Par LatSTE vēsturi


2010.gads. LatSTE notikusi jau 12 reizes un šī gada rudenī būs jau 13-tā ekspozīcija. Nosaukuma LatSTE atšifrējums laika gaitā ir nedaudz mainījies - no Latvijas Skolu Tehnoloģiju Ekspozīcija uz Latvijas i-Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija. Vienmēr licies, ka kaut kas šajā atšifrējumā nav īsti korekti, jo pirmais variants it kā ne visai precīzi atspoguļo LatSTE notiekošo, bet otrais ir pārāk plašs. LatSTE tomēr vairāk orientēta uz IKT pielietojumiem izglītības sfērā. Tā tas ir bijis visus pēdējos gadus un tādēļ šķiet, ka pareizākais LatSTE traktējums būs Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcija un pie šāda traktējuma šoreiz paliksim.

LatSTE laikam jau ir atstājusi neizdzēšamas pēdas Latvijas skolu informatizācijas procesā, tā ir tālu pārdzīvojusi valsts mēroga daudzmiljonu projektu LIIS, kā arī daudzus citus. Šo 12 ekspozīciju laikā tik daudzi dalījušies pieredzē, zināšanās, apmainījušies ar idejām par mācību procesa modernizāciju! Diez vai Latvijā atradīsies kāds novads, no kura LatSTE nav piedalījies neviens pārstāvis. Tas nozīmē to, ka informācija no LatSTE ir aizkļuvusi pat uz visattālākajām Latvijas vietām, daudzi šajās konferencēs guvuši idejas un iedvesmu sava darba pilnveidošanai. Daudzu skolu skolotāji tieši LatSTE ir atraduši sev jaunus draugus un sadarbības partnerus, iemācījušies vienu vai otru IKT pielietošanas metodi, u.tml.

Nelielam ieskatam LatSTE vēsturē, notikumos un nozīmīgumā organizatoru ierakstīti video klipi:

- video;

- video;

- video.