Szanowni Państwo,

jak Państwu wiadomo, organizacje podpisujące ten dokument współpracują indywidualnie z wieloma firmami spożywczymi. Otrzymujemy od korporacji pytania, czy w sprawach kluczowych mamy możliwość mówienia jednym głosem. Najczęściej nie jest to możliwe – nie pracujemy razem, a często nie zgadzamy się w sprawach strategii działań czy priorytetowych problemów do rozstrzygnięcia.

Pomimo tych wyzwań udało nam się dojść do porozumienia w sprawie najważniejszych

problemów dotyczących dobrostanu brojlerów oraz tego, jak najlepiej im zapobiegać.

Jednogłośnie określiliśmy podstawowe wymagania w zakresie polityki dobrostanu brojlerów.

Znajdziecie je Państwo poniżej. To minimum, które każda europejska polityka korporacyjna musi spełniać i informacja o tym musi być udostępniona publicznie.

Z wyrazami szacunku,

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt (Germany)

Anima International (global)

Animal Equality/Igualdad Animal (Germany, Italy, Spain, UK, global)

Center for the Ethical Attitude Towards Nature (Belarus)

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Platformu (Turkey)

Compassion in World Farming (France, Italy, Ireland, Netherlands, Poland, UK)

Deutscher Tierschutzbund (Germany)

Djurens Rätt (Sweden)

Een DIER Een VRIEND (Netherlands)

Equalia (Spain)

Eurogroup for Animals (Pan-European)

Fundacja Alberta Schweitzera (Poland)
GAIA (Belgium)

L214 (France)

Menschen für Tierrechte (Germany)

Oikeutta eläimille (Finland)

Otwarte Klatki / Open Cages (Poland, Ukraine)

OZ VEGÁNSKE HODY (Slovakia)

Pro iure animalis (Germany)

PROVIEH (Germany)

ProVeg International (Germany, global)

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (UK)

Slepice v Nouzi (Czech Republic)

The Humane League (UK, global)

Vier Pfoten / Four Paws (Austria, Germany, UK, Bulgaria & Switzerland)

Welfarm (France)

World Animal Protection (UK, global)

****

Do 2026 r. będziemy wymagać od naszych dostawców spełniania następujących wymagań dla 100% dostarczanego mięsa brojlerów [świeżego, mrożonego i przetworzonego]:

  1. Stosowanie się do wszystkich praw i regulacji UE związanych z dobrostanem zwierząt niezależnie od kraju produkcji.
  2. Wprowadzenie maksymalnej gęstości hodowlanej wynoszącej 30 kg/m2 lub mniej. Przerzedzanie stad jest odradzane, lecz jeśli ma być praktykowane, musi być ograniczone do jednego przerzedzenia na stado.
  3. Stosowanie wyłącznie tych ras, które wykazują się lepszym poziomem dobrostanu – rasy Hubbard Norfolk Black, NoJA757, 787, 957, 987, Rambler Ranger, Ranger Classic i Ranger Gold lub inne spełniające wymogi RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.
  4. Spełnianie poprawionych standardów środowiskowych, w tym:
  1. Przyjęcie ogłuszania w kontrolowanej atmosferze z użyciem obojętnego gazu, systemów wielofazowych lub efektywnego ogłuszania elektrycznego bez inwersji przyżyciowej.
  2. Wykazywanie stosowania się do powyższych standardów poprzez uczestnictwo w zewnętrznych audytach oraz coroczne publikowanie raportów potwierdzające postęp w dążeniu do spełniania powyższych wymagań.