KAMÓŠ 02 (ZÁŘÍ 2012 - ÚNOR 2013)

24 DE SETEMBRO DE 2012

a cobaia, o porquinho-da-índia, o porco-da-índia,  o coelhinho-da-índia, coelho-da-índia, o rato-chino, o chino

morče

outra vez

znovu

Ela está à minha direita, à minha frente.

(Ona) je po mé pravici, přede mnou.

os estudos socias

společenské vědy

ensinar

učit

correger

opravovat

longo + uma história longa + comprido

dlouhý + dlouhá historie + dlouhý (např. stůl)

a filial

pobočka

no próximo ano = no ano que vem = para o ano ‡ por um ano

příští rok 3x ‡ na rok

o instituto nuclear

jaderný ústav

Estou em Praga para estudar.

Jsem v Praze, abych studoval.

o doutoramento + BR o doutorado

doktorát

Vivo em Praga há um ano ‡ por um ano.

Žiju v Praze rok ‡ na rok.

o caroço

pecka

o marmelo

kdoule

a semente

jadérko, pecička

crescer

růst

a pele + a casca

slupka + kůra

crescer

růst

a colher de chá

kávová lžička

colher

sklízet

cortar

řezat, krájet

a doce + a marmelada

marmeláda + kdoulová marmeláda

o (vinho) espumante

perlivé víno

o açaí

açaí (brazilské ovoce, které roste na palmě)

a muralha + Muralha da China

hradba + Čínská zeď

a ginja

višeň

a ginjinha

višňovka

escuro

tmavý

26 DE SETEMBRO DE 2012

Schimidte [šimitči]

Schmidt

o batido ‡ o cocktail = o coquetel

koktejl (bez alkoholu ‡ s alhokolem)

fino ‡ grosso

jemný ‡ hrubý

tão baixo como o Milan

tak malý jako Milan

o macaco

opice

a lima madura

zralá limeta

a unidade

jednotka, kus

sucoso

šťavnatý

o arbusto

keř

o coração

ohryzek (ovoce)

frutos silvestres

lesní plody

o caderno liso

bílý sešit

Está careca.

Je plešatý.

a morena ‡ a loura

tmavovláska ‡ blondýna

o caracol + encaracolado

šnek + natočený, s trvalou

o anel + a aliança

prsten + snubní prsten

o recém-casado

novomanžel

o recém-nascido

novorozenec

Pare-se...

Zdá se...

Está a entrevistar o Miguel.

Dělá rozhovor s Miguelem.

O Miguel dá uma entrevista.

Miguel dává rozhovor.

cinzento

šedý

suíça + sueca

Švýcarka + Švédka

gordinho = cheinho

plnoštíhlý, oplácaný

01 DE OUTUBRO DE 2012

a tatuagem

tetování

em todo o corpo = por todo o corpo

na celém těle

por todo o lado

všude

o candidato ao presidente

kandidát na prezidenta

a camisola com bolinhas + às riscas

puntíkatý + pruhovaný svetr

a joia

šperk

tapar

zakrýt

a placa

značka (dopravní)

Quero a mesma coisa que tu. (mesmo se pojí s que) ‡ tão grande como eu (tão s como)

Chci to samé co ty. ‡ tak velký jako já

o papel da princesa

role princezny

insistir em...

trvat na...

a qualidade ‡ o defeito

přednost, kvalita ‡ chyba, kaz

comportar-se = portar-se + Comporta-te bem!

chovat se + Buď hodný!

sorridente + o sorriso + sorrir

usměvavý + úsměv + usmívat se

rir (rio - ris - ri - rimos - riem)

smát se

estar com vergonha = ter vergonha

stydět se

evitar

vyhýbat se

Gosta de se mostrar.

Rád se ukazuje.

conservador

konzervativní

demais = demasiado

příliš

calar-se + Cala-te! + Cala a boca!

ztichnout + Ztichni! + Drž hubu!

preguiçoso

líný

Que preguiça!

Taková lenost.

Precisa de parecer assim.

Potřebuje vypadat takhle.

Toca piano numa orquestra.

Hraje na klavír v jednom orchestru.

03 DE OUTUBRO DE 2012

o cruzeiro no rio Moldava

projížďka po řece Vltavě

Cidade Velha

Staré Město

a Ponte de Carlos

Karlův most

a Torre da Pólvora

Prašná brána

a Casa Municipal

Obecní dům

o ponto de encontro

meeting point

o Bairro Pequeno

Malá Strana

a Praça da Cidade Velha

Staroměstské náměstí

o Novo Mundo

Nový Svět

a Igreja de Nossa Senhora do Loreto

Loreta

o Bairro Judeu

Židovské Město

a Praça de Venceslao

Václavské náměstí

o Jardim Franciscano

Františkánská zahrada

a Rotunda da Santa Cruz

rotunda Svatého Kříže

o Teatro dos Estados

Stavovské divadlo

o Palácio Schwarzenberg

Schwarzenberský palác

a Casa Dançante

Tančící dům

a Igreja de Nossa Senhora das Neves

kostel Panny Marie Sněžné

a Cidade Nova

Nové Město

o Relógio Astronômico

Orloj

a Cidade das Cem Torres

město sta věží

Praga Dourada

Zlatá Praha

Nem por isso.

Ani ne.

sério

vážný

esconder

skrývat

parecer + parecer-se + Parece-me...

zdát se, vypadat + podobat se + Zdá se mi...

julgar segunda a aparência, o aspeto fizico

soudit podle vzhledu, podle fyzického vzhledu

honesto ‡ dezonesto

upřímný ‡ neupřímný

sincero

upřímný

deixar de... = parar de...

nechat něčeho 2x

a porcaria

prasárna

tanta gente

tolik lidí

toda a gente

všichni

muita gente

hodně lidí

a gente

my

A gente em Praga fala português.

My v Praze mluvíme portugalsky.

Diga!

Zopakujte to! Co byste si přál? (v obchodě)

Fala!

Fale!

Falemos!

Falem!

Não fales!

Não fale!

Não falemos!

Não falem!

Bebe! + Abre!

Beba! + Abra!

Bebamos! + Abramos!

Bebam! + Abram!

Não bebas! + Não abras!

Não beba! + Não abra!

Não bebamos! + Não abramos!

Não bebam! + Não abram!

Diz! + Mente! + Vê!

Diga! + Minta! + Veja!

Digamos! + Mintamos! + Vejamos!

Digam! + Mintam! + Vejam!

Não digas! + Não mintas! + Não vejas!

Sê! - Não sejas! + Seja + Sejam!

Está! - Não estejas! + Esteja! + Estejam!

Dá! - Não dês! + Dê! + Deem!

Vai! - Não vás! + Vá! + Vão!

Mluv!

Mluvte!

Mluvme!

Mluvte!

Nemluv!

Nemluvte!

Nemluvme!

Nemluvte!

Pij! + Otevři!

Pijte! + Otevřete!

Pijme! + Otevřeme!

Pijte! + Otevřete!

Nepij! + Neotvírej!

Nepijte + Neotvírejte!

Nepijme! + Neotvírejme!

Nepijte! + Neotvírejte!

Řekni! + Lži! + Podívej!

Řekněte! + Lžete! + Podívejte!

Řekněme! + Lžeme! + Podívejme!

Řekněte! + Lžete! + Podívejte!

Neříkej! + Nelži! + Nedívej se!

Buď! - Nebuď! + Buďte! + Buďte!

Buď! - Nebuď! + Buďte! + Buďte!

Dej! - Nedávej! + Dejte! + Dejte!

Běž! - Nechoď! + Běžte! + Běžte!

o medrica(s)

strašpytel

a injeção, PL injeções

injekce

o coitadinho

chudáček

ter juízo

mít rozum

vir a tempo

přijít včas

acontecer

dít se, stát se

o disparate + fazer disparates

blbost, hloupost + dělat blbosti

dar a ordem

dát příkaz

tirar os sapatos

zout si boty

sujar

ušpinit

dizer asneiras

říkat blbosti

entornar o leite

převrhnout, rozlít mléko

dar pontapés ao Paroubek

kopat do Paroubka

08 DE OUTUBRO DE 2012

gritar + Não grites comigo!

řvát + Neřvi na mne!

investir o dinheiro

investovat peníze

cumprimentar

zdravit

Ao senhor doem as pernas.

Pána (vás) bolí nohy.

o peito do frango

kuřecí prsíčka

tem de + deve + devia...

musí + má + měl by...

o molho

omáčka

para cime ‡ para baixho

nahoru ‡ dolů

impedir (impeço...)

zakázat 6x

rever

vidět znovu

reparar

1) opravit, 2) všimnout si

convir + Convem.

být vhodné + Je vhodné.

Combinado.

Dohodnuto. Domluveno. To mi vyhovuje.

