandem padlerne skal vise et godt fungerende samarbejde

Fremadpadling

Effektiv fremadpadling

Solo: Prøvetageren skal kunne padle en distance på 200m idet der udvises en rank holdning og en tydelig kroprotation, et effektfuld tag og skivning af padlen når den føres tilbage til udgangspunktet.

Deltageren forventes at padle kanoen hensigtsmæssigt i de forhåndværende forhold og padle i en rimelig lige linie over en distance på 200m. I løbet af dette kursus bør 50m kunne tilbagelægges med god hastighed, hovedsagelig ved hjælp af en form for J-tag (beskrives under tandem padling).

Tandem: Prøvetagerne skal padle 200m, begge udvise en rank holdning og en tydelig kroprotation, et effektfuldt tag og skivning af padlen når den førers tilbage til udgangspunktet.

At padle i en rimelig lige linie med en god marchhastighed på en distance på mindst 100m er påkrævet. Forpadleren skal afpasse sin kraft i tag til bagpadlerens og ikke medvirke til styring af kanoen.

Bagpadlerens styring kan opnås ved brug af forskellige tag, men bør hovedsagelig være en form for J-tag. Dette kendetegnende ved en tydelig fase med fremaddrifttag, og en fase med tydelig styring med tryksiden af bladet væk fra kanoen. Tagets længde og kanoens trim må justeres hensigtsmæssigt til de fremherskende forhold

Endvidere at prøvedeltagerne holder konstant padleside i kano i store sammenhængende tids faser.

Baglænspadling

Solo: Prøvetageren bør demonstrere kontrolleret baglæns padling i en rimelig lige linie over en distance på 25m mod et punkt som bliver anvist af sensor.

Under baglænspadlingen skal padleren se sig tilbage over den ene skulder og vride i kroppen for at lave kraftoverførsel og gøre brug af vekslende tag i paddelsiden og modsatte side.

Bagsiden af padlen bliver nu til tryksiden. Når kanoen stoppes op skal der padles med en god marschhastighed og bevægelse i modsat retning bør være tydelig inden for 2 bådlængder.

Tandem: Når der padles baglæns, brug kun baglæns tag i hver af padlernes padleside. Bagpadleren bør afpasse kraften i sine tag til forpadleren, med tag tæt op ad kanoen. Forpadleren bør også bruge tag tæt ind til kanoen som bør afsluttes med et baglæns j-tag eller et baglæns rortag.

Landing

Lægge korrekt til ved bredden. Deltagerne skal vise at de bevarer balance og kontrol over kanoen. Udstigning uden at beskadige kano eller bred.

Deltageren skal ved kursets slutning forstå hvordan en kano bliver sikret ved enten at binde den fast eller lægge den  på dertil indrettede hylder. At fortøjre kanoen ved bredden ved hjælp af en fortøjringsline eller snor med en forsvarlig knude.

Sideforflytning

Fra en hensigtsmæssig stilling i paddel siden af kanoen bør prøvetageren være i stand til at flytte kanoen sidelæns 5 m uden for store udsving

At styre med ror tag

Kanoen padles op i fart, og bliver derefter styret i en lige linje gennem en smal passage ved brug af padlen som ror efter kanoen ( det er kun bag- eller solo padleren som styrer her).

Forhindre kæntring

Vise færdigheder i at vippe kanoen og få den på ret køl ved at bruge knæ eller lår. Dette kræver at padlerne hele tiden har fat i kanoen gennem enten knæenes placering på bunden af kanoen og / eller lårenes berøring ved rælingerne. Til denne øvelses formål, kan tandem padlerne skifte side så at de begge padler i den samme side af kanoen

Balance and Trimning

Dreje kanoen

Vise færdigheder i at dreje kanoen med uret og mod uret inden for cirkler på  10 m. Deltagerne må ikke skifte paddel side.

Solo: Til Første cirkel anvendes baglæns fejetag. Til anden cirkel forlæns fejetag

Tandem. Den første cirkel bør padles ved hjælp af en kombination af at forpadleren laver træktag og bagpadleren forlæns fejetag. 2. cirkel bør padles ved at kombinere forlæns fejetag foran og J-tag bagved med en kraftig styre effekt

Sammensatte tag

Progression

Vise begyndende færdigheder i:

Deltageren skal kunne vise enkle sammensatte paddeltag f.eks et enkelt scultag/støttetag eller et træktag som sættes sammen med et fremadrettet tag/ powertag.

”off-side strokes”

Progression

Vise begyndende færdigheder i:

Uden at skifte håndstilling være i stand til at flytte padlen fra paddelsiden til modsat side og undersøge hvordan kanoen bevæges sidelæns væk fra den oprindelige paddelside med et træktag. Dette forudsætter/ medfører en væsentlig kropsrotation og sandsynligvis en lignende (om end mindre) ændring af den knælende position /trapperstillingen.

Simple skubtag

Progression

Vise begyndende færdigheder i:

paddelen placeres dybt i vandet, tæt ved kanoen, med paddelens trækside ind mod kanoen. Den øverste hånd trækker skaftet, der hviler på rælingen, ind over rælingen, resulterende i en sideforflytning væk fra paddelen. Paddelen roteres 90 grader, så træksiden vender mod agter, og skæres vinkelret ind mod kanoen til udgangspositionen.

Sikkerhed

Kæntre, svømme i land og tømme

1. Kæntre. Deltageren bør bevare roen og hurtigt genvinde og holde kontakten til kanoen.

2. Padlen bør man have i behold eller samles op mens kanoen svømmes hen til padlen.

3. Kanoen svømmes højst 10m og tømmes på land

4. Der kan spørges om hjælp så længe at prøvetageren er den der står for tømningen.

Vandtilvænning

Vise passende fortrolighed med vand i forhold til lokalitet og vejr

Hoppe ud og kravle ind.

  1. På dybt vand hopper prøvetageren ud uden at miste kontakt med kanoen, og kravler så tilbage op i kanoen. Tandem padler (begge skal i vandet) må hjælpe hiananden
  2. Solo padler må få hjælp fra anden person som også befinder sig i vandet.

Redning på dybt vand

Deltag i en redning på dybt vand uden andres medvirken.

En effektiv redning af en anden person(er), returnering af person(er) i deres kano på dybt vand. Den(de) kæntrede person(er) må assistere på instrukser fra kandidaten.  Dette går under betegnelsen: ”Makkerredning”.

Udstyr

        

Åben kano og paddel(padler).

Deltagerne skal bære svømmevest og passende udstyr i forhold til situationen og vejret, hvilket kan omfatte men ikke begrænses til hjelm og sko.