Partijas vēsture

2007.gada 25.augustā Latvijā tapusi jauna centriska politiska organizācija – Partija LPP/LC, kas ir Latvijas Pirmās partijas (LPP), partijas "Latvijas ceļš" (LC), partijas "Mēs savam novadam" un partijas "Vidzemes apvienība" tiesību un saistību pārņēmēja. Par partijas līdzpriekšsēdētājiem ievēlēti Ainārs Šlesers un Ivars Godmanis.

LPP dibināta 2002.gadā, kad tās izveidošanās pamatā bija sabiedriskās organizācijas “Par garīgo atdzimšanu Latvijā", Aināra Šlesera vadītās Jaunās kristīgās partijas un Kristīgi demokrātiskās savienības biedru vēlme apvienot savus spēkus. Latvijas Pirmā partija veidojās kā jauna partija, kurā varēja iestāties ikviens centriskas, kristīgi konservatīvas politikas atbalstītājs.

LPP dibināšanas kongress notika 2002.gada 25.maijā. LPP īstenojusi sociāli atbildīgas liberālas tirgus ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalsta politiku, iestājusies par Latvijas iedzīvotāju saticību, nešķirojot cilvēkus pēc nacionālās vai sociālās piederības. LPP nemainīga prioritāte bijusi atbalsts ģimenei un bērniem, LPP konsekventi iestājusies par stabilas ģimenes kā sabiedrības pamata nostiprināšanu.

Latvijas Pirmo partiju ļaudis līdz šim pazinuši pēc enerģijas un izpildītiem solījumiem, partijas priekšsēdētāja Aināra Šlesera aktīvās darbības satiksmes jomā, bērnu un ģimenes lietu ministra Ainara Baštika neatsveramā ieguldījuma bērnu un ģimenes valsts atbalsta politikas nostiprināšanā Latvijā, "māmiņu algām", bērnu piedzimšanas, bērnu kopšanas un adopcijas pabalstu radikālas paaugstināšanas.

Savienība "Latvijas ceļš" sākotnēji veidojās kā priekšvēlēšanu apvienība 5.Saeimas vēlēšanām. Tajā apvienojās Latvijā pazīstami politiķi, kas pirms tam bija darbojušies LR Augstākās Padomes Latvijas Tautas Frontes frakcijā un Pasaules brīvo latviešu apvienībā. Bet 1993.gada 25.septembrī dibināšanas pilnsapulcē tika izveidota politiskā partija – Savienība "Latvijas ceļš". Par pirmo partijas priekšsēdētāju kļuva Valdis Birkavs, bet kopš 2004.gada 31.oktobra partiju vadīja Ivars Godmanis.

LC savā ilggadējā darbā valdībā un Saeimā veicinājusi liberālas brīvā tirgus ekonomikas un tiesiskuma nostiprināšanu Latvijā, atbalstījusi vienlīdzīgu attieksmi pret Latvijas iedzīvotājiem, iestājusies par mūžīgo vērtību, latviešu tautai raksturīgo morāles un ētisko normu – stipras ģimenes, kultūras tradīciju saglabāšanu.

"Latvijas Ceļa" autoritāte vienmēr balstījusies tās pieredzē un profesionālismā, nopelnos Latvijas valsts izveidošanā, Latvijas sekmīgā ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, Latvijas neatkarības neatgriezeniskā nostiprināšanā. Partijas priekšsēdētāja Ivara Godmaņa nosvērtība ļāvusi valstij pārvarēt sarežģītākās krīzes situācijas, vai tā būtu Latvijas neatkarības nosargāšana padomju armijas militāru draudu apstākļos 90.gadu sākumā vai valsts iekšējās drošības krīzes novēršana vēl nesenā pagātnē.

Vienotas partijas izveidošanas pamatā bija abu politisko spēku pārliecība par spēju vienoties Latvijai būtiskākajos jautājumos. Abas partijas vienmēr aizstāvējušas centrisku politiku, iestājušās par ģimeni kā valsts pamatvērtību un abas partijas strādājušas ar pārliecību, ka valsts attīstība sakņojas tikai vienotībā un sadarbībā – kā iekšpolitiskā, tā ārpolitiskā. LPP un LC uzskatīja – ir pienācis vienotības, nevis konfliktu laiks. Sadarbības, nevis šķelšanās laiks. Ka nekas nav jāgrauj. Ir jāceļ un jāstrādā. Bez orķestriem, salūtiem un ziedu pušķiem. Jādara darbs, kas nes augļus šodien, rīt un pēc gadiem. Ka vienā virzienā pielikti spēki summējas. Dažādos – iznīcinās. Ka tā ir taisnība tiklab fizikā, kā politikā vai ekonomikā.

Tāpēc 2005.gada 9.oktobrī tika lemts par "Latvijas ceļa" un Latvijas Pirmās partijas apvienības izveidošanu. Jau neilgi pēc tam "Latvijas ceļa" un Latvijas Pirmās partijas apvienībai pievienojās reģionālās partijas "Ogres novadam", "Vidzemes apvienība", "Mēs savam novadam" un "Rīgas apriņķa novadu apvienība", kas visas kopā vienotā sarakstā startēja 9.Saeimas vēlēšanās, ieguva 80 000 Latvijas pilsoņu atbalstu, 10 vietas Saeimā un ir pārstāvēti valdībā ar četriem ministriem Latvijas valstij ļoti nozīmīgās jomās – Aināru Šleseru satiksmes ministra amatā, Ivaru Godmani iekšlietu ministra amatā, Ainaru Baštiku bērnu un ģimenes lietu ministra amatā un Oskaru Kastēnu sabiedrības integrācijas ministra amatā.

Sekmīgais kopīgais starts vēlēšanās un veiksmīgā sadarbība partiju starpā pēc vēlēšanām ir novedusi līdz loģiskam rezultātam – vienotas partijas izveidošanai. Mēs uzdrošināmies sacīt – Latvija šodien ir ieguvusi spēcīgāko, enerģiskāko un pieredzējušāko politisko spēku kopš neatkarības atjaunošanas ar šobrīd vairāk kā 4000 biedriem.

Kāds reiz teica un grūti nepiekrist – "Ja Šleseram būtu Godmaņa pieredze, ja Godmanim būtu Šlesera enerģija, Latvija būtu ideāla valsts“. Partijas LPP/LC biedri ir apņēmības pilni to īstenot.