Učitelia

Ladislav Dobai

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

OVY

II.A

1.SK

D7b

OVY

II.A

1.SK

D7b

OVY

II.A

1.SK

D7b

OVY

II.A

1.SK

D7b

OVY

II.A

1.SK

D7b

OVY

II.A

1.SK

D7b

 

 

 

 

 

 

PT

Ut

OVY

II.A

1.SK

D7c

OVY

II.A

1.SK

D7c

OVY

II.A

1.SK

D7c

OVY

II.A

1.SK

D7c

OVY

II.A

1.SK

D7c

OVY

II.A

1.SK

D7c

 

 

 

 

 

 

PT

St

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Št

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

OVY

I.A

MEC

D7b

 

 

 

 

 

 

NT

Po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

St

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Št

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judita Ficzová

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

OVY

II.C

PRE

D1

OVY

II.C

PRE

D1

OVY

II.C

PRE

D1

OVY

II.C

PRE

D1

OVY

II.C

PRE

D1

OVY

II.C

PRE

D1

EKO

III.C

PRED

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCT

III.C

PRED

34

 

 

 

PT

Ut

OVY

II.C

PRE

D2

OVY

II.C

PRE

D2

OVY

II.C

PRE

D2

OVY

II.C

PRE

D2

OVY

II.C

PRE

D2

OVY

II.C

PRE

D2

TOV

III.C

PRED

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO

III.C

PRED

28

 

 

 

PT

St

OVY

II.C

PRE

D7c

OVY

II.C

PRE

D7c

OVY

II.C

PRE

D7c

OVY

II.C

PRE

D7c

OVY

II.C

PRE

D7c

OVY

II.C

PRE

D7c

TOV

III.C

PRED

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO

III.C

PRED

28

 

 

 

PT

Št

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

TOV

III.C

PRED

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO

III.C

PRED

28

 

 

 

PT

Pi

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

OVY

II.C

PRE

D7a

EKO

IV.A

14

 

 

 

UCT

III.C

PRED

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCT

III.C

PRED

34

UCT

III.C

PRED

34

 

 

 

NT

Po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOV

II.C

PRE

28

 

 

 

NT

Ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO

II.C

PRE

13

EKO

II.C

PRE

13

 

 

 

NT

St

TOV

II.C

PRE

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO

IV.A

14

 

 

 

 

 

 

NT

Št

TOV

II.C

PRE

28

EKO

II.C

PRE

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO

IV.A

14

 

 

 

NT

Pi

 

 

 

 

 

 

TOV

II.C

PRE

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jolcsik

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

ELK

III.C

AUT

19

 

 

 

MTK

III.A

 

 

 

ZAE

I.A

MET

19

ZAE

I.A

MET

19

TEC

I.A

MET

19

 

 

 

PT

Ut

ZAE

I.A

MET

19

ZAE

I.A

MEC

30

ELK

III.C

AUT

19

STO

III.A

27

 

 

 

ZAE

I.A

MET

19

 

 

 

 

 

 

PT

St

ELN

II.A

31

MTK

III.A

ELK

III.C

AUT

19

 

 

 

ZAE

I.A

MET

19

TEC

I.A

MET

19

 

 

 

 

 

 

PT

Št

 

 

 

MTK

III.A

 

 

 

ZAR

IV.A

MET

19

TME

IV.A

MSZ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

ZAE

II.A

31

ETC

II.A

19

 

 

 

TME

IV.A

MSZ

27

 

 

 

ETS

IV.A

MET

19

 

 

 

 

 

 

NT

Po

ZAE

I.A

MEC

30

 

 

 

 

 

 

ELN

II.A

31

ZAE

I.A

MET

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Ut

TEC

I.A

MET

19

ZAE

I.A

MET

19

ZAR

IV.A

MET

19

MAU

IV.A

MET

19

ZAE

I.A

MEC

30

 

 

 

ELK

II.C

AUT

19

 

 

 

NT

St

ZAR

IV.A

MET

14

ZAE

II.A

31

ZAR

IV.A

MET

19

 

 

 

MAU

IV.A

MET

19

ZAE

I.A

MET

19

 

 

 

 

 

 

NT

Št

 

 

 

TEC

I.A

MET

19

 

 

 

ZAR

IV.A

MET

19

ZAR

IV.A

MET

14

MAU

IV.A

MET

19

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

 