Quero que venhas.

Chci, abys přišel.

Desejo que componhas uma música.

Přeji si, abys složil nějakou hudbu.

Mantam-se nos vossos lugares!

Zůstaňte na svých místech!

Não sejas parvo!

Nebuď hlupák!

plantar

pěstovat

Sabe a tomate.

Chutná jako rajče.

Não é nada de especial.

Není to nic zvláštního.

Pois é!

Jojo! To je ono!

As doenças relacionam-se com...

Nemoci mají souvislost s...

as doenças específicas das senhoras

nemoci specifické ženám

O médico trata das doenças do corração.

Lékař léčí nemoci srdce.

dar um passeio

jít na procházku

dar erros

dělat chyby

subir ‡ descer escadas

jít nahoru ‡ dolů po schodech

engordar ‡ emagrecer

tloustnout ‡ hubnout

Procure umas férias tranquilas!

Obstarejte si klidnou dovolenou!

treinar

trénovat

o telefonema

telefonát

a carta registada

doporučený dopis

o cartão para telefonar

telefonní karta

abrir uma conta à ordem/ a prazo

zřídit běžný/ termínovaný účet

levantar ‡ depositar, trocar, cambiar dinheiro

vyzvednout ‡ uložit, rozměnit, směnit peníze

preencher um impresso, um talão de depósito

vyplnit formulář, lístek vkladu

passar um cheque

vypsat šek

fazer uma transferência

udělat převod

Faça o favor de dizer. Faça favor.

Co si přejete? Prosím.

Assine aqui em baixo, se não se importa.

Podepište se tady dole, pokud souhlasíte.

Posso experimentar as duas?

Můžu si vyzkoušet tyto dvoje?

Queria umas calças destas, mas azuis.

Chtěla bych takové kalhoty, víc modré.

um quarto de casal/ individual

manželský, dvoulůžkový/ jednolůžkový pokoj

uma camisa igual a esta

košile podobná této

Obrigada eu.

Já děkuji.

uma caixa de aspirinas

krabička aspirinu

ter risca ao meio/ ao lado

mít pěšinku uprostřed/ na straně

para mim

podle mne

Devo chegar pelas 10 horas.

Mám odejít kolem desáté hodiny.

Não venho por estar doente.

Nepřijdu, protože jsem nemocný.

vender por 10 euros

prodat za 10 eur

Estou aqui para aprender checo.

Jsem tu, abych se učil česky.

Quanto é tudo?

Kolik je to (to stojí) dohromady?

As melhoras!

Brzké uzdravení!

Hoje deve chover.

Dnes má pršet.

a dívida

nedoplatek, dluh

Devo algum dinheiro ao meu pai.

Dlužím nějaké peníze svému otci.

o relatório

zpráva, referát

estacionar

parkovat

o noticiário na televisão

zpravodajství v televizi

com mais treino

když bude víc trénovat (s větším tréninkem)

Em que dia?

Který den?

Aonde é que ele vai?

Kam jde?

Como vão para a escola? De bicicleta.

Jak jedou do školy? Na kole.

escuro ‡ claro

tmavý ‡ světlý

regressar = voltar

vrátit se

empurrar ‡ puxar

tlačit, strčit ‡ táhnout

descansar + o descanço + descansado

odpočívat + klid + odpočatý

a compreensão + compreensível

porozumění + srozumitelný

chover + a chuva + chuvoso

pršet + déšť + deštivý

a arrumação

úklid, zaměstnání, zaneprázdnění

diferençar-se

lišit se, být odlišný

Sou parecido contigo.

Jsem ti podobný.

aborrecido

naštvaný

jogar às escondidas

hrát na schovávanou

10 DE OUTUBRO DE 2012

ser bem-educado

být slušný, dobře vychovaný

Toma conta do teu irmão!

Dávej pozor na svého bratra!

afastar-se da praia

vzdalovat se z pláže

expor-se ao sol

vystavovat se slunci

ouvir rádio com o som muito alto

poslouchat rádio moc nahlas

aplicar protetor solar

mazat se krémem na opalování

deitar o lixo nos recipientes

dávat odpad do popelnic

a alimentação

strava, výživa, stravování

Estou com um problema.

Mám problém.

Tenhno 20 quilos a mais para a minha altura.

Mám o 20 kilo víc ke své výšce.

os docitos

sladkůstky

de vez em quando = de vez em vez = às vezes

občas

Podem fazer-me mal.

Mohlo by mi z nich být špatně.

Fica a três, a três mil, a mil metros de casa.

Je to tři, tři tisíce, tisíc metrů od domu.

Quanto ao = em relação ao Rui...

Co se týče Ruie...

a altura = a época = o período + a altura

období + výška

marcar + Temos de marcar a consulta.

objednat se, dohodnout, rezervovat + Musíme se objednat na vyšetření.

o especialista

odborník

com toda a frase

celou větou

o puré de batatas

bramborová kaše

em vez de...

místo...

o azeite + a azeitona

olivový olej + oliva

É essencial.

To je to základní.

de 5 em 5 anos

jednou za pět let

Estou enjoado.

Je mi špatně.

uma carne estragada

zkažené maso

a consequência

důsledek

a clara + a gema = o ovo

bílek + žloutek = vejce

a aposta

sázka

uma perna partida

zlomená noha

constipado + a constipação

nachlazený, mající rýmu + nachlazení

O sol está forte ‡ fraco.

Slunce je silné ‡ slabé.

fragil

křehký

lesionar = magoar (i citově) = ferir = BR machucar

zranit 4x

Doi-me imenso a cabeça.

Bolí mě hrozně hlava.

Sinto-me tenso.

Cítím se napjatý.

mudar de ritmo de vida

změnit životní tempo, rytmus

mais tempo para si própria

více čas na sebe (na vás)

É só um instante.

Je to jen chvilka.

Está irritado comigo.

Zlobí se na mne.

Que chatice!

To je otrava!

trazer o bilhete de identidade

předložit průkaz totožnosti

o sócio

člen, příslušník

o pacote de natas

balení, balíček smetany

uma pitada de sal

špetka soli

misturar

míchat

bater com a batedeira elétrica

šlehat elektrickým šlehačem

juntar os ovos

ušlehat, spojit vejce

mexer

míchat, třepat

acompanhar com um chá

podávat, servírovat s čajem

tratar do jardim

starat se o zahradu

apresentar um amigo

představit přítele

15 DE OUTUBRO DE 2012

manter-se + Mantenham-se! (jako ter)

držet se + Držte se!

Não se levante!

Nezvedejte se!

o voo [vou]

let, vzlet

Passo pela casa.

Stavím se doma.

Estás em Portugal para aprender/ para aprenderes (osobní infinitiv) portugal.

Jsi v Portugalsku, aby ses naučil portugalsky.

Não bebo para não ficar enjoado.

Nepiju, aby mi nebylo špatně.

passar ‡ chumbar o exame + fazer o exame

udělat zkoušku ‡ proletět u zkoušky + dělat zkoušku

pelas = por volta das 10 horas

kolem 10. hodiny

jantamos ‡ jantámos

večeříme ‡ večeřeli jsme

comum, comuns

(vše)obecný

em casa ‡ na casa da irmã

doma ‡ v domě u sestry

Preciso de arranjar o trabalho.

Potřebuji si vyřídit práci.

o desconto = o saldo = o redução

sleva 3 x

por prazer, não por necessidade

z radosti, ne z nutnosti

pelo Natal + para o Natal

kolem Vánoc + na Vánoce

à volta da mesa

kolem stolu

o candeeiro

lampa

a moldura com uma fotografia

rámeček s fotografií

acender a luz, um fósforo

rozsvítit světlo, škrtnout sirkou

descongelar

rozmrazit

pentear + para me pentear...

česat se + abych se učesal...

17 DE OUTUBRO DE 2012

entrar ‡ sair ‡ mudar = trocar

nastoupit ‡ vystoupit ‡ přestoupit 2x

A galinha está a pôr um ovo.

Slepice snáší vejce.

a peça

kus (např. oblečení)

Experimente-as!

Vyzkoušejte si je!

22 DE OUTUBRO DE 2012

o lavabo = o lavatório

umývadlo 2x

estragar

kazit se

aquecer

ohřát

mudar de metro, na paragem de... para a linha C

přestoupit v metru, na stanici... na linku C

Saia! + a saia

Vystupte! + sukně

transferir o dinheiro

převést peníze

a paragem final

konečná

até o fim da linha

na konec linky

Tem pelo menos um amigo.

Má aspoň jednoho přítele.

Aluguem! + Joguem!

Pronajměte si! + Hrajte si!

a portagem

mýto, poplatek + mýtná brána

Saiam é cedo! (é zdůrazňuje na sloveso)

Opravdu vyrazte brzy!

orientar-se

orientovat se

o endereço eletrónico

elektronická adresa

Vamos embora! + embora

Jdeme pryč, ven! + přestože

simpática

milá

Bem-vindos a Praga!

