Farnosť svätého Martina Horné Hámre

Farské oznamy na 1. nedeľu po Narodení Pána

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Utorok

Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Streda

Féria

Štvrtok

Féria

Piatok

Féria

Sobota

Slávnosť Zjavenie Pána

Nedeľa

Krst Krista Pána


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

1.1.2018

9:00

+ Anna a Jozef Oslanec, deti Štefan, Ján Martin a Katarína a príbuzní

Utorok

2.1.2018

18:00

+ Ján a Mária

Streda

3.1.2018

18:00

- na úmysel

Štvrtok

4.1.2018

8:15

- na úmysel

Piatok

5.1.2018

18:00

+ Štefan a Emília Škopcová, syn Peter a rodičia

Sobota

6.1.2018

9:00

+ Stanislav Pavol

Nedeľa

7.1.2018

9:00

+ Valéria Cimrová

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

1.1.2018

10:30

+ rodina Gundová a Brodňanová

Utorok

Streda

3.1.2018

17:00

- na úmysel

Štvrtok

Piatok

5.1.2018

17:00

+ Anna Heinová

Sobota

6.1.2018

10:30

+ Anton Holý, rodičia a súrodenci

Nedeľa

7.1.2018

10:30

+ Ján a Viktor Truska, dcéra Anna

 

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, IBAN: SK66 0900 0000 0000 7433 8063