 

 

STO

III.A

27

ELK

II.C

AUT

19

 

 

 

ZAE

I.A

MEC

30

ETC

II.A

19

 

 

 

 

 

 

Boglárka Kormoš

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

 

 

 

ODK

I.C

INS

12

 

 

 

TSV

III.C

TV

 

 

 

 

 

 

ODK

I.C

INS

12

 

 

 

PT

Ut

 

 

 

STT

I.C

12

TSV

I.A

TV

 

 

 

STT

III.A

29

 

 

 

STK

I.C

INS

12

TSV

I.C

TV

PT

St

 

 

 

AUO

I.C

AUT

12

TSV

III.A

TV

 

 

 

 

 

 

STT

I.C

12

AUO

I.C

AUT

MMZ

TSV

I.C

TV

PT

Št

TSV

III.C

TV

 

 

 

ODK

I.C

INS

12

 

 

 

STK

I.C

INS

12

TSV

I.C

TV

STT

I.C

AUT

27

 

 

 

PT

Pi

ODK

I.C

INS

12

 

 

 

STT

II.A

31

 

 

 

TSV

I.C

TV

TSV

II.A

TV

STK

I.C

INS

12

 

 

 

NT

Po

 

 

 

TSV

IV.A

TV

 

 

 

 

 

 

TSV

II.A

TV

 

 

 

STT

I.C

AUT

12

 

 

 

NT

Ut

 

 

 

STO

I.A

MEC,MSZ

27

 

 

 

TSV

II.A

TV

 

 

 

TSV

I.A

TV

 

 

 

 

 

 

NT

St

STT

II.A

31

TSV

I.A

TV

 

 

 

TSV

II.C

TV

 

 

 

 

 

 

STT

I.A

MSZ,MEC

30

 

 

 

NT

Št

STT

II.A

31

STO

I.A

MEC,MSZ

27

TSV

I.A

TV

TSV

II.C

TV

TSV

II.A

TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

STT

II.A

31

 

 

 

STT

III.A

29

TSV

II.C

TV

TSV

III.A

TV

TSV

IV.A

TV

STT

I.A

MSZ,MEC

30

 

 

 

Juraj Mihályi

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

FYZ

I.C

12

 

 

 

MAT

I.A

30

 

 

 

 

 

 

MAT

I.C

12

 

 

 

 

 

 

PT

Ut

 

 

 

 

 

 

MAT

I.C

12

 

 

 

MAT

I.A

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

St

FYZ

I.A

30

 

 

 

HVY

III.C

PRED

34

MAT

I.A

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Št

 

 

 

FYZ

II.A

31

MAT

II.A

31

FYZ

I.C

12

 

 

 

MAT

III.A

29

MAT

IV.A

14

 

 

 

PT

Pi

 

 

 

FYZ

III.A

29

HVY

III.C

PRED

5

MAT

III.A

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Po

MAT

II.A

31

FYZ

I.A

30

 

 

 

 

 

 

FYZ

II.C

13

MAT

II.C

13

 

 

 

 

 

 

NT

Ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT

I.A

30

 

 

 

MAT

IV.A

14

 

 

 

 

 

 

NT

St

 

 

 

HVY

II.C

PRE

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT

II.A

31

FYZ

II.A

31

 

 

 

NT

Št

MAT

I.A

30

 

 

 

FYZ

II.C

13

MAT

II.A

31

 

 

 

 

 

 

HVY

II.C

PRE

28

 

 

 

NT

Pi

FYZ

III.A

29

MAT

II.C

13

 

 

 

MAT

I.A

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Mocsi

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

ELN

III.A

29

API

I.C

PRE

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOD

III.C

AUT,INS

17

INF

I.A

MEC

17

 

 

 

PT

Ut

API

III.A

29

INF

I.A

MSZ,MET

MMZ

 

 

 

 

 

 

API

I.C

PRE

17

ZAE

III.A

MMZ

ZAE

I.C

AUT

19

 

 

 

PT

St

 

 

 

 

 

 

TCK

II.A

27

INF

II.A

MMZ

INF

I.A

MEC

17

INF

I.A

MEC

MMZ

ELN

III.A

29

 

 

 

PT

Št

API

III.A

29

 

 

 

IOD

III.C

AUT,INS

17

ELK

IV.A

MSZ

17

ESP

IV.A

MET

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

 

