PERLAKSANAAN IQ-PSS DAN I-NILAM 2010

Oleh yang demikian, dimaklumkan kutipan data NILAM secara online boleh dilaksanakan oleh GPM, Guru Data, Guru Penyelaras NILAM dan Guru NILAM berkuatkuasa mulai18-Feb-2010. (i-NILAM)

Tanggungjawab :

GPM

-

Mendaftar/mengemaskini maklumat pengguna peringkat sekolah dan memberi tahap capaian sistem kepada pengguna samada sebagai Guru Data, Guru Penyelaras NILAM atau Guru NILAM.

Guru Data

-

Mendaftar/mengemaskini maklumat kelas dan murid

Guru Nilam

-

Merekod/mengemaskini jumlah bacaan terkumpul setiap murid setakat 31-Dis-2009 dan jumlah bacaan bulanan murid setiap hujung bulan.

Guru Peyelaras Nilam

-

Mengesahkan data NILAM sekolah yang direkodkan olehGuru NILAM.

 

Penarafan PSS bagi tahun 2010 boleh dilaksanakan secara online berkuatkuasa mulai09-FEB-2010. (iQ-PSS)

Tanggungjawab GPM :

Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah semasa melaksanakan penarafan PSS 2010, sila hubungi pentadbir sistem BTP En. Kamarulzaman Bin Ismail.

 

Segala maklumat dan arahan mengenai taklimat ini dan analisis pemasukan data iQ-PSS 2009 boleh dimuat turun dari link di bawah :

  1. Perlaksanaan Sistem iQ-PSS dan i-NILAM
  2. eMail dari BTP
  3. Memo Dalaman iQ-PSS i-NILAM 2010
  4. Laporan Keseluruhan iQ-PSS 2009
  5. Kertas makluman i-NILAM