Vítejte v Praze!

Vamos tomar uma cerveja!

Dáme si jedno pivo!

Dê-me!

Dejte mi!

o advogado + o jurista + o juiz + ter juízo

advokát + právník + soudce + mít rozum

calado (bezpříz.) + calar-se (vulg.)

klidný + zmlknout

Vem buscar aqui!

Vyzvedni mě tady!

Está em Lisboa a estudar cultura portuguesa.

Je v Lisabonu, studuje portugalské reálie.

ao fim da tarde

pozdě odpoledne

Estou a pensar em ir a Évora.

Zamýšlím jet do Évory.

Acho uma ótima ideia.

Považuji to za nejlepší nápad.

Tenho um trabalho para fazer.

Mám práci, kterou musím udělat.

Não é complicado orientar-me?

Není těžké se orientovat?

Segues as indicações.

Držíš se ukazatelů.

aproveitar bem o fim de semana

užít si víkend

Agora estou é cheio de fome.

Teď mám opravdu hlad.

esquecer-se

zapomenout

despachar-se

pospíšit si

a gaveta

zásuvka, šuplík

o processo

proces

quieto

tichý, klidný

...se não se importam.

...s dovolením. (...jestli vám to nevadí.)

24 DE OUTUBRO DE 2012

BESKYDY

29 DE OUTUBRO DE 2012 (LEKCE 07)

pensar em...

myslet na...

logo

hned

ir embora

odejít

o templo

chrám

mostrar

ukázat

a fundação

nadace

assinalar + assinalado

označit + označený

a espécie

druh

marinho

mořský

o acontecimento

událost

desportivo

sportovní

apenas

jen

apreciar

ocenit

ao longo de

podél

o pavilhão

pavilon

a paisagem

krajina, okolí  

o navegador

mořeplavec

a exposição

výstava

permanente

stálý

a arte

umění

antigo

starobylý

o congresso

kongres

a conferência

přednáška  

a companhia

společnost

o bailado

balet, tanec  

a orquestra

orchestr

além disso

kromě toho

a cafetaria

kavárna

em frente

rovně

o cruzamento

křižovatka

a passadeira

přechod

o semáforo

semafor

atravessar

přejít (ulici)

virar

zabočit

cortar

krájet, jít napříč  

a origem

původ

romano

římský

ocupar

obsadit

muçulmano

muslim

a influência

vliv

rodeado

obklopený

a muralha

hradba

vários

různí

o escuteiro

skaut

acampar

stanovat

pertencer a...

patřit k...

o explorador

průzkumník

o dirigente

vedoucí

dividir em...

rozdělit do...

o elemento

prvek, člen

a pista, o jogo de pista

stopa, stopování

a patrulha

hlídka

receber

dostat

o guia

vůdce

sublinhar

podtrhnout

entrar em...

vstoupit do...

a lata

plechovka

o ramo

větev

o ramo de flores

kytice

o degrau

schod

tirar

utrhnout

marítimo

námořní

descobrir

objevit

certo

jistý

as ruínas

zřícenina

traçar

naznačit, narýsovat

confirmar

potvrdit

o anúncio

inzerát

a publicidade

reklama

a marca

značka

o crédito à habitação

úvěr na bydlení

a conquista

dobytí, zisk

conquistar

získat

a taxa [táša]

poplatek

a segurança

bezpečí

a sensação

pocit

a liberdade

svoboda

o ponto

bod

poupar

šetřit

a deslocação

přesun, přesídlení  

navegar

plavit se    

grátis

zadarmo

o semáforo = os sinais

semafor = světla

o passeio

chodník

a paz

mír

estranho

divný

a esquina

roh

noutro sítio

jinde

Espero ter. = Espero que tenha, tenhas, tenha, tenhamos, tenham. (konjunktiv - po slovesech, která vyjadřují přání)

Doufám, že mám, máš, má, máme, máte.

quase tudo

skoro všechno

PT a rotunda, BR o anel

kruhový objezd

todo o dia = o dia todo ‡ todos os dias

celý den 2x ‡ každý den

cada três dias

každé tři dny, jednou za tři dny

durante o dia

během dne

no quadro

na nástěnce

a caixa

krabice

Na imagem há uma pessoa a beber café.

Na obrázku je člověk, který pije kávu.

a máquina de café

kávovar

Pergunta o caminho àquele senhor!

Zeptej se na cestu tamtoho muže!

Peçam-lhe os conselhos!

Poproste ho o rady!

na esquina do lado esquerdo

na levém rohu

um bocadinho = um pouco

trochu

continuar por essa rua

pokračovat po té ulici

Apanhe o 32.

Jeďte dvaatřicítkou.

Que autocarro vai para lá? Qualquer um.

Jaký autobus tam jede? Jakýkoli.

Diz-me as horas!

Řekni mi, kolik je hodin.

desde então

od té doby

assistir a um concerto

zúčastnit se koncertu

seguir, ir em frente, pela rua

pokračovat, jít rovně, po ulici

ter nas mãos

mít v rukou

a pedra

kámen

Sigam em frente!

Jděte rovně!

a monarquia [munarkýja]

monarchie

31 DE OUTUBRO DE 2012

ligar a máquina

zapnout přístroj

aspirar

vysávat

regar as flores

zalévat květiny

o ferro (de engomar)

žehlička

passar a roupa (a ferro)

žehlit

juntar as folhas

hrabat listí

limpar o pó

utírat prach

arrumar as coisas

rovnat věci

detestar

nenávidět

Ainda vais demorar? + demorar = durar

Ještě ti to potrvá? + trvat 2x

Vá dentro!

Pojďte dovnitř!

Vista-se melhor!

Oblékněte se lépe!

Ligue o aquecimento central.

Zapněte ústřední topení.

suicidar-se

spáchat sebevraždu

ancioso

úzkostný

Relaxe! [Rəlašə]

Odpočiňte si!

a torneira

kohoutek

a água de torneita

voda z kohoutku

rever + Reveja!

vidět znovu, zkontrolovat + Přehlédněte!

voltar

vrátit se

contar carneiros + a ovelha

počítat ovečky (beránky) + ovce

Conta-me!

Řekni mi!

Conta comigo!

Počítej se mnou!

Não fale alto, fale mais baixho!

Nemluvte nahlas, mluvte tišeji!

gritar com alguém

křičet na někoho

Vamos gritar juntos com alguém.

Budeme počítat spolu s někým.

os olhos

oči

o pulmão, PL pulmões

plíce

O autocarro demora.

Autobus mešká.

a tarefa

úkol, úloha, povinnost

Parece interessante.

Zdá se zajímavý.

Não vão brincar para longe.

Nechoďte si hrát daleko.

Não levante, não carregue coisas pesadas.

Nezvedejte, nenoste těžké věci.

dormir + adormecer

spát + usnout

Não posso dormir, tenho de trabalhar. Não consigo dormir.

Nemůžu spát, musím pracovat. Nemůžu spát.

05 DE NOVEMBRO DE 2012 (LEKCE 08)

a tradição

tradice

o touro + a tourada + o toureiro

býk + býčí zápasy + toreador

o final

závěr

impressionado

dojatý

matar + morrer

zabít + zemřít

a arena

aréna

apenas

jen

distrair

rozptýlit

a capa

plášť

a figura

postava

principal

hlavní

o cavalo + o cavaleiro

kůň + jezdec, kavalír

treinado

trénovaný

a bandarilha

praporek

espetar

napíchnout

que horror

to je hrůza  

sofrer

trpět

imenso

obrovský

sinceramente

upřímně

giro

pěkný

o forcado

vidle, ten, co má povalit býka holýma rukama    

a pega

chycení

agarrar

chytit, uchopit

imobilizar

ochromit

perigoso

nebezpečný

a coragem

odvaha

a opinião

názor

totalmente

zcela

contra

proti

a favor

pro

o aficionado

fanoušek

o cartaz

plakát

a associação

asociace

protetor

ochranný

afinal

konečně, tak tedy

pegar

chytit

atacar

útočit

comparável a

srovnatelný s

respeitar

respektovat

manter

dodržet

relevar

zdůraznit, uvolnit  

o espírito

duše, duch  

sádico

sadistický

a beleza

krása

justo

spravedlivý

testar

testovat

conservar

zachovat

fazer parte

být součástí  

bárbaro

barbarský

o sangue

krev

selvagem

divoký

armado

ozbrojený

ontem + anteontem

včera + předevčírem

chateado

naštvaný

o verbo

sloveso

passado

minulý

novamente

znovu

convencer

přesvědčit

a seguir

následovně, potom

descer

sejít

a biblioteca

knihovna

a cave

sklep

estender

rozprostřít, rozložit  

acordar

vzbudit

arranjar-se

nachystat se, upravit se    

a reunião, PL reuniãos

schůzka

de negócios

pracovní, obchodní

selecionado

vybraný

o descapotável

kabriolet

a saca de batatas

pytel brambor

o cacho de bananas

trs banánů

a mobília

nábytek

a equipa

oddíl

o multidão

dav

a lista das compras

lístek na nákup

a carteira

peněženka, náprsní taška

a caixa de chocolates

krabička čokolády

o pacote de leite

krabice mléka

pôr a mochila às costas

dát si batoh na záda

Estamos perdidos.

