Dinamika

  1. Gambarkanlah gaya-gaya untuk benda berikut! ( pada gambar yang menggunakan katrol, anggap katrol licin)

a.

b.

c.

 

d.

e.

f.

g.

               

h.