Lietuvių Statutas - 5

Lietuvių bendravimo kodekso projektas, kuriamas

nacionalinio charakterio tyrimų pagrindu

Tęstinis ilgalaikis projektas.  
Trumpa nuoroda http://tinyurl.com/AtvirosBendravimoTaisykles
Kitos nuorodos
https://sites.google.com/site/aslietuvaisenatas/seni-al/etika


Visuotinio lietuvių bendravimo kodekso projektas. Naujos minimalios globalaus lietuvių bendravimo taisyklės - etikos kodas
Globali lietuvių etika, Minimalus lietuvių etikos kodas, kurį inicijuoja idėjų talka, analitinis protų centras "AšLietuvai"

A. PAGRINDINĖ DALIS (privaloma AšLietuvai viduje)
https://aslietuvai.wordpress.com/al-etika/

Diskusija-papildymai


B. PAGEIDAUJAMA / SIŪLOMA ĮTRAUKTI

Diskusija-papildymai

TEKSTAS SUJUNGIMUI: Kai kurios aktualiausios siūlomos naujos visų lietuvių pasaulyje etinės taisyklės.


AšLietuvai 2009-2013-2015 Londonas-Vilnius