Admplan er goodkjent av klubbstyret 13.01.2013

ADMINISTRATIVE PLAN

 

VÅR VISJON

Drammen FK skal bli en klar nr 2 klubb i byen med sterk lokal forankring både på spiller, trener og ledersiden, basert på en fornuftig drift og et unikt sportslig tilbud.

 

MÅLSETNING 1:

Skape en felles grunnmur for samarbeid og utvikling av unge spillere i samarbeidsklubbene igjennom konkrete sportstiltak. Samt bygge en grunnmur for sportslig utvikling i Drammen FK.

 

MÅLSETNING 2:

Stabilisere våre satsningslag i toppen av sin divisjon med lokale spillere og videreutvikle en edrulig klubbdrift med langsiktige sponoravtaler og klubbtiltak.

MÅLSETNING 3:

Utvikle gode gode lokale spillere for Strømsgodset og andre nærliggende klubber i Norsk toppfotball, samt å gi Drammen et lokalt satsningslag der de har muligheten til å se nabo gutten spille på et høyt, nasjonalt nivå.

 

INNLEDNING

Den administrativeplanen skal synliggjøre styret sitt ansvar og oppgaver, sammen med klubbens vedtekter. samt at den skal underbygge klubbens visjon og de sportslige målsetninger. Dette dokumentet kan kun endres ved årsmøtet, dersom det er flertall for forandringen.

 

MÅLSETNING

For at Drammen FK skal kunne nå sin visjon, må den administrativeplanen støtte opp om de 3 sportslige målsetningene økonomisk og organisatorisk..

 

1.1 ANSVAR

Drammen FK har ansvaret for organiseringen og driften av klubbenssatsningslag i Drammen FK. Dette medfører å formidle nødvendig informasjon til lagene, stimulere til skolering av trenere/lagledere, sportslig utvikling og å løse problemer som kan oppstå ute i lagene.

1.2 KLUBBVEDTEKTER

Drammen FK sitt klubbstyre er ansvarlig for å følge klubbens klubbvedtekter og etterleve disse, samt klubbens administrative plan.

Vedlegg 1: Drammen FK sine klubb vedtekter

 

1.3 ORGANISERING

Drammen FK skal drives av Drammen FK sitt klubbstyret som er valgt inn av klubbens medlemmer ved årsmøter. Klubbstyret er organisert med forskjellige hovedområder der hvert styremedlem har et hovedansvar.

1.4 VEDTAK

Hvert medlem i styret har en tellende stemme og flertallsvedtak skal etterleves av alle styremedlemmer.

1.5 ANSVAR & MYNDIGHET

Styremedlemmene har sitt klart definerte ansvarsområde, hvor de har ansvar og myndighet innenfor budsjettene til å styre etter.

1.6 TAUSHETSPLIKT

Alle styremedlemmer i Drammen FK har taushetsplikt om styreoppgaver, med mindre det ikke er avtalt styret.

 

1.7 UTTALELSER

Hvert styremedlem skal/kan foreta uttalelser innenfor sitt område. Dette for å unngå for mange "styrekommentarer" som kan tolkes på tvers av utenforstående.

 

1.8 ÅRSHJULET

Drammen FK sin Formann legger frem en årsplan som skal være styrende for klubbens arrangementer, prosjekter og møtevirksomhet.

 

1.9 ØKONMOMI

Drammen FK skal til en hver tid prioritere de sportslige forholdene for klubbens satsningslag igjennom gode treningsfasiliteter. Klubbens budsjett skal styres med delbudsjetter for de forskjellige ansvarsområdene og lagsbudsjett. Kun Formann og dagligleder kan inngå betalingsavtaler i forbindelse med økonomiske forpliktelser for klubben.

 

1.11 ANSVARFORDELING I STYRET I DRAMMEN FK

Styret sine ansvarsområder fordeles som formann, nestformann, sportssjef, markedsjef, arrangementsjef, samarbeidssjef. De enkelte styremedlemmene er ansvarlig for oppgaver innenfor sitt område og skal være dageligleders sparringspartner i oppgaver som faller under deres ansvarsområde. Dagelig leder vil fungere i rollen som styrerepresentant i det dagelige arbeidet med våre satsningslag.

Styret hovedoppgave er å påse følgende:

Se paragraf 18 i klubbvedtektene

 

1.12 SPILLEROVERGANGER FRA ANDRE KLUBBEN (informasjonen er lagt ut på )

Lagets trenerteam er ansvarlig for å vurdere nye spillere sine sportslige kvaliteter og anbefale overgang til klubbens sportssjef. Sportsjefen godkjenner/avslår ønsket. Dagligleder er ansvarlig for kontakte klubb og gjennomføre overgangen i henhold til DFK og NFF sine regler. Drammen FK skal alltid kontakte spillerens klubb før vi tar kontakt med spilleren.

Vedlegg 2: Førespørsel på nye spiller - se google docs

 

1.13 TRENERANSETTELSE

Det er styret sitt ansvar å vurdere/anbefale/forhandle med nye trenere. Ved økonomiske forpliktelser skal styret forholde seg til klubbens budsjett. Signering av treneravtaler som innholder økonomiske forpliktelser skal undertegnes av styreformann..

Vedlegg 3: Trenerkontrakt - se google docs

 

1.14 TRENINGSLEIR

DFK sine lag skal alltid få et tilbud om treningsleir under oppkjøringsperioden. Hovedtrener/spillerutvalget for satsningslaget legger frem 2 treningsleir alternativer for dagligleder som avstemmer med de vedtatte budsjettet..

 

1.15 DRAMMENFK.NO

Styret er ansvarlig for at informasjonen som blir lagt ut på våre internettsider til en hver tid er i henhold til klubbens retningslinjer.