Tárgykövetelmények

 

Számítógép az alkalmazott analízisben

(Szabadon választható minden karon)

 

Kód: BMETE925015;            Követelmény: 2/0/0/V/2;

Félév: 2012/13/2;                    Nyelv: magyar;

Előadó: Tóth János

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az óráknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: A rendszeresen kitűzött házi feladatok (összesen 10 alkalommal, 4–4 feladat) 50%-ának megoldását be kell adni a következő óra előtt két nappal. Ez az aláírás megszerzésének feltétele.

 

A félév végi osztályzatot egy 10-15 oldalas házi dolgozat megvédése alapján adjuk. Ennek 1 oldalas tervét március tizenötödikéig kell leadni, a végleges szöveget pedig május elsejéig. Szóbeli ismertetésére a pótlási héten kerül sor. A dolgozattal kapcsolatos tartalmi és formai követelmények a honlapomon (www.math.bme.hu/~jtoth/Mma/mma.html) további hasznos információkkal együtt megtalálhatók.  A házi feladatok kiválthatók a Student Certification (lásd http://www.wolfram.com/services/certification/) megszerzésével, a dolgozat megírása pedig két úgynevezett demonstráció publikálásával (http://demonstrations.wolfram.com/).

 

                  0 ponttól   39 pontig: elégtelen         (1)

                40 ponttól   54 pontig: elégséges         (2)

                55 ponttól   69 pontig: közepes          (3)

                70 ponttól   84 pontig: jó                      (4)

                85 ponttól 100 pontig: jeles                (5)

Konzultációk: Az oktató fogadó óráján személyesen, levélben folyamatosan. További információ az előadó honlapján.

 

 

Budapest, 2013. február 20.

 

 

                                                                                                              Tóth János egyt. doc.

                    előadó