Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

               Tř. 1. máje  357, 753 01 Hranice 

        IČO: 49558609

        Telefonní spojení: 581675411    E-mail: zsmaje@zsmaje.cz

___________________________________________________________________________

 

Oznámení o přijetí

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům:

Seznam přijatých dětí do bilingvní první třídy

Poř.č.

Registrační číslo

Výsledek řízení

1

Z2

přijat/a/

2

Z3

přijat/a/

3

Z7

přijat/a/

4

Z11

přijat/a/

5

Z14

přijat/a/

6

Z15

přijat/a/

7

Z16

přijat/a/

8

Z17

přijat/a/

9

Z18

přijat/a/

10

Z19

přijat/a/

11

Z21

přijat/a/

12

Z22

přijat/a/

13

Z26

přijat/a/

14

Z29

přijat/a/

15

Z31

přijat/a/  

16

Z32

přijat/a/

Seznam přijatých dětí do běžných prvních tříd

Poř.č.

Registrační číslo

Výsledek řízení

Poř.č.

Registrační číslo

Výsledek řízení

1

Z1

přijat/a/

37

Č17

přijat/a/

2

Z4

přijat/a/

38

Č18

přijat/a/

3

Z5

přijat/a/

39

Č19

přijat/a/

4

Z6

přijat/a/

40

Č20

přijat/a/

5

Z8

přijat/a/

41

Č23

přijat/a/

6

Z12

přijat/a/

42

Ž1

přijat/a/

7

Z13

přijat/a/

43

Ž2

přijat/a/

8

Z23

přijat/a/

44

Ž4

přijat/a/

9

Z24

přijat/a/

45

Ž5

přijat/a/

10

Z25

přijat/a/

46

Ž6

přijat/a/

11

Z27

přijat/a/

47

Ž7

přijat/a/

12

Z28

přijat/a/

48

Ž8

přijat/a/

13

M2

přijat/a/

49

Ž9

přijat/a/

14

M4

přijat/a/

50

Ž10

přijat/a/

15

M5

přijat/a/

51

Ž11

přijat/a/

16

M7

přijat/a/

52

Ž13

přijat/a/

17

M8

přijat/a/

53

Ž14

přijat/a/

18

M9

přijat/a/

54

Ž16

přijat/a/

19

M10

přijat/a/

55

Ž17

přijat/a/

20

M11

přijat/a/

56

Ž18

přijat/a/

21

M12

přijat/a/

57

Ž22

přijat/a/

22

M13

přijat/a/

58

Ž23

přijat/a/

23

M14

přijat/a/

59

přijat/a/

24

M16

přijat/a/

60

přijat/a/

25

M18

přijat/a/

přijat/a/

26

M19

přijat/a/

přijat/a/

27

M20

přijat/a/

přijat/a/

28

M21

přijat/a/

přijat/a/

29

Č3

přijat/a/

přijat/a/

30

Č4

přijat/a/

přijat/a/

31

Č5

přijat/a/

přijat/a/

32

Č7

přijat/a/

přijat/a/

33

Č8

přijat/a/

přijat/a/

34

Č12

přijat/a/

přijat/a/

35

Č13

přijat/a/

přijat/a/

36

Č16

přijat/a/

přijat/a/

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 15. 4. 2019 do 6. 5. 2019.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí

k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Hranice, 15. 4. 2019                                                                  

                                                                                                   Mgr. Ivan Straka, ředitel školy