Published using Google Docs
Ortografia del Falgoní
Updated automatically every 5 minutes

Ortografia del Falgoní

'Quí hi esplicaré cum è' l'ortografia del falgoní que fadh servir i per què ès aixís. Hi iré fegint mé' coses a poc a poc.

Ja deveu hver vist que l'ortografia que fadh servir 'qui 'quet bloc no è' pa la normal. È' un' ortografia difrencial. Lo que vui dir jo ''b aixó è' que segueixoc l'ortografia del català 'standar sempre que la del dilecte no sigui difrent. Allavons, si è' difrent, la canvioc cum convingui. La fonètica que s'ha de fer servir per lligir 'quet bloc è' si fa no fa la mateixa del català de llevant i, qon è' difrent, allavons tabé ho endico ''b l'ortografia. Si veiéssu difréncies a'b l'ortografia è' que faig provatures.

'Ls apóstrofs endiquen el tocom unt una lletra a vegades hi è' i a vegades no. Depèn de cum sonin les del costat o si ès al cap de la frase.

'L dígraf dh vol endicar una fressa semblant que la de tx, pró comptes de ser platal è' 'lvolar. No 'stic segur de fer servir 'quet dígraf perquè 'ncara no coneixo prou bé la fressa que fa i perquè segur que no è' cap fonema.