УКРАЇНА

ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Дванадцята сесія

РІШЕННЯ                                

від 21 грудня 2018 р № 569-12/2018

смт Делятин

Про селищний бюджет Делятинської

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

    Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», селищна  рада

вирішила:

1.Визначити на 2019 рік:

- доходи Делятинського селищного бюджету об’єднаної територіальної громади  у сумі 103827,0 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду  – 102492,0 тис. грн., доходи спеціального фонду 1335,0 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки Делятинського селищного бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 103827,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду– 102472,0 тис. грн., видатки спеціального фонду – 1355,0  тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 20,0 тис. грн. та дефіцит спеціального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади – 20,0 тис. грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 102472,0  тис. грн. та спеціальному фонду – 1355,0 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 10,0 тис. грн.

4.Затвердити бюджетні призначення на КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3122 в сумі 20,0 тис. грн., при цьому здійснити залучення коштів загального фонду до спеціального фонду.

5.Затвердити на 2019 рік обсяг міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в сумі 445,3 тис. грн. в т. ч:

- інша субвенція Надвірнянському районному бюджету на утримання соціальних працівників Надвірнянського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 295,0 тис. грн.

- на здійснення видатків з надання пільг реабілітованим громадянам, інвалідам I-II групи  по зору та дітям інвалідам до 18 років по зору, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги в сумі 150,0 тис. грн.

6.Затвердити у складі видатків селищного бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2558,3 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення, в тому числі:

- за КПКВКМБ 0110180  «Інша діяльність у сфері державного управління»   програма розвитку місцевого самоврядування на 2018-2020 роки в сумі 389,0 тис. грн.

- за КПКВКМБ 0115062  «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»  в сумі 70,0 тис. грн., в тому числі:

  программа розвитку фізичної культури на 2018-2022 роки: футбольний клуб «Прут» в сумі 50,0 тис. грн., волейбольний клуб в сумі 20,0 тис.грн.

- за КПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів» програма благоустрою населених пунктів Делятинської селищної ради в 2018-2022 роки в сумі 890,0 тис. грн.

-  за КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» програма щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру в Делятинській об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік в сумі 10,0 тис. грн.

-  за КПКВКМБ 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» програма поводження з твердими побутовими відходами Делятинської селищної ради ОТГ на 2018-2020 роки в сумі 199,0 тис. грн.

-  за КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надаються центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»  

программа  безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення у Делятинській селищній раді об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки в сумі 180,0 тис. грн.

- за КПКВКМБ 0113242         «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» Програма соціального захисту населення на 2019 рік, в сумі 407,0 тис. грн.

- за КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»         Селищна цільова Програму освітнього, культурного, спортивного та військово-патріотичного розвитку Делятинської ОТГ на 2019 рік, в сумі 413,3 тис. грн.

7.Затвердити  на 2019 рік  резервний фонд селищного бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 150,0 тис. гривень.

8.Затвердити перелік захищених видатків загального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на:

9.Згідно статті 51 Бюджетного кодексу України установити що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

10.Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл селищному голові об’єднаної територіальної громади, в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

11.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові об’єднаної територіальної громади отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.Відповідно до статей 25,26,28,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» дозволити підприємствам, установам та організаціям здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг. Затвердити, що розпорядники та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, які згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.

13.Головним розпорядникам коштів селищного бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України селищному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

15.Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

16.Надати дозвіл селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики у міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків селищного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між головними розпорядниками коштів з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

17.Надати право селищному голові об’єднаної територіальної громади при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування селищного бюджету за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, з подальшим затвердженням на сесії селищної  ради.

18.Дозволити голові селищної ради (Б.Клим’юк) своїми розпорядчими документами: затверджувати проектно-кошторисні документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт, укладати угоди на виконання робіт поточного та капітального характеру, здійснювати оплату за  експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, затверджувати  титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт) за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики.

19.У разі внесення змін до бюджету на 2019 рік селищному голові, головним розпорядникам коштів своїми розпорядчими документами вносити зміни до діючих цільових програм та в Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики .

20.У видатках розпорядників коштів передбачити погашення заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2019 року.

21.Це рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.

22.Додатки 1- 5  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови та постійну комісію селищної ради з питаньбюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики.

Селищний голова                                                                        Богдан Клим’юк