 

 

 

 

 

ZAE

III.A

19

ESP

IV.A

MET

17

 

 

 

 

 

 

ZAE

I.C

AUT

19

 

 

 

NT

Po

INF

I.A

MSZ,MET

17

 

 

 

INF

II.A

MMZ

API

II.C

PRE

17

PAZ

IV.A

MET

17

PAZ

IV.A

MET

17

 

 

 

 

 

 

NT

Ut

 

 

 

TCK

II.A

5

VYT

IV.A

MSZ

17

VYT

IV.A

MSZ

17

INF

I.A

MSZ,MET

MMZ

 

 

 

ESP

IV.A

MET

17

 

 

 

NT

St

ELK

IV.A

MSZ

17

 

 

 

 

 

 

ESP

IV.A

MET

17

 

 

 

INF

I.A

MEC

MMZ

 

 

 

 

 

 

NT

Št

INF

II.C

AUT

MMZ

INF

II.C

AUT

MMZ

 

 

 

VYT

IV.A

MSZ

17

VYT

IV.A

MSZ

17

ELK

IV.A

MSZ

17

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

 

 

 

PAZ

IV.A

MET

17

PAZ

IV.A

MET

17

 

 

 

INF

I.A

MSZ,MET

MMZ

API

II.C

PRE

17

ELK

IV.A

MSZ

17

 

 

 

Jozef Nosál

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

 

 

 

OCH

III.C

PRED

34

TEC

I.C

INS

27

 

 

 

PRN

III.C

PRED

34

SJS

III.A

29

OBN

III.A

29

 

 

 

PT

Ut

 

 

 

 

 

 

LAD

III.C

PRED

34

SJS

III.C

34

 

 

 

 

 

 

SJS

III.A

29

 

 

 

PT

St

 

 

 

TEC

I.C

INS

5

 

 

 

LAD

III.C

PRED

34

OCH

III.C

PRED

34

SJS

III.A

29

SPK

I.C

PRE

12

 

 

 

PT

Št

SJS

IV.A

14

OBN

IV.A

14

OBN

III.A

29

SJS

III.A

29

OCH

I.C

PRE

28

 

 

 

TEC

I.C

INS

5

 

 

 

PT

Pi

SJS

III.A

29

SJS

III.C

34

SJS

IV.A

14

PRN

III.C

PRED

34

KSJ

IV.A

14

 

 

 

OCH

I.C

PRE

28

 

 

 

NT

Po

OCH

II.C

PRE

13

SJS

II.C

13

SJS

IV.A

14

OBN

IV.A

14

 

 

 

 

 

 

TEC

I.C

INS

27

 

 

 

NT

Ut

SJS

IV.A

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJS

II.C

13

OBN

II.A

31

 

 

 

 

 

 

NT

St

PWB

II.C

INS

13

SJS

IV.A

14

 

 

 

 

 

 

SJS

II.C

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Št

 

 

 

SJS

IV.A

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJS

II.C

13

OBN

II.A

31

 

 

 

NT

Pi

OCH

II.C

PRE

13

 

 

 

PWB

II.C

INS

13

KSJ

IV.A

14

 

 

 

SJS

III.A

29

SPK

I.C

PRE

12

 

 

 

Katarína Nosálová

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

PRA

III.C

PRED

34

SJS

I.A

30

PRA

I.C

PRE

12

ETV

I.A

30

 

 

 

 

 

 

TOV

I.C

PRE

28

 

 

 

PT

Ut

SJS

I.C

12

USP

III.C

34

 

 

 

 

 

 

MTR

I.C

INS

12

 

 

 

TOV

I.C

PRE

27

 

 

 

PT

St

 

 

 

TOV

I.C

PRE

28

ETV

I.C

12

KSJ

III.A

29

SJS

I.C

12

SJS

II.A

31

MTR

I.C

INS

28

 

 

 

PT

Št

SJS

I.C

12

USP

III.C

34

PRA

III.C

PRED

34

SJS

II.A

31

DEJ

II.A

31

ETV

II.A

31

TOV

I.C

PRE

12

 

 

 

PT

Pi

 

 

 

SJS

I.C

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV

I.C

12

 

 

 

 

 

 

NT

Po

 

 

 

SJS

II.A

31

SJS

I.A

30

MTR

II.C

INS

13

 

 

 

