C:\Users\Ieva.Sniedzina\Desktop\239px-Latvijas_mazais_papildinatais_gerbonis.png

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKREDITĀCIJAS LAPA

Rīgā

2017.gada 14.martā

Nr. 3393

Izglītības iestādes dibinātājs

Valkas novada Dome

Izglītības iestādes nosaukums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs

4413903137

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads LV-4701

Akreditācijas termiņš

No 2017.gada 16.marta

līdz 2023.gada 15.martam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vadītāja I.Juhņēviča

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU