Avfotograferte slektshistoriske kilder, Akershus

Denne siden er en del av et større prosjekt : Hovedside

Se også etter kilder på "Militære ruller" og "På tvers av land- og fylkesgrenser".

Hvor

Når

Hva

Fotografert av:

Akershus

 

 

 

Akershus stift

1740, 1744, 1746-47, 1749

Akershus stift, Oslo hospital.

Betaling for ekteskap i forbudt ledd.

Erlend E. Mæhlum

Akershus stift

1783

Håndverkere

Kari Thingvold

Akershus stift

1788

Fortegnelse over borgere i noen av byene

Kari Thingvold

Akershus amt

1789

Formueskatt

Kari Thingvold

Aker og Follo

 

 

 

Aker

1663

Fogdens manntall

Kari Thingvold

Aker

1687

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Aker

1688

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Aker

1691

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Aker

1700

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Aker

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Aker

1762

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Aker

1762

Ekstraskatt, fattige

Kari Thingvold

Aker

1763

Ekstraskatt, av og tilgangslister

Kari Thingvold

Aker og Follo

1763

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Aker

1764

Ekstraskatt, av og tilgangslister

Kari Thingvold

Aker og Follo

1765

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Aker

1767

1. Sønnenfjeldske Drag. Reg. Aggerske Escadron.

Tom Larsen

se Digitalarkivet

Aker og Oslo

1770

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Aker

1772

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Aker og Follo

1810

Inntektsskatt

Kari Thingvold

Asker

1813

Vasinerte

Erlend E. Mæhlum

Oslo ved Christiania

1810

Vaksinerte 

Erlend E. Mæhlum

Vestby

1624-26

Stattholderarkivets jordebøker

Lisbeth Løchen

se Digitalarkivet

Vestby

1742

Fattige

Tom Larsen

Ås

1624-26

Stattholderarkivets jordebøker

Lisbeth Løchen

Ås

1742

Fattigmanntall

Tom Larsen

Ås, Vestby, Krogstad, Drøbak og Nesodden 

1836

Vaksinasjoner

Erlend E. Mæhlum

Vestby, Drøbak, Son, Ås, Krogstad

1757

Konsupsjonsmanntall

Erlend E. Mæhlum

Ås

1804

Fattigkommisjonsprotokoll 

Erlend E. Mæhlum

Follo fogderi

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Follo fogderi

1772

Ekstraskatt

Kari Thingvold

 

 

 

 

Romerike

 

 

 

Romerike

1756

Romerike Capt. Bierckes Nordre Romerigscke Dragon - Landværn- Compagnie

Tom Larsen

se Digitalarkivet

 

 

 

 

Nedre Romerike

 

 

 

Aurskog og Blaker

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Aurskog

1762

Ekstraskatt

Jan Myhrvold

se Digitalarkivet

Enebakk

1701

Leilending- og odelsskatter

Kari Thingvold

Enebakk

1710

Oppebørsels Mandtal

Kari thingvold

Enebakk

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Enebakk

1723

Matrikkel

Kari Thingvold

Enebakk

1769

Gjenpart av matrikkelen

Kari Thingvold

Enebakk

1789

Formueskatt

Kari Thingvold

Fet

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Nittedal

1814

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Skedsmo

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Høland

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Høland

1762

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Sørum        

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1686

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1687

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1691

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1692

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1693

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1694

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1699

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1701

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1718

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Nedre Romerike

1810

Inntektsskatt

Kari Thingvold

 

 

 

Øvre Romerike

 

 

 

Eidsvoll

1664

Sogneprestens manntall

Kari Thingvold

Eidsvoll

1686-1700

Kirkeregnskap (bla. begravede)

Erlend E. Mæhlum

Eidsvoll

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Eidsvoll

1723

Matrikkel

Kari Thingvold

Eidsvoll

1762

Ekstraskatt døde, fylt 12 år, flyttet

Kari Thingvold

Eidsvoll

1763

Ekstraskatt døde, fylt 12 år, flyttet

Kari Thingvold

Eidsvoll

1764

Ekstraskatt 1. april

Kari Thingvold

Eidsvoll

1764

Ekstraskatt 1. sep. med av-/tilgangslister

Kari Thingvold

Eidsvoll

1765

Ekstraskatt av- og tilgangslister

Kari Thingvold

Eidsvoll

1766

Ekstraskatt Jernverket og av-/tilgangslister hele sognet

Kari Thingvold

Eidsvoll

1767-1771

Ekstraskatt av- og tilgangslister

Kari Thingvold

Eidsvoll

1771-1773

Ekstraskatt, restanseliste

Kari Thingvold

Eidsvoll

1772

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Eidsvoll

1792

Ungt mannskap fra gårdene under jernverket

Kari Thingvold

Eidsvoll

1804

Spesifikasjon over skyldsatte gårder

Tom Larsen

Eidsvoll

1810

Inntektsskatt

Kari Thingvold

Eidsvoll

1811, 1832, 1840

Dødfødte

Erlend E. Mæhlum

Eidsvoll

1815-1831

Dødsmeldinger

NSF

Eidsvoll

1832-1844

Dødsmeldinger

NSF

Eidsvoll

1826-1827

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Eidsvoll

1826

Ejdsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1829

Ejdsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1831

Ejdsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1832

Eidsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1834

Ejdsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1834-1847

Kommunikantprotokoll 2

Kari Thingvold

Eidsvoll

1838

Eidsvoldske Compagnie - lett infanteri

Tom Larsen

Eidsvoll

1839

Eidsvoldske Compagnie - lett infanteri

Tom Larsen

Eidsvoll

1840

Eidsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1844

Eidsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1845

Eidsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1846

Eidsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1847

Eidsvoldske Compagnie - Mandskabstegnings Rulle

Tom Larsen

Eidsvoll

1847-1853

Kommunikantprotokoll 3

Kari Thingvold

Eidsvoll

1848

Eidsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1849

Eidsvoldske Compagnie - lett Infanteri

Tom Larsen

Eidsvoll

1850

Eidsvoldske Compagnie - lett infanteri

Tom Larsen

Eidsvoll

1850

Ejdsvoldske Compagnie - Mandskabstegnings-Rulle

Tom Larsen

Eidsvoll

1852

Eidsvoldske Compagnie - lett infanteri

Tom Larsen

Eidsvoll

1853

Eidsvoldske Compagnie - lett infanteri

Tom Larsen

Eidsvoll

1853-1880

Kommunikantprotokoll 4

Kari Thingvold

Eidsvoll

1854

Eidsvoldske Compagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1856

Eidsvoldske kompagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1857

Eidsvoldske kompagnie

Tom Larsen

Eidsvoll

1866-1869

Kirkebokavskrift

Kari Thingvold

Eidsvoll, Langset

Grav-protokol for fæstede gravsteder

Jan Frode Myrheim

Eidsvoll, Langset

Grav-protokol for grave i rækker

Jan Frode Myrheim

Feiring

1692-1700

Kirkeregnskap

Erlend E. Mæhlum

Feiring jernverk

1814

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Gjerdrum

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Gjerdrum

1804

Spesifikasjon over skyldsatte gårder

Tom Larsen

Gjerdrum

1810

Inntektsskatt

Kari Thingvold

Gjerdrum

1825-26

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Hurdal

1692-1700

Kirkeregnskap (bla begravede)

Erlend E. Mæhlum

Hurdal

1796-1817

Mandskapslister

Tom Larsen

Hurdal

1804

Spesifikasjon over skyldsatte gårder

Tom Larsen

Hurdal

1810

Inntektsskatt

Kari Thingvold

Hurdal

1815

Folketelling (ikke komplett)

Tom Larsen

Hurdal

1821

Legdeinndeling

Tom Larsen

Hurdal

1825-26

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Nannestad

1664

Fogdens manntall

Kari Thingvold

Nannestad

1664

Sogneprestens manntall

Kari Thingvold

Nannestad

1666

Sogneprestens manntall

Kari Thingvold

Nannestad

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Nannestad

1804

Spesifikasjon over skyldsatte gårder

Tom Larsen

Nannestad

1810

Inntektsskatt

Kari Thingvold

Nannestad

1825-26

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

 

 

 

 

Nes

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Nes

1756

Major Brockelmans Compagnie

Tom Larsen

se Digitalarkivet

Nes

1767

Næsiske Escadron

Tom Larsen

se Digitalarkivet

Nes

1804

Husmenn og Inderster

Tom Larsen

Nes

1804

Spesifikasjon over skyldsatte gårder

Tom Larsen

Nes

1810

Inntektsskatt

Kari Thingvold

Nes

1825-26

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Nes

1832

Næsiske Compagnie

Tom Larsen

Nes

1834

Fra Eidsvoldske til Nesiske kp

Tom Larsen

Nes

1834

Fra Frølandske til Nesiske kp

Tom Larsen

Nes

1838

Næsiske Compagnie

Tom Larsen

 

 

 

 

Ullensaker

1711

Ekstraskatt

Kari Thingvold

Ullensaker

1804

Spesifikasjon over skyldsatte gårder

Tom Larsen

Ullensaker

1810

Inntektsskatt

Kari Thingvold

Ullensaker

1825

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Ullensaker

1826

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

 

 

 

 

Øvre Romerike

1718

Manntall over menn 12-60 år

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1729-1737

Konsumpsjonsmanntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1686

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1690

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1691

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1692

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1694

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1696

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1697

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1700

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1703

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1709

Tiende -manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1753

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1765

Tiende - manntall

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1808

Fortegnelse over stykkhester

Kari Thingvold

Øvre Romerike

1812

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Øvre Romerike

1813

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Øvre Romerike

1814

vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

Øvre Romerike

1815

Vaksinerte

Erlend E. Mæhlum

 

Akershus amt[1]:

 

Aker og Follos fogderi:

Nedre Romerikes fogderi:

Øvre Romerikes fogderi:

Militære regimenter[2]:

Kavaleriet:

Nasjonale infanteriregimenter:

I tillegg finnes det gevorbene infanteriregimenter.

   

 

[1] Lokalhistoriewiki.no

[2]  http://da2.uib.no/haer_innled.htm