Skärgårdsgymnasiets KALENDARIUM läsåret 2018/2019

Mån

V

APL

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Aug

32

6

7

8

9

10

33

13

Utbildning UF 14

15

16

17

34

Uppstart Spec. schema

Start åk 1 20

21

Uppstartssamtal åk 2+3 22

23

24

35

Uppstart Spec. schema

Uppstartssamtal åk 1 27

28

Förtidsröstning 13.30-15.30 29

Enligt vanligt schema 30

31

Sep

36

Skolval SA16 SR, FrE håller i det 3

4

5

6

7

37

10

11

12

Föräldrarmöte åk1 18.00 13

14

38

17

Idrottsdag (Tough Skargads) 18

19

Skolfoto åk3+RL17 +Andra 20

Skolfoto åk3+RL17 +Andra 21

39

Apl åk3+RL17

Skolfoto 24

25

26

27

28

Okt

40

Apl åk3+RL17

Nät /Sex samlevnad Temadag 1

2

3

4

5

41

Apl åk3+RL17

8

9

10

11

12

42

Apl åk3+RL17

Checkpoint öppnar 15

16

17

18

19 Checkpoint stänger 21/10

43

Apl åk3+RL17

23

24

Klass konf. 14.00 25

26

44

Höstlov

29

30

31

1

2

Nov

45

Apl åk2+EJ RL17

5

6

Utvecklingsamtal 7

8

9

46

Apl åk2+EJ RL17

12

13

14

15

16

47

Apl åk2+EJ RL17

Restdag från klockan 13.00 19

20

21

22

23

48

Apl åk2+EJ RL17

Karriärsdag SA16+17 HA18+HA16 26

27

28

29

30

Dec

49

Apl åk2+EJ RL17

3

4

5

6

7

50

Checkpoint öppnar 10

11

12

Lucia 13

14

51

Checkpoint stänger 17

18

19

20

Sista dag HT18 21

52

Julafton 24

Juldagen 25

Annandag jul 26

27

28

Jan

1

Jullov

Nyårsafton 31

Nyårsdagen 1

2

3

4

2

7

8

Eleverna börjar 9

10

11

3

14

15

16

Restdag 13.00 , Tjejedag 17

18

4

21

22

23

Idrottsdag (Rommé) 24

25

5

28

Öppet hus 17-19 29

30

31

1

Feb

6

Checkpoint öppnar 4

5

6

7

8

7

Checkpoint Stänger 11

12

13

Klass konf. 14.00 14

15

8

18

19

20

Utvecklingssamtal 21

22

9

Sportlov

25

26

27

28

1

Mars

10

Apl åk2+EJ RL17

Provdag frisör åk 3 4

5

6

Provdag frisör åk 3 7

8

11

Apl åk2+EJ RL17

11

12

13

14

15

12

Apl åk2+EJ RL17

SA16+17 temadag Rosersberg 18

19

20

21

22

13

Apl åk2+EJ RL17

sam resa

sam resa

sam resa

28

29

Apr

14

Apl åk2+EJ RL17

1

NP Sve/Sva 1 DelB 2

3

NP Sve/Sva 1 Del C 4

5

15

8

Restdag från klockan 13.00 9

NP Sve/Sva 3 Del A 10

11

12

16

Påsklov

15

16

17

18

Långfredag 19

17

Apl åk3+RL17

Annandag påsk 22

23

Provdag frisör åk 2 24

Provdag frisör åk 2 25

26

Maj

18

Apl åk3+RL17

Öppet hus 17-19 29

Mösspåtagning 30

1 maj

NP Eng 5 Del C 2

NP Eng 6 Del C 3

19

Apl åk3+RL17

6

7

NP Eng 5 Del B 8

9

NP Eng 6 Del B 10

20

Apl åk3+RL17

13

14

15

16

17

21

Apl åk3+RL17

Studentskiva 18.00 20

21

NP Ma 1a, 1b, 1c 22

NP Ma 2a, 2b, 2c 23

24

Juni

22

Restdag från klockan 13.00 27

Idrottsdag (Stadsvandring) 28

Sista dag för betygsättning åk 3 29

Kristihimmelfärd 30

Klämdag 31

23

3

4

STUDENTEN 14.00 Utspring 5

Nationaldag 6

Klämdag 7

24

10

11

Avslutning åk 1+2 12

Betygsättning åk 1+2 13

14

25

17

personalens sista dag 18

19

20

Midsommarafton 21

Skärgårdsgymnasiets kalendarium läsåret 2018-2019