ETV

I.A

30

 

 

 

 

 

 

NT

Ut

 

 

 

OBN

II.C

13

SJS

I.A

30

 

 

 

DEJ

II.A

31

MTR

II.C

INS

5

 

 

 

 

 

 

NT

St

DEJ

I.A

30

 

 

 

SJS

II.A

31

 

 

 

SJS

I.A

30

 

 

 

OBN

II.C

13

 

 

 

NT

Št

 

 

 

SJS

II.A

31

 

 

 

 

 

 

SJS

I.A

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

 

 

 

SJS

I.A

30

 

 

 

 

 

 

SJS

II.A

31

DEJ

I.A

30

ETV

II.A

31

 

 

 

Tomáš Petrík

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

TEC

III.C

INS

5

AUO

III.C

AUT

27

 

 

 

 

 

 

TEC

III.C

INS

26

 

 

 

AUO

III.C

AUT

27

 

 

 

PT

Ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

St

TEC

III.C

INS

27

 

 

 

TEC

III.C

INS

26

TEC

III.C

INS

26

AUO

III.C

AUT

28

AUO

III.C

AUT

5

TEC

III.C

INS

26

 

 

 

PT

Št

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

 

 

 

 

 

 

AUO

III.C

AUT

28

AUO

III.C

AUT

28

TEC

III.C

INS

27

TMO

IV.A

MSZ

26

 

 

 

 

 

 

NT

Po

TEC

II.C

INS

5

 

 

 

 

 

 

AUO

II.C

AUT

26

TMO

IV.A

MSZ

26

TMO

IV.A

MSZ

27

TEC

II.C

INS

26

 

 

 

NT

Ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

St

AUO

II.C

AUT

26

TEC

II.C

INS

26

TMO

IV.A

MSZ

5

TMO

IV.A

MSZ

26

TMO

IV.A

MSZ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Št

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

TEC

II.C

INS

5

TMO

IV.A

MSZ

5

TMO

IV.A

MSZ

5

 

 

 

 

 

 

AUO

II.C

AUT

26

AUO

II.C

AUT

26

 

 

 

Judita Pócsová

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

ANJ

I.A

30

KAJ

III.A

29

 

 

 

ANJ

I.C

12

ANJ

III.A

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Ut

 

 

 

ANJ

III.A

29

 

 

 

ANJ

I.A

30

ANJ

III.C

34

ANJ

I.C

12

 

 

 

 

 

 

PT

St

ANJ

I.C

12

ANJ

III.C

34

ANJ

I.A

30

ANJ

I.C

12

ANJ

III.A

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Št

 

 

 

ANJ

I.C

12

 

 

 

ANJ

III.C

34

ANJ

III.C

34

ANJ

IV.A

14

ANJ

III.A

29

 

 

 

PT

Pi

ANJ

IV.A

14

 

 

 

ANJ

I.C

12

ANJ

II.A

31

ANJ

III.A

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Po

 

 

 

 

 

 

ANJ

II.C

13

 

 

 

 

 

 

ANJ

II.A

31

ANJ

IV.A

14

 

 

 

NT

Ut

ANJ

II.A

31

 

 

 

ANJ

II.C

13

ANJ

II.C

13

KAJ

IV.A

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

St

 

 

 

 

 

 

ANJ

II.C

13

ANJ

I.A

30

ANJ

II.A

31

 

 

 

ANJ

IV.A

14

 

 

 

NT

Št

ANJ

IV.A

14

 

 

 

ANJ

II.A

31

 

 

 

ANJ

II.C

13

ANJ

I.A

30

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

ANJ

IV.A

14

ANJ

II.A

31

ANJ

I.A

30

ANJ

III.A

29

ANJ

II.C

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrián Špek

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA

III.C

AUT

27

 

 

 

TMO

I.A

MSZ

30

 

 

 

PT

Ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA

III.C

AUT

27

 

 

 

 

 

 

PT

St

DOA

III.C

AUT

5

 

 

 

 

 

 

DOA

III.C

AUT

27

TMO

I.A

MSZ

30

TMO

I.A

MSZ

30

STO

II.A

5

 

 

 

PT

Št

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA

III.C

AUT

5

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA

III.C

AUT

5

DOA

III.C

AUT

5

 

 

 

 

 

 

NT

Po

DOA

II.C

AUT

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STO

II.A

31

 

 

 

NT

Ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA

II.C

AUT

27

STO

II.A

27

 

 

 

NT

St

 

 

 

DOA

II.C

AUT

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMO

I.A

MSZ

30

 

 

 

 

 

 

NT

Št

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA

II.C

AUT

5

 

 

 

NT

Pi

DOA

II.C

AUT

27

 

 

 

 

 

 

STO

II.A

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Tóthová

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

 

 

 

 

 

 

TCK

I.C

AUT

5

 

 

 

TCK

I.A

MSZ,MEC

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Ut

TCK

I.A

MSZ,MEC

27

 

 

 

ODK

III.C

INS

5

 

 

 

TCK

I.C

AUT

5

 

 

 

TCK

I.A

MSZ,MEC

5

 

 

 

PT

St

TEA

III.C

PRED

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODK

III.C

INS

5

 

 

 

TCK

I.A

MSZ,MEC

27

 

 

 

PT

Št

 

 

 

 

 

 

TEA

I.C

PRE

5

 

 

 

TCK

I.C

AUT

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

TEA

I.C

PRE

27

 

 

 

 

 

 

ODK

III.C

INS

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Po

OVY

I.C

PRE

D7b

OVY

I.C

PRE

D7b

OVY

I.C

PRE

D7b

OVY

I.C

PRE

D7b

OVY

I.C

PRE

D7b

OVY

I.C

PRE

D7b

TCK

II.C

AUT

5

 

 

 

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

 

 

 

NT

Ut

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

ODK

II.C

INS

5

 

 

 

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

 

 

 

NT

St

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

 

 

 

TEA

II.C

PRE

13

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

 

 

 

NT

Št

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

ODK

II.C

INS

27

 

 

 

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

OVY

III.C

PRED

D7

 

 

 

NT

Pi

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

OVY

I.C

PRE

D1

TEA

II.C

PRE

13

TCK

II.C

AUT

5

OVY

III.C

PRED

D2

OVY

III.C

PRED

D2

OVY

III.C

PRED

D2

OVY

III.C

PRED

D2

OVY

III.C

PRED

D2

OVY

III.C

PRED

D2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODK

II.C

INS

27

 

 

 

 

 

 

František Valko

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

 

 

 

ZAS

I.C

AUT

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEM

I.A

MEC,MSZ

27

ZAS

I.C

AUT

5

 

 

 

PT

Ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEM

I.A

MEC,MSZ

5

 

 

 

 

 

 

PT

St

 

 

 

TEM

II.A

27

 

 

 

 

 

 

TEM

II.A

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Št

 

 

 

 

 

 

ZAS

I.C

AUT

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

ZAS

I.C

AUT

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEM

I.A

MEC,MSZ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Ut

TEM

I.A

MEC,MSZ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

St

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Št

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Zács

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

 

 

 

SUT

III.C

INS

5

MJL

III.C

34

MJL

III.A

29

MJL

I.C

12

 

 

 

PNS

III.C

INS

14

 

 

 

PT

Ut

MJL

III.C

34

 

 

 

MJL

III.A

29

MJL

I.C

12

 

 

 

VYN

III.C

INS

34

EKO

III.C

AUT,INS

34

 

 

 

PT

St

MJL

III.A

29

MJL

I.A

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNS

III.C

INS

34

 

 

 

 

 

 

PT

Št

MJL

II.A

31

 

 

 

MJL

IV.A

14

 

 

 

MJL

III.A

29

SUT

III.C

INS

34

EKO

III.C

AUT,INS

34

 

 

 

PT

Pi

EKO

III.C

AUT,INS

34

MJL

IV.A

14

VYN

III.C

INS

34

MJL

I.C

12

MJL

II.A

31

MJL

III.A

29

 

 

 

 

 

 

NT

Po

MJL

IV.A

14

 

 

 

 

 

 

MJL

I.A

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Ut

MJL

II.C

13

MJL

IV.A

14

MJL

II.A

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJL

I.A

30

 

 

 

NT

St

 

 

 

 

 

 

MJL

I.A

30

MJL

II.A

31

 

 

 

MJL

II.C

13

 

 

 

 

 

 

NT

Št

VYN

II.C

INS

13

VYN

II.C

INS

13

MJL

IV.A

14

MJL

I.A

30

 

 

 

MJL

II.A

31

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

MJL

I.A

30

 