Ztratili jsme se.

emprestar ‡ alugar

půjčit ‡ pronajmout

o frasco de perfume

flakon, lahvička parfému

Leiam o livro até à página 20.

Přečtěte si knihu do strany 20.

apertar ‡ desapertar os cintos + apertar o cinto

utáhnout si ‡ povolit si pásy + utáhnout si opasek

Retire o dinheiro.

Odeberte peníze.

inserir (insiro - inseres...) as moedas

vložit mince 6x

pisar a relva

šlapat na trávu

Traga-me outro galão.

Přineste mi další laté.

Tire uma senha e sente-se.

Odtrhněte si pořadové číslo a posaďte se.

a sala de espera

čekárna

a etiqueta

etiketa

Lave à mão.

Perte v ruce.

o lume

oheň, světlo

o documentário

dokumentární film

o porta-bagagens

kufr (auta)

o islão

islám

o vestígio + a pista

stopa (otisk chodidla) + stopa (dráha)

rodear

obklopovat

o pioneiro

pionýr

hoje em dia

v této době

a bandeira

vlajka

o lenço pioneiro

pionýrský šátek

República Checa pertence à União Europeia.

Česká republika náleží k Evropské unii.

o/a chefe

šéf

o tempo instável

nestálé počasí

a trovoada

bouřka, hřmění

a tempestade

bouřka, liják

Há 20 anos, que não acampo.

Už 20 let nestanuji.

entender = compreender = perceber

rozumět 3x

cumprir as ordens

plnit příkazy

devem parar + têm de/que parar

mají skončit + musí skončit

a conta ‡ o conto

účet ‡ povídka

enviar = mandar

poslat 2x

por/em todos os lados

všude

escalar

zastavit se

07 DE NOVEMBRO DE 2012

ser/ir (fui - foste - foi - fomos - foram)

být/jít PPS

estar (estive - estiveste - esteve - estivemos - estiveram)

být PPS

ter (tive - tiveste - teve - tivemos - tiveram)

mít PPS

Ontem fomos aos anos do Pedro.

Včera jsme byli na Pedrových narozeninách.

Foi lá em negócios.

Byl tam obchodně.

cansativo

úmorný, namáhavý

o campeão + a campeã

šampion + šampionka

a regata

veslařské závody

Um vendedor quer convencer o senhor a comprar...

Prodavač chce přesvědčit pána, aby koupil...

o consumo de eletricidade

spotřeba elektřiny

gastar

spotřebovat

De modo nenhum!

V žádném případě!

Isto não parte.

Tohle nepraskne!

A máquina de café dá para doze chávenas.

Kávovar je na dvanáct šálků.

férias curtas ‡ longas

krátké ‡ dlouhé prázdniny

Fui a um filme com muitos tiros. = Estive num film...

Byl jsem na filmu s mnoha výstřely. 2x

Ainda vai? Já não vou.

Půjdete ještě? Už nepůjdu.

na semana passada

minulý týden

no fim da semana passado

minulý víkend

imprimir

tisknout

nenhuns problemas

žádné problémy

em dois mil e onze = no ano de 2011

v roce 2011 2x

12 DE NOVEMBRO DE 2012

Há quinze anos que vivo em Praga.

Už patnáct let žiju v Praze.

a Boémia

Čechy

o transporte rodoviário + ferroviário

silniční + železniční doprava

o trólei = o troleicarro = o troleibus

trolejbus 3x

na margem direita

na pravém břehu

a vigia do ano de 1934

rozhledna z roku 1934

O nome não está associado ao escritor...

Název nemá souvislost se spisovatelem...

o relevo

reliéf

a carteira

peněženka

o bilhete de idendidade = o BI

občanský průkaz = OP

o passaporte

pas

a carta de condução

řidičský průkaz

Não me lembro do nome.

Nepamatuju si jméno.

Nem jantei fora.

Ani jsem nevečeřel venku.

Mudamos de avião.

Přesedli jsme na letadlo.

o pintor (de parede(s))

malíř (pokojů)

o pato

kachna

o ganso

husa

o cisne

labuť

ficar com + Fiquei com o dinheiro.

nechat si + Nechal jsem si ty peníze.

deixar

nechat (např. mluvit)

mandar

nechat si (např. umýt auto)

manter tradições

udržovat tradice

a asma

astma

por causa do tempo

kvůli počasí

um pouco da água = pouca água

trochu vody 2x

a farofa

manioková mouka

a farinha

mouka

Celebramos a passagem de ano. + na passagem de ano

Slavíme silvestra. + na silvestra

a despesa + Dividiram as despesas.

výdaj + Rozdělili jste si náklady.

o gasto

útrata

entregar

odevzdat

a moeda

mince

chegar a horas = a tempo

přijít včas 2x

falar (falei - falaste - falou - falámos - falaram)

mluvit PPS

comer (comi - comeste - comeu - comemos - comeram)

jíst PPS

abrir (abri - abriste - abriu - abrimos - abriram)

otevřít PPS

conseguir

dokázat, moci

ganhar o jogo

vyhrát, získat hru

aparecer

objevit se

atender o telefone

zvednout telefon

um piza

pizza

casas vazias

prázdné domy

para a Alemanha, Áustria e a Hungria

do Německa, Rakouska a Maďarska

várias estações de comboio

různá vlaková nádraží

a habitação + o habitante

bydlení + obyvatel

14 DE NOVEMBRO DE 2012

o âmbar

jantar

Tu és o máximo.

Ty jsi ten nejlepší, největší.

assistir as aulas

hospitovat

uma aula assistida

hospitace

O que você fez?

Co jste dělal?

fazer (fiz - fizeste - fez - fizemos - fizeram)

dělat 5x PPS

no dia anterior ‡ seguinte

předchozího ‡ následujícího dne

o casamento

manželství, sňatek

o bacon [bejkn]

slanina

assar

péct

deitar = juntar

přidat 2x

Está farto de a. c.

Je sytý něčeho. Má něčeho dost.

esperar por homens de obras

čekat na řemeslníky

exausto

vyčerpaný, vysílený

exaustivo = cansativo = exigente

vyčerpávající, vysilující, náročný 3x

fazer campismo

kempovat

engatar meninos

balit kluky

em Cuba

na Kubě

Estivemos a nadar.

Zrovna jsme plavali. (průběh, málo užívané)

passar o tempo

trávit čas

passear (passeio - passeias - passeia -passeamos - passeiam + PPS: passeei [sejej]- passeaste - passeou - passeámos - passearam)

procházet se 6x PRÉZENS + PPS

Nada me aconteceu.

Nic se mi nestalo.

o ex-namorado [iž]

expřítel

escalar

lézt nahoru (horolezci)

o fungo = o cogumelo

houba 2x

o deserto

poušť

Fui à embaixada checa.

Byl jsem na českém velvyslanectví.

19 DE NOVEMBRO DE 2012

É uma maravilha. + maravilhoso

To je nádhera. + nádherný

pedir boleia + dar boleia + viajar de boleia/BR carona

stopovat + svézt stopaře + cestovat stopem

Tudo correu bem?

Všechno proběhlo dobře?

lutar com/contra o touro

bojovat s býkem

a capa + a capa do livro

plášť + obal, desky knihy

Deve sofrer.

Asi trpí.

depois disso + depois do almoço ‡ antes de

potom + po obědě ‡ před

corajoso

odvážný

curioso

zvědavý

sincero + sinceramente

upřímný + upřímně

sensível a esta cor

citlivý na tuto barvu

violento

násilný

cruel

krutý

existir + Espero, que exista.

existovat + Doufám, že existuje.

manter (mantenho - mantens - mantem - mantemos - mantêm)

udržovat 6x

pessoalmente

osobně

a Páscoa

Velikonoce

bater em alguém

mlátit, bít, tlouct někoho

humano

lidský

o entretenimento + entreter + entreter-se

zábava + bavit + bavit se

a tristeza ‡ a alegria

smutek ‡ veselí, radost

o amor

láska

ferido

zraněný

a testa + Ele testa.

