ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

«28 »     листопада  2018 р.                                                                        № 328

Про підсумки проведення ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з історії

 у 2018-2019  н. р.

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 серпня  2018 року № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 11.09.2018 року № 491/0/212-18 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», на виконання наказу відділу освіти  Марганецької міської ради від 02.10.2018р. № 257 «Про проведення I-II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і обласних етапів турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» 25 листопада 2018р.  проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з історії для учнів 8 -11 класів за завданнями, підготовленими комісією при КВНЗ «ДАНО» ДОР, до якої увійшли наукові працівники та вчителі - практики.

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії  взяли участь 39 учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти міста - переможців І етапу.

За результатами перевірки переможцями ІІ етапу стали:

-   Іванова Вікторія Олександрівна, учениця 8 класу МСШ №2, (50,5бали з 84), учитель Фірман Людмила Іванівна;

- Тугай Михайло Олександрович, учень 9 класу ПМШ №11, (45 балів з 79), учитель Куксенко Тетяна Степанівна;

-  Корнієнко Даніїл Ігорович, учень 10 класу ПМШ №11 ( 48 балів з 72), учитель Чорна Вікторія Володимирівна;

-   Самойлова Анастасія Олександрівна, учениця  11класу  ЗОШ №3 (57, 75 балів  з 75), учитель Супрун Алла Володимирівна.

      Для участі в ІІІ (обласному) етапі олімпіади визначені:

-   Іванова Вікторія Олександрівна, учениця 8 класу МСШ №2, учитель Фірман Людмила Іванівна;

- Тугай Михайло Олександрович, учень 9 класу ПМШ №11, учитель Куксенко Тетяна Степанівна;

-  Корнієнко Даніїл Ігорович, учень 10 класу ПМШ №11, учитель Чорна Вікторія Володимирівна;

-   Самойлова Анастасія Олександрівна, учениця  11класу  ЗОШ №3, учитель Супрун Алла Володимирівна.

Результати

участі навчальних закладів в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства:

Навчальний заклад

8 клас

(бали-місце)

9 клас

(бали-місце)

10 клас

(бали-місце)

11 клас

(бали-місце)

Всього балів по закладу

Загальношкільне місце

Гуманітарна гімназія

20/VII

15/VIII

41/V

27/VI

103

VI

СЗОШ № 2

50,5/I

28,5/III

47/II

22,5/VII

148,5

II

ЗОШ № 3

31/II

23/V

10/IX

58/I

122

IV

ЗОШ №5

18/VIII

13,5/IX

---

29/V

60,5

VIII

Марганецька гімназія

24/V

15,5/VII

22/VI

34,5/III

96

VII

ЗОШ № 7

16,5/IX

16/VI

13/VII

15/X

60,5

VIII

СЗОШ № 9

25,5/IV

26/IV

44/IV

35/II

130,5

III

НВК «Ліцей № 10»

21,5/VI

34,5/II

45/III

18/VIII

119

V

ЗОШ № 11

28,5/III

45/I

48/I

31/IV

152,5

I

ЗОШ № 12

5/X

7/10

19/VIII

17/IX

48

IX

                                       

           Учасники міської олімпіади з історії  показали достатній рівень теоретичної підготовки з предмета, продемонстрували знання історії українського народу, вміння порівнювати історичні поняття і явища та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Однак, аналіз робіт учнів 8-х класів показав, що досить складним виявилося завдання на визначення відповідності, робота з історичною картою.

У учнів 9-х класів виникали труднощі при виконанні завдань на встановлення послідовності подій, при роботі з ілюстраціями та встановленні відповідності між портретами історичних діячів та подіями пов’язаними з ними.

При перевірці робіт учнів 10-х класів труднощі викликали тестові завдання, учні вибирали лише одну відповідь з кількох можливих. Досить складним виявилося завдання, що передбачало висловлення власної думки щодо правомірності й справедливості різних виборчих цензів.

Аналіз робіт учнів 11-х класів виявив, що учні недостатньо володіють навичками аналізу та систематизації історичного матеріалу.

Тому вчителям історії слід приділити більше уваги на вивчення історичної термінології та документів, також посилити роботу щодо  роботи над завданнями на встановлення відповідності та формування в учнів вміння аргументувати свою позицію, звернути увагу на необхідність практичного закріплення набутих знань.

Виходячи з вище зазначеного,

Н А К А З У Ю :

  1. Нагородити грамотами відділу  освіти учнів, що посіли призові місця :

За І місце:

   - Іванову Вікторію Олександрівну, ученицю 8 класу МСШ №2;

   - Тугая Михайла Олександровича, учня 9 класу ПМШ №11;

   - Корнієнко Даніла Ігоровича, учня 10 класу  ПМШ №11;

   - Самойлову Анастасію Олександрівну, ученицю 11 класу ЗОШ №3.

За ІІ місце:  

    -  Акуліну Марію Романівну, ученицю 8 класу ЗОШ №3;

    -  Вітько Єлизавету Олександрівну, ученицю 9 класу НВК «Ліцей – СЗШ №10»;

    -  Супрун Вероніку Костянтинівну, ученицю  10 класу МСШ №2;

    -  Шевченко Андрія Андрійовича, учня  11 класу  СЗОШ №9;

За ІІІ місце:  

    -  Черних Вікторію Андріївну, ученицю 8 класу ПМШ №11;

    -  Свист Марію Артемівну, ученицю  9 клас МСШ №2;

    -   Бочкарьова Нікіту Юрійовича, учня 10 класу НВК « Ліцей № - СЗШ №10» ;

    -  Лозинського Богдана Сергійовича, учня  11 класу Марганецької гімназії.

2. Нагородити грамотою відділу освіти за системну роботу з обдарованою молоддю вчителів :

    - Фірман Людмилу Іванівну, вчителя історії та правознавства МСШ №2;

    -  Чорну Вікторію Володимирівну, вчителя історії та правознавства ПМШ №11.

2. Керівникам закладів освіти:

2.1. Проаналізувати  результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії у 2018-2019 н. р., розробити заходи щодо вдосконалення роботи з обдарованими дітьми, постійно контролювати хід їх виконання, здійснюючи моніторингові дослідження.

2.2. Директорам  МСШ №2 Бурлаці Олександру Васильовичу, ПМШ №11 Волковій Олені Ісаківні та ЗОШ №3 Лук’яненко Юлії  Володимирівні:

   - забезпечити участь Іванової Вікторії (МСШ №2), Тугая Михайла, Корнієнко Даніїла (ПМШ №11) та Самойлової Анастасії (ЗОШ №3) у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з історії, що відбудеться  на базі КВНЗ «ДАНО» ДОР;

 - сприяти якісній підготовці учнів до участі у ІІІ етапі олімпіади.

3. Прокопець Г.Л., керівнику міського методичного об’єднання вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін, детально проаналізувати роботи учнів на засіданні  міського методичного об’єднання розробити рекомендації щодо підготовки учнів до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії.

4.  Відповідальність за виконання наказу покласти на керівників загальноосвітніх навчальних закладів, координацію та контроль – на  завідувача міським  методичним кабінетом  Гуськову О.М., контроль – залишаю за собою.

        Начальник відділу  освіти                                        В.В. КОСТРИКІНА

Проект наказу підготувала:

завідувач методичним кабінетом                                                  О.М. Гуськова                                          

Проект наказу завізувала:                                                            А. М. Фоміна

заступник  начальник відділу освіти