 

 

MJL

II.A

31

 

 

 

MJL

IV.A

14

 

 

 

MJL

III.A

29

 

 

 

Ernest Kocsis

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

 

 

 

 

 

 

PT

Ut

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

 

 

 

 

 

 

PT

St

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

OVY

II.C

INS

D7

 

 

 

 

 

 

PT

Št

OVY

II.C

INS

D9

OVY

II.C

INS

D9

OVY

II.C

INS

D9

OVY

II.C

INS

D9

OVY

II.C

INS

D9

OVY

II.C

INS

D9

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

OVY

II.C

INS

L3

OVY

II.C

INS

L3

OVY

II.C

INS

L3

OVY

II.C

INS

L3

OVY

II.C

INS

L3

OVY

II.C

INS

L3

 

 

 

 

 

 

NT

Po

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

 

 

 

 

 

 

NT

Ut

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

 

 

 

 

 

 

NT

St

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

 

 

 

 

 

 

NT

Št

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

OVY

I.C

INS

D7c

 

 

 

 

 

 

Attila Šmida

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

OVY

II.C

AUT

D7c

OVY

II.C

AUT

D7c

OVY

II.C

AUT

D7c

OVY

II.C

AUT

D7c

OVY

II.C

AUT

D7c

OVY

II.C

AUT

D7c

 

 

 

 

 

 

PT

Ut

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

 

 

 

 

 

 

PT

St

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

 

 

 

 

 

 

PT

Št

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

OVY

II.C

AUT

D1

 

 

 

 

 

 

NT

Po

OVY

III.C

AUT

D1

OVY

III.C

AUT

D1

OVY

III.C

AUT

D1

OVY

III.C

AUT

D1

OVY

III.C

AUT

D1

OVY

III.C

AUT

D1

OVY

III.C

AUT

D1

 

 

 

NT

Ut

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

 

 

 

NT

St

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

 

 

 

NT

Št

OVY

III.C

AUT

L3

OVY

III.C

AUT

L3

OVY

III.C

AUT

L3

OVY

III.C

AUT

L3

OVY

III.C

AUT

L3

OVY

III.C

AUT

L3

OVY

III.C

AUT

L3

 

 

 

NT

Pi

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

OVY

III.C

AUT

D9

 

 

 

Kristián Šmida

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

 

 

 

PT

Ut

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

 

 

 

PT

St

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

OVY

IV.A

MET

D2a

 

 

 

PT

Št

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

OVY

I.A

MET

D2

 

 

 

 

 

 

NT

Po

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

 

 

 

NT

Ut

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

 

 

 

NT

St

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

 

 

 

NT

Št

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

OVY

III.A

D2

 

 

 

NT

Pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aladár Tamás

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

 

 

 

PT

Ut

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

 

 

 

PT

St

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

OVY

IV.A

MSZ

D7a

 

 

 

PT

Št

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT

Po

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

 

 

 

NT

Ut

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

 

 

 

NT

St

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

 

 

 

NT

Št

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

 

 

 

NT

Pi

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

OVY

III.C

INS

D8

 

 

 

majster Jeremias

Týždeň

Deň

1

8:00-8:45

2

9:00-9:45

3

10:00-10:45

4

11:00-11:45

5

12:00-12:45

6

13:00-13:45

7

14:00-14:45

8

15:00-15:45

PT

Po

OVY

II.A

2.SK

D2

OVY

II.A

2.SK

D2

OVY

II.A

2.SK

D2

OVY

II.A

2.SK

D2

OVY

II.A

2.SK

D2

OVY

II.A

2.SK

D2

 

 

 

 

 

 

PT

Ut

OVY

II.A

2.SK

D7b

OVY

II.A

2.SK

D7b

OVY

II.A

2.SK

D7b

OVY

II.A

2.SK

D7b

OVY

II.A

2.SK

D7b

OVY

II.A

2.SK

D7b

 

 

 

 

 

 

PT

St

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

Št

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

 

 

 

 

 

 

PT

Pi

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

OVY

I.A

MSZ

D7

 

 

 

 

 

 

NT

Po

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

 

 

 

 

 

 

NT

Ut

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

 

 

 

 

 

 

NT

St

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

 

 

 

 

 

 

NT

Št

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

 

 

 

 

 

 

NT

Pi

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a

OVY

I.C

AUT

D7a