čelo + On testuje.

o ensaio

pokus, zkouška, esej

trocar a.c. por outra coisa

vyměnit něco za něco jiného

perseguir (persigo - persegues...) + a perseguição

pronásledovat 6x + pronásledování

a raposa

liška

esperta como uma raposa

mazaný jako liška

o circo

cirkus

as lutas de cães

zápasy psů

o galo

kohout

a corrida + a corrida de cavalos

běh + dostihy

sair (saí - saíste - saiu - saímos - saíram)

vyjít 5x PPS

Achamos interessante.

Považujeme to za zajímavé.

distrair [dyštrəír]

zabavit, rozptýlit

É preciso coragem!

Je nutná odvaha.

ver (vi - viste - viu - vimos -viram)

vidět 6x PPS

revelar o espírito sádico

zdůraznit sadistického ducha

uma festa chata

nudná oslava

chatear(-se)

nudit (se)

chateado

rozzlobený

21 DE NOVEMBRO DE 2012

Não respeito.

Nedbám.

a lavandaria

prádelna

deitar fora, deitar no chão, deitar no lixo

vyhodit, hodit na zem, vyhodit do odpadků

o portão

vrata

agarrado

lakomý, nalepený (na někoho)

esquecer

zapomenout, nepamatovat si

Depois sei...

Potom zjistím...

avaliar

ocenit, ohodnotit

a banda desenhada

komiks

o criador de moda

módní návrhář

a avaliação

evaluace

além do trabalho

kromě práce

a ressaca

kocovina, příboj, vlnobití

ajudar

pomoct

A melhor coisa de ontem foi...

To nejlepší včera bylo...

escolher

vybrat

o vocabulário

slovíčka, slovníček

Fui ao médico.

Byl jsem u doktora. (Šel jsem k lékaři.)

Não acredito.

Nevěřím.

26 DE NOVEMBRO DE 2012

Começamos de salivar.

Začínáme slintat.

o cigarro + o charuto

cigareta + doutník

a marijuana = a maconha

marihuana = tráva

festejar = celebrar

slavit 2x

A minha senhora, pode ajudar-me? (jen senhora nezdvořilé) = A senhora pode ajudar-me?

Paní, můžete mi pomoct? = Můžete mi pomoct?

Dona Maria! (u žen možno křestní jméno) + Senhor Oliveira! (u mužů křestní jméno při prvním kontaktu nezdvořilé)

Paní Marie! + Pane Oliveiro!

estender a roupa + o estendal

pověsit prádlo + sušák

lavar = escovar os dentes + a escova

čistit si zuby 2x + kartáč

pentear + o pente

učesat + hřeben

se calhar

snad, pravděpodobně

as antigas colónias + as colónias antigas

bývalé kolonie + staré kolonie

Não tem graça.

To není vtipné.

fin ‡ grosso

jemný ‡ hrubý

a branca ‡ a gema

bílek ‡ žloutek

a colher

lžíce

estregado

zkažený

a almofada

polštář

o papo + BR Vamos bater um papo.

vole + Pokecáme.

famoso graças à antiga confeitaria + famoso pelos travesseiros

známý díky bývalé cukrárně + známý díky polštářkům

confecionar = fabricar

vyrábět 2x

a massa folhada + tenra

listové + křehké těsto

crocante

křupavý

envolver

obalit

o recheio + rechear

náplň, nádivka + nacpat, nadít

o travesseiro

polštář (podlouhlý)

uma vila ancestral

staré městečko

inevitável

nevyhnutelný

a delícia = a iguaria

delikatesa 2x

Lembra uma torta.

Připomíná dort.

uma textura firme

pevná struktura

o grânulo

granule

a amêndoa

mandle

propício + propiciar uma experiência gastronómica inesquecível + a gastronomia

vhodný + představovat nezapomenutelný gastronomický zážitek + gastronomie

resumir

zkrátit, shrnout

a canela

skořice

o convento + conventual

klášter + klášterní

Nossa Senhora da Natividade

Maria (bohorodička, matka Ježíše)

casar na perfeição

dovádět k dokonalosti

uma textura aveludada + a Revolução de Veludo

sametová struktura + Sametová revoluce

nos princípios + nos finais do século

na začátku + na konci století

na então vila

v tehdejším městečku, tehdy v městečku

possuir (possuo - possuis - possui - possuímos - possuem)

vlastnit

delicioso

lahodný

com requinte

stylově

com mestria

mistrovsky

brindar alguém com a. c.

obdarovat někoho něčím

o familiar

člen rodiny

Dom Rodrigo (Dom je titul před jménem.)

Dom Rodrigo

abundante

hojný

o fio

nitka, drátek

um leve toque de canela

lehký dotek skořice

o doce de colher

sladkost, která se jí lžičkou

o rocambole

roláda

suculento

šťavnatý

satisfazer o seu paladar

uskopokojit vaši chuť

28 DE NOVEMBRO DE 2012

o pau de canela + o pau

skořice celá + klacek

o rolo da massa

váleček

estender a massa

roztáhnout těsto

o retângulo + o triângulo

obdélník + trojúhelník

enrolar

stočit

cortar em rodelas com espessura de 1,5 cm

nakrájet na kolečka o tloušťce 1,5 cm

untado com manteiga

vymaštěný máslem

o polegar

palec

espalhar

rozetřít, rozsypat

o bordo = a borda de forma

okraj 2x formičky

o tabuleiro

plech

levar o restante leite ao lume

dát zbytek mléka na oheň

apagar o lume

uhasit oheň

mexer = misturar até começar a ferver

míchat 2x, až se začne vařit

o tacho

kastrol

coar = passar tudo num passador

procedit 2x vše cedníkem

deixar arrefecer

nechat vychladnout

encher com o creme

naplnit krémem

o forno pré-aquecido nos 250º

trouba předehřátá na 250º

desenformar

vyklopit z fomičky

Sirva quente!

Podávejte horké!

polvilhar com açúcar em pó

poprášit práškovým cukrem

cozer + assar

vařit, péct + péct (maso)

às oito de manhã

v osm ráno

Dá muito trabalho.

Dá to hodně práce.

o caldo ‡ a calda

vývar ‡ sirup, svařený cukr

juntar com = a

smíchat s = přidat k

o papel manteiga

pečicí papír

os dois

oba

convencer

přesvědčit

o bicho ‡ a bicha

zvířátko ‡ fronta

desenvolver as respostas

rozvinout odpovědi

a sé

katedrála

atravessar a ponte

přejít most

a ponte ‡ a ponta ‡ o ponto

most ‡ špička ‡ bod

arranjar-se

upravit se

Hei de visitar-te. + hás de - há de - havemos de - hão de

Chystám se tě navštívit. = Určitě tě navštívím. 6x

o cozido à portuguesa

cozido (maso, brambory, rýže, zelenina) po portugalsku

colorido

barevný

a justiça + justo

spravedlnost + spravedlivý

Aonde foram?

Kam jste šli?

a alface

salát

o intruso

vetřelec

03 DE DEZEMBRO DE 2012

a banha

sádlo

a panela

hrnec

Está fora da tomada.

Není v zásuvce. (Je venku ze zásuvky.)

O despertador toca.

Budík zvoní.

Não consegui apanhar o autocarro.

Nestihnul jsem autobus.

adormecer

usnout = zaspat

confiar em alguém

důvěřovat komu

Estou chateado contigo.

Jsem na tebe rozzlobený.

Primera Guerra Mundial

První světová válka

par ‡ impar

sudý ‡ lichý

por onde

kudy

(pen)insular

(polo)ostrovní

cujo, cuja, cujos, cujas

jehož 4x

A senhora cujo ⇨ carro foi roubado é professora nesta escola.

Paní, ⇦ jejíž auto bylo vykradeno, je profesorka na této škole.

Presicam de nomes.

Potřebují jména.

o oposto = o contrário

opak 2x

o miúdo + os miúdos

dítě + vnitřnosti

o pequeno-almoço ‡ o almoço pequeno

snídaně ‡ malý oběd

um dia horrível

hrozný den

Aconteceu alguma coisa?

Stalo se něco?

nada de especial

nic zvláštního

Esperei imenso tempo.

Čekal jsem hrozně dlouho.

Só saí de lá a uma.

Šel jsem odtamtud až v jednu.

telefonar noutra altura

zatelefonovat jindy

05 DE DEZEMBRO DE 2012

chumbar

propadnout (u zkoušky)

a mentira

lež

a piada + O filme não tem piada nenhuma.

vtip + Ten film není zajímavý, vtipný.

surpreender + supreendido + a surpresa

překvapit + překvapující + překvapení

metade a metade

půl na půl

a metade de pão (lze rozdělit) + a meia noite (nejde udělat dvě poloviny)

půlka chleba + půlnoc

a tribo

kmen

a lâmina

žiletka

Vimos.

Viděli jsme. = Přicházíme.

Foi há duas semanas.

Bylo to před dvěma týdny.

a série

seriál

sobretudo

především

a declaração de impostos

daňové přiznání

atender

obsluhovat

trazer (trouxe [-s-] - trouxeste - trouxe - trouxemos - trouxeram)

nést 6x PPS

dizer (disse - disseste - disse - dissemos - disseram)

říct 6x PPS

ver (vi - viste - viu - vimos - viram)

vidět 6x PPS

vir (vim - vieste - veio - viemos - vieram)

přijít 6x PPS

pôr (pus - puseste - pôs - pusemos - puseram)

položit 6x PPS

dar (dei - deste - deu - demos - deram)

dát 6x PPS

saber (soube - soubeste - soube - soubemos - souberam)

vědět 6x PPS

haver (houve)

být 1x PPS

poder (pude - pudeste - pôde  - pudemos - puderam)

moct 6x PPS

querer (quis - quiseste - quis - quisemos - quiseram)

chtít 6x PPS

em toda parte ‡ em nenhuma parte

všude ‡ nikde

o entretenimento

zábava

o desporto radical = o desporto de aventura

extrémní sport 2x

pelo mesmo motivo

ze stejného důvodu

10 DE DEZEMBRO DE 2012 (LEKCE 09)

ajudar = dar uma ajuda

pomoct

entregar

odevzdat, předat

encomendar + a encomenda

objednat + objednávka

o costume

zvyk

decorar

zdobit

o balão

balon

animar

oživit, pobavit  

o palhaço

šašek

o guardanapo

ubrousek

a chávena

šálek

a tigela

mísa

o talher

a colher

o garfo

a faca

příbor

lžíce

vidlička

nůž

o açucareiro

cukřenka

o galheteiro

kořenka

igual

stejný

a pulseira

náramek

enquanto

zatímco

o atendedor

záznamník

falacer = morrer

zemřít 2x

Os meus sentimentos!

Upřímnou soustrast!

a ceia de Natal

vánoční večeře

a fatia

plátek, krajíc

dourado

pozlacený

a troca

výměna

o convívio

soužití

o brinquedo

hračka

o Pai Natal

Ježísek

a ocasião

okolnost, příležitost

chegar a... (vždy a)

odejít do...

demasiado tarde = tarde demais

příliš pozdě 2x

Parou o táxi.

Zastavil taxík.

os doces de Natal

vánoční cukroví

as bolinhas de fígado

játrové knedlíčky

morto

mrtvý

trabalhar para...

pracovat pro...

o pacote

balík

Acabou de chegar.

Právě přišel.

a palhaçada

šaškovský výstup, něco veselého

Nunca mais!

Nikdy víc!

o telecomando + telecomandar

dálkové ovládání + ovládat na dálku

o convidado

host

a alma

duše

bater as palmas

tleskat

a salva de palmas

ovace

há um mês (atrás)

před měsícem

o crime

zločin, trestný čin

assassinar

zavraždit

interrogar

vyslýchat

Antes de a polícia chegar, a senhora tocou em alguma coisa?

Než přijela policie, sahala jste na něco?

com antecedência

s předstihem

querido

milý, drahý

animado + animar

rušný, živý + oživit

falar depressa

mluvit rychle

as miniaturas

dortíky

12 DE DEZEMBRO DE 2012

Não faço nenhuma ideia.

Nic mě nenapadá.

Vens acompanhada à festa?

Přijdeš na večírek s doprovodem?

antes do evento

před událostí, akcí

Tanto faz. = Para mim e igual.

Je mi to jedno. 2x

a estreia

premiéra

Não os vejo desde o fim da escola.

Neviděl jsem je od školy.

Pomos a comida em pratos.

Dáváme jídlo na talíře.

o palito

párátko

o vinagre

ocet

o pimento ‡ a pimenta

pepř ‡ paprika

o hábito

zvyk

Ficam sujos. = Sujam-se.

Špiní se.

deitar fora

vyhodit

o pulso

zápěstí, tep

a acessório

doplněk

a joia

šperk

o colar

přívěšek

o brinco

náušnice

O Senhor dos Anéis

Pán prstenů

dedos

o polegar

o indicador

o dedo médio

o dedo anular = o dedo anelar

o mindinho = o dedo mínimo = o mendinho

o dedo do pé

prsty

palec

ukazovák

prostředník

prsteník

malíček

prst na noze

17 DE DEZEMBRO DE 2012

cobrir (cubro - cobres...) + coberto

přikrýt 6x + pokrytý

o bacalhau

treska (vánoční jídlo v PT)

a carpa

kapr

a noite de Natal

Štědrý večer

a festa de despedida de solteiro

loučení se svobodou

Diz aos primos para passarem o Natal connosco.

Říká bratrancům, aby strávili Vánoce s námi.

mais de vinte pessoas

přes dvacet lidí

agradecer

poděkovat

Noite Feliz

Tichá noc

Começou a chorar.

Začal brečet.

ruir

upadnout

a Ceia de Natal = a Consoada

štědrodenní večeře 2x

a Última Ceia

Poslední večeře

o Bolo Rei

"vánočka"

com salada de batata

s bramborovým salátem

(com)portar-se

chovat se

prender

zatknout

injusto

nespravedlivý

despedir-se + Despeço-me do Chemidco.

loučit se + Loučím se s Chemídkem.

o episódio

epizoda

tremer

třást se

Se calhar vou ao cinema.

Možná půjdu do kina.

planear

plánovat

passar o exame

udělat zkoušku

arranjar um trabalho novo

najít si novou práci

depressa ‡ devagar + rapidamente ‡ lentamente

rychle ‡ pomalu 2x

Mando muitos abraços + beijinhos.

Posílám pozdravy (form. + neform.)

falecer

skonat

tanto + sloveso, podst. jm. ‡ tão + příd. jm., příslovce

tak (tolik)

incriável

neuvěřitelný

Tomos de esparar tanto (tempo).

Musíme čekat tak dlouho.

vestir-se bem/ a roupa quente

obléci se teple

pobre

chudý

roubar

krást

O médico só me atendeu às 19 horas.

Lékař mě vzal až v 19 hodin.

Chegou atrasado, porque o carro se avariou.

Přišel pozdě, protože auto havarovalo.

Quando lhe dou um presente...

Když jí dám dárek...

tomar um duche

vysprchovat se

na primeira à direita

na první křižovatce doprava

descer

sejít (dolů)

Ele dá.

On dá.

Há muito tempo que queria ter este jogo.

Už dlouho jsem chtěl tuhle hru.

Festas Felizes!

Pěkné svátky!

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Veselé Vánoce a úspěšný nový rok!

a troca de presentes

nadělování dárků

Tudo bem contigo?

Daří se ti dobře?

Fazem 25 anos de casados.

Slaví 25. výročí svatby.

Daqui é o Luís.

Tady je Ludvík. (v telefonu)

Deixa lá!

Nech toho!

Ele sabe nadar?

Umí plavat?

19 DE DEZEMBRO DE 2012

semanas antes

týdny předtím

o pinheiro

borovice

a grinalda

girlanda, řetěz

o enfeite suspenso

závěsná ozdoba

o presépio

betlém

o musgo

mech

além das figuras centrais

kromě ústředních postav

o pastore

pastýř

o rebanho

stádo, houf

os Reis Magos

Tři králové

a Missa do Galo (když se narodil Ježíš, rozkokrhal se kohout )

půlnoční mše

a forma escolhida

vyhledávaný způsob

Variam de norte a sul.

Liší se od severu k jihu.

a aletria

nudle

as rabanadas

sladké topinky (vánoční jídlo)

na época natalícia

ve vánočním období

aquecer

ohřát

de seguida

hned

passar pelo ovo

obalit ve vejci

Frite-as dos dois lados.

Osmažte je z obou stran.

escorrer

zcedit

o recipiente

nádoba

ferver

vařit

verter

přelít

em vez dos ovos

místo vajec

surgir na memória

vytanout na mysl

o conhecedor

znalec

Sejam muito felizes!

Hodně štěstí!

Muitas felicidades!

Vše nejlepší!

a fome + Tenho muita fome.

hlad + Mám hodně hlad.

quanto a

co se týče

a família próxima

blízká rodina

a ama

chůva

amor e amizade

láska a přátelství

Comemos bacalhau.

Jíme tresku.

ridículo

směšný

na palha

na slámě

Não consigo ver.

Nemůžu to ani vidět.

PT o Pai Natal = BR o Papai Noel = CZ o Menino Jesus

Ježíšek 3x

Ainda acredita no Pai Natal?

Ještě věří na Ježíška?

Quando tinhna 12 anos. = com meus 12 anos = aos meus 12 anos

Když mi bylo 12 let. = ve dvanácti 2x

dar parabéns pelos anos

přát k narozeninám

a couve

zelí (v PT víc druhů, vypadá jako kapusta)

a barata

šváb

a beterraba

červená řepa

a Árvore de Natal

vánoční stromek

a lentilha

čočka (větrytvorná)

PT o bife panado = BR o bife à milanesa

obalovaný řízek 2x

fofo + Que fofinho!

měkký, nadýchaný + Ten je roztomilý! (o psu)

na parte baixha

v dolní části

a peça

kus

a tasca

hospoda

relaxar = descansar

odpočívat 2x

Quando era criança...

Když jsem byla dítě...

Não sei cantar. + Não consigo cantar. + Não posso cantar.

Neumím zpívat. + Nemůžu zpívat. (např. skrzevá nachlazení) + Nesmím zpívat.

o coro

sbor

um evento caritativo

charitativní akce

o guardanapo

ubrousek

Não bebas tanta coca-cola, que te faz mal.

Nepij tolik coca-coly, aby ti nebylo špatně.

telefonar para a casa dele

zavolat mu domů

chegar à festa

přijít na oslavu

interessar-se por...

zajímat se o...

olhar para a bicicleta

rozhlížet se po kole

sonhar com a festa

snít o oslavě

enfeitar = decorar

zdobit 2x

chateado = zangado

rozzlobený, naštvaný 2x

07 DE JANEIRO DE 2013

o conto de fadas + a fada

pohádka + víla

por engano + enganar

omylem + ošidit, zmýlit

Princesa Orgulhosa

Pyšná princezna

o limpa-chaminés

kominík

ralar

strouhat

embrulhar presentes

zabalit dárky

Correu para cima.

Běžel nahoru.

São Nicolau

Mikuláš

convencer

přesvědčit

Ele vai descobrir.

Přijde na to. Zjistí to.

Falamos de prendas.

Mluvíme o dárcích.

o fogo de artifício

ohňostroj

esperar pela meia-noite

čekat do půlnoci

a passa = a uva seca

rozinka 2x

a escama na carteira

šupina v peněžence

a promessa = a resolução

předsevzetí 2x (slib = rozhodnutí)

única coisa chata

jediná otravná věc

contratar

uzavírat smlouvu

Boa sorte!

Hodně štěstí!

sobreviver

přežít

a compania = a empresa

společnost, firma 2x

a açorda de marisco, choriço, aleira, farinheira

chlebová polévka s mořskými plody, uzeninou, česnekovou uzeninou (kuřecí), klobásou bez masa

mesmo que o Ludvík + tanto dinheiro como o Ludvík + tão bom como o Ludvík

stejně jako Ludvík + tolik peněz jako Ludvík + tak dobrý jako Ludvík

deitar fora = tirar = levar ‡ trazer

vyhodit, odnést 3x ‡ přinést sem

a barraca

stánek

o búfalo

buvol

insuflável

nafukovací

O rádio passa a boa música.

Rádio pouští dobrou hudbu.

o carvão

uhlí

O menino sabe que lhe vai doer tanto a garganta.

Chlapec ví, že ho tolik bude bolet v krku.

voar alto

letět vysoko

altamente = perfeito

výborně 2x

09 DE JANEIRO DE 2013 (LEKCE 10)

o acontecimento

událost

como

jelikož

a Escócia

Skotsko

a lua-de-mel

líbanky

admitir

připustit

a paciência

trpělivost

ir ter com

jít za

as vindimas

vinobraní

plantar

zasadit

o cruzeiro

cesta na moři

o discurso

projev

o prémio

cena

marcante

výrazný, významný

a Primeira Comunhão

první přijímání

essencial

podstatný

recomeçar

znovu začít

a memória

paměť

a nível

úroveň

mundial

světový

concordar + acordar

souhlasit + budit, souhlasit

o resultado

výsledek

a percentagem

procento

justificar

zdůvodnit

as eleições

volby

votar em + Voto nela.

volit koho + Volím jí.

cada um de nós

každý z nás

candidatar

kandidovat

vago

volný

a vaga + Nesta empresa não há vagas.

volné místo + V této firmě nejsou volná místa.

grávida

těhotná

dar à luz

porodit

parir

BR porodit, PT vrhnout (zvířata)

assistir ao parto

asistovat u porodu

estar de licença de maternidade

být na mateřské dovolené

passar os relatórios

přepsat zprávy

combinar reuniões

domlouvat schůzky

a assistência

asistence

Trata do funcionamento do escritório.

Stará se o fungování kanceláře.

a máquina de escrever

psací stroj

pontual

dochvilný

responsável

odpovědný

desleixado

ledabylý, nepořádný

o lábio

ret

a fita + a bandolete

stužka, páska, mašle + čelenka

Quiema das Fitas

Pálení stužek (studentská slavnost v Coimbře)

a capa

plášť

Nada se paga.

Nic se neplatí.

o quintal

dvorek

a fita-cola

lepicí páska

a sarda + o sinal

piha + znaménko

a parentesco

příbuzenský vztah

soube + sabia

dozvěděl jsem se + věděl jsem

houve + havia

bylo 2x

quis + queria

chtěl jsem 2x

anunciar

oznámit

14 DE JANEIRO DE 2013

A polícia colabora, trabalha em conjunto. + patrulhas conjuntas

Policie spolupracuje, pracuje společně. + společné hlídky

Os alemães gostam muito do Natal.

Němci mají velmi rádi Vánoce.

luzes acesas em cada janela

rozsvícená světla v každém okně

o carrossel [kərusél], PL carrosséis = o carrocel

kolotoč PL

Estes presépios parecem como pirâmides. + a pirâmide

Tyto betlémy vypadají jako pyramidy. + pyramida

As figuras piruetam.

Postavy se točí.

Venderam o velho na semana passada. (předmět není na začátku věty)

Ten starý prodali minulý týden.

Decidiram mal. (není reflexivní)

Rozhodli se špatně.

Tenhno de passar por casa.

Musím se zastavit doma.

a partir de fevereiro

od února

Vai morar para Londres em fevereiro.

Odjíždí (bydlet) do Londýna v únoru.

a tradução

překlad

Onde foste de férias?

Kde jsi byl o prázdninách?

Compraram um carro novo.

Koupili si nové auto.

Gostei de todas.

Líbily se mi všechny.

todo o tempo

celou dobu

no dia 24 de dezembro de manhã

24. prosince ráno

Fui lá buscar batatas. = Estive lá para ir buscar batatas.

Jel jsem tam pro brambory. = Byl jsem tam, abych přivezl brambory.

o aipo

celer

Recebi sobretudo livros.

Dostal jsem především knihy.

a passagem de ano

silvestr

Ano Novo

Nový rok

receber = obter (obtenhno...)

dostat 2x

passar-se = acontecer (není reflexivní)

stát se, přihodit se 2x

o discurso ‡ a discurssão

proslov ‡ hádka

ter vergonha + Que vergonha!

stydět se + Taková ostuda!

a maconha + o maconheiro

marihuana + "hulič"

Nem por isso.

Ani ne.

Tem altura de três metros.

Je vysoký tři metry.

EP as Caraíbas, BP o Caribe

Karibik

falastes (sever PT, správně falaste)

mluvil jsi

a tartaruga

želva

os peixinhos

rybičky

o paraquedismo + o paraquedas, PL os paraquedas

parašutismus + padák

a água selvagem

divoká voda

o alpinismo = o montanhismo = "a escalagem"

alpinismus 3x

a profundidade = águas profundas

hloubka = hluboké vody

contar

1) počítat, zahrnout 2) vyprávět

o prémio + o prémio Nobel

cena, výhra + Nobelova cena

a canoagem

kanoistika

avisar os responsáveis pelas vendas

upozornit (osoby) odpovědné za prodeje

a agenda da reunião

podklady pro schůzku

arquivar

založit, archivovat

a pasta

1) těsto, krém, masa 2) aktovka, taška, složka 3) resort, portfej

16 DE JANEIRO DE 2013

os miúdos

vnitřnosti

o intestino

střevo

...depois de se casarem.

...poté, co se vezmou/vzali.

pelo menos dois anos

nejméně dva roky

EP apanhar seca, EP+BP aborrecer-se + a seca

nudit se + sucho

a exceção [išse-]

výjimka

Fomos ter com eles. Venha ter comigo.

Šli jsme za nimi. Přijďte za mnou.

Soube por eles.

Dozvěděl jsem se od nich.

Ando a fazer o doutoramento. (dlouhodobě) + Estou a viajar. (aktuálně)

Dělám doktorát. + (Právě) cestuji.

Tanto faz.

To je jedno.

EP o hospedeiro/ a hospedeira (de borde, v BP kurva), BP o aeromoço/ a aeromoça

stevard/ stevardka

uma palavra composta

složené slovo

A mesa está posta.

Stůl je prostřený.

o assassino

vrah

o atleta

sportovec

Tem jeito para escrever.

Má vlohy ke psaní.

entre os anos de 1989 e 1991

mezi lety 1989 a 1991

no ano de 1989

v roce 1989

o cu ‡ o rabo

prdel ☼ ‡ zadek

o milhão, PL milhões de discos + mil discos

milion desek + tisíc desek

21 DE JANEIRO DE 2013

secar ‡ molhar

sušit, utřít ‡ navlhčit, namokřit, podlít

pôr a mesa ‡ levantar a mesa

prostřít ‡ sklidit ze stolu

recusar ‡ aceitar

odmítnout ‡ přijmout

passar = tirar férias

strávit prázdniny 2x

(para) ti ‡ te (s předložkou ‡ bez předložky)

ty ve 3. a 4. pádě

O porteiro o deixou.

Vrátný ho pustil.

a Turquia

Turecko

Fico lá por duas semanas.

Budu tam dva týdny.

Nas férias vou ficar em casa.

O prázdninách budu doma.

o fato de banho

plavky (dámské, vcelku)

Ela aceitou trabalhar na Hungria.

Přijala práci v Maďarsku.

uma única versão

jediná verze

a colina

kopec

Estava muito frio. (estava - estavas - estava - estávamos - estavam)

Byla velká zima.

emprestar + pedir emprestado ‡ devolver + voltar + Peço emprestados livros. + Pedes emprestada a bicicleta.

půjčit (někomu) + půjčit si ‡ vrátit (něco) + vrátit se + Půjčuji si knihy. + Půjčuješ si kolo.

nada de especial

nic zvláštního

o empresário

podnikatel

o petróleo + a gasolina + o gasóleu

ropa + benzin + nafta

Leva-me a casa no seu carro? Levo-o/ a. + Levo-lhe o livro.

Vezmete mě domů svým autem? Vezmu vás. + Vezmu vám tu knihu.

a colheita + colher

sklizeň + sklidit

despedir (despeço - despedes...)

plýtvat 6x

Vi-vos. (vos se vztahuje k tu nebo você (více osob) ‡ vocês ➲ lhes)

Vidím vás.

o escocês

Skot

certinho

velmi přesný

Não memorizo nomes. = Não lembro-me dos nomes. + memorizar

Nemám paměť  na jména. 2x + pamatovat si

ensinar a tocar piano + aprender a falar

učit hrát na klavír + učit se mluvit

no ano de 1977 = em 1977

v roce 1977 2x

no dia 5 de maio

dne 5. května

o mestrado (po magistru mají v PT titul doutor)

magistr (titul i cyklus)

a licenciatura

bakalář

o soutor = senhor doutor + a soutora (nespis.)

pan doktor

na minha opinião

podle mého

Não consigo aguentar = suportar uma pessoa.

Nesnesu 2x někoho.

Esqueci-me.

Zapomněl jsem.

pôr o carro na garagem

dát auto do garáže

o conteúdo da carta

obsah dopisu

assinalar

označit

acrescentar

dodat, připojit

o Palácio Real

Královský palác

o Mosteiro dos Jerónimos + o convento

Klášter svatého Jeronýma + klášter

o luxemburguês [luše-]

obyvatel Lucemburska

segundo estatísticas

podle statistik

Vais, não vais?

Přijedeš, že?

23 DE JANEIRO DE 2013

Algum maluco distruiu-a.

Nějaký blázen ji zničil.

a profissão

povolání

desistir ‡ acabar o doutoramento

nechat ‡ dodělat doktorát

envergonhado

zahambený

a propina + a propina de curso

školné + kursovné

EP Faculdade de Letras + BP Faculdade de Comunicação Social

filozofická fakulta EP + BP

o húngaro

Maďar

durante 5 anos (v minulosti) ‡ por 5 anos (v budoucnosti)

5 let ‡ na 5 let

ajudar o pai (4. pád)

pomoct otci

ir embora = ir-se embora

odejít ven, pryč 2x

a sede

sídlo, centrála

de lama

hliněný

a cerâmica [se-]

keramika

fingir

předstírat

a água corrente

tekoucí voda

a estadia ‡ o estádio

pobyt ‡ stadion, stádium

a formiga

mravenec

Pediram-me o teu número.

Prosili mě o tvoje číslo.

Andam ocupados. (dlouhodoběji) + Estão ocupados.

Mají hodně práce. 2x

Ajudámos a fazer.

Pomáháme dělat.

Alexandra [-lešá-]

Alexandra

O vento partiu um árvore.

Vítr zlomil strom.

o dono

majitel, vlastník

o prego

1) řízek v housce 2) hřebík, jehlice

a inauguração

vernisáž

28 DE JANEIRO DE 2013

lixar + lixar-se + Estou lixado.

smirkovat, brousit + být v prdeli + Jsem v prdeli.

o amendoim + a amêndoa

arašíd + mandle

o refrigerante

limonáda

tocar + a campainha + bater na porta

zvonit + zvonek + klepat na dveře

No álbum colaborou...

Na albu spolupracoval...

o hino

hymna

a posição

pozice

no Canadá

v Kanadě

canadiano = canadense

kanadský 2x

Força!

Do toho!

Nós agradecemos.

My děkujeme.

Tem dupla cidadania.

Má dvojí občanství.

com o antigo namorado

s bývalým přítelem

apanhar

chytit (např. láhev)

ganhar o prémio

dostat cenu

Sinto muito.

Je mi to líto.

Os meus sentimentos!

Upřímnou soustrast!

o chocolate + a chocolate

čokoláda + čokoláda (nápoj)

Estou interessado em... = Interesso-me por...

Zajímám se o... 2x

Espero pelo autocarro. = Estou à espera do autocarro.

Čekám na autobus. 2x

Olha para mi!

Podívej se na mne!

sonhar com a festa

snít o oslavě

ter sonhos

mít sny

o sono + o sonho

spánek + sen

Estou com sono.  = Tenho sono.

Chce se mi spát. 2x

04 DE FEVEREIRO DE 2013

Levantamos os copos.

Zvedáme sklenice. (kvůli úklidu i k přípitku)

Vamos brindar (à saude).

Připijeme si (na zdraví).

À (nossa) saúde! À nossa!

Na zdraví! 2x

a carruagem

vagón

o aquecimento

topení, radiátor

trancar

zamknout

o caixote de lixo

koš na odpadky

Comam-no! ‡ Não o comam

Snězte ho! ‡ Nesnězte ho!

Levantem-nos!

Zvedněte je! = Zvedněte nás!

guardar (a loiça)

1) hlídat 2) schovat (nádobí)

o banco traseiro ‡ da frente do carro

zadní ‡ přední sedadlo v autě

carregar com cuidado

1) naložit opatrně 2) nabít

Tenho os de ler. = Tenho de lê-los.

Musím je přečíst. 2x

Gostei o de ouvir. = Gostei de ouvi-lo.

Rád jsem ho poslouchal. 2x

Tem-la. ‡ Tem-na.

Máš ji. ‡ Má ji.

Quere-os.

Chce je.

a Grã-Bretanha

Velká Británie

a Croácia

Chorvatsko

Prefiro um pouco mais férias na RC.

Dávám trochu přednost prázdninám v ČR.

trazer as cadeiras cá para fora

odnést židle tam ven

Traz o teu namorado.

Přiveď (sem) svého přítele.

substituir AC para AC

nahradit něco něčím

Vou vê-lo, la, los, las.

Vou pagá-lo...

Fá-lo... + Trá-lo...

(lo... se připojí po r, s, z/ ê, á se píše u infinitivu a jednoslabičných tvarů, i se nemění)

Dão-no, na, nos, nas. 

(no... se připojí po ão, õe, m)

Uvidím ho, ji, je, je.

Zaplatím to....

Dělá-to + Nese-to...

Dají ho, ji, je, je.

ter boleia

mít odvoz

06 DE FEVEREIRO DE 2013

em todo o mundo

na celém světě

a multidão

dav

a embaixadora + a embaixatriz

velvyslankyně + manželka velvyslance

rezar

modlit se

a mina

důl

tirar = despir, dispo o casaco

sundat si = svléknout 5x si svetr

por = calçar as botas, as luvas

vzít si = obout si boty, rukavice

o betão

beton

o refugiado

uprchlík, emigrant

a estátua + a pintura

socha + kresba

carregar (água)

nakládat (nosit vodu)

no branco e preto

černobílý

Tem a mesma idade.

Je stejně stará, ve stejném věku.

o perfume

parfém

pegar (no mão) + a pega

chytit (do ruky) + 1) lov 2) chňapka

devolver

vrátit

o aparelho ‡ a aparelhagem

přístroj + aparatura (např. hifi)

servir para AC

sloužit k něčemu

por acaso

náhodou

avariar

havarovat

ajudar os doentes (4P) a jantar

pomáhat nemocným večeřet