VECĀKU DIENA - 11.10.2018.

Kl. audzinātāja

Vecāku sapulces

Kabinets

4.a

I.Skuja

(klases audzinātāja)

208.kabinets.

4.b

I.Salmiņa

(klases audzinātāja)

105.kabinets

4.c

E.Magonīte

(klases audzinātāja)

106.kabinets

4.d

A.Baumane

(klases audzinātāja, latviešu valoda,literatūra)

205.kabinets

5.a

A.Novicka

(solfedžo,mūzika)

309.kabinets

5.b

B.Zupane

(matemātika)

204.kabinets

5.c

G.Rjabova

(matemātika)

18.00-19.00

303.kabinets.

5.d

A.Bērziņa

(informātika)

401.kabinets.

6.a

G.Apsīte

(latviešu valoda, literatūra)

306.kabinets

6.b

G.Zands

(latviešu valoda, literatūra)

17.30-18.00

202.kabinets.

6.c

I.Saulīte

(sports)

17.30-18.00

(405.kabinets)

18.00 – 19.00

Sporta zālē

6.d

I.Mūsiņa

(Dabaszinības ,bioloģija)

18.00-18.30

408.kabinets.

7.a

L.Knope

(angļu valoda)

212.kabinets.

18.00 - 19.00

7.b

Z.Gržibovska

(angļu,vācu  valoda)

I.Pučkova

(krievu valoda)

Skolotāja I.Pučkova  ir kursos.

104.kabinets.

.Ar skolotāju I.Pučkovu  var sazināties e-pastā: irina.puckova@r6.vsk.lv

7.c

M.Puķīte

(Sociālās zinības)

18.00- 18.40

405.kabinets.

7.d

S.Vilne

(matemātika)

18.00-18.30

201.kabinets.

8.a

I.Kušķe

(latviešu valoda,literatūra)

305.kabinets.

8.b

I.Minkeviča

(matemātika)

18.00-18.30

102.kabinets.

8.c

A.Ciematniece

(ģeografija)

304.kabinets.

8.d

J.Griķe

(latviešu valoda )

209.kabinets.

9.a

I.Timčenko

(vācu  valoda, angļu valoda)

18.00-18.40

Samsung Digitālā klase

(410.kabinets.)

9.b

M.Libauere

(matemātika)

No 18.00 – 18.30

209.kabinets.

No 18.30

102.kabinets

9.d

L.Bitīte

(Mūzika)

18.40 – 19.40

206.kabinets.

10.a,b

B.Brūvere

(ķīmija, bioloģija)

407.kabinets.

10.c

R.Kuzņecova

(vēsture)

203.kabinets.

11.a

S.Dambiniece

(latviešu valoda, literatūra)

18.00-18.30

207.kabinets

11.b,c

A.Fjodorova

(solfedžo,mūzika)

301.kabinets.

12.a

I.Jansone

(ķīmija, bioloģija)

18.15-18.45

307.kabinets

12.b,c

V.Loja

(vēsture, politika un tiesības)

19.00-20.00

308.kabinets

Latviešu valoda, literatūra

L.Āboltiņa

209.kabinets.

Mājturība un tehnoloģijas (meitenes).

V.Kalniņa

310.kabinets

Mājturība un tehnoloģijas(zēni).

M.Bērzkalns

101.kabinets

Ekonomika

I.Kulakova

Skolotāja ir kursos

Ar skolotāju var sazināties

e-pastā:

inga.kulakova @r6vsk.lv

Matemātika 6.a klasei

A.Ruģēna

205.kabinets.

Solfedžo ,mūzika

A.P.Upīte

301.kabinets.

Krievu valoda

G.Paškova

302.kabinets

18.30-20.00

Krievu valoda

G.Šostaka

Skolotāja slimo

Ar skolotāju var sazināties

e-pastā:

galina.sostaka @r6vsk.lv

Angļu valoda,

vācu valoda

I.Erne

212.kabinets

Solfedžo ,mūzika sākumskolā

M.J.Apsīte

Skolotāja ir kursos

Ar skolotāju var sazināties

e-pastā:

Sports

I.Ermansone

Sporta zāle

Sports

K.Matisons

Sporta zāle

No 19.10 līdz 20.00

Fizika

V.Lūsis

403.kabinets

Fizika ,matemātika

E.Buliņa

403.kabinets

Programmēšana

K.Kincis

404.kabinets

Informātika

I.Gultniece

402.kabinets

Vizuālā māksla

I.Kriķe

No 18.00 līdz 18.40 206.kabinets

No 18.40 līdz 20.00 Skolotāju istabā

Psihologs

S.Kēviša

210.kabinets

Psihologs

S.Liepiņa

210.kabinets

Sociālais pedagogs

I.Orupe

 (sociālais pedagogs)

210.kabinets.

Mūzika, solfedžo

I.Godiņa

Skolotāju telpa pie 309.kabineta.

Vācu valoda, angļu valoda.

Inese  Majore

Skolotāja slimo

Ar skolotāju var sazināties

e-pastā:

Inese.majore @r6vsk.lv

Angļu valoda sākumskolā

Ieva Majore

105.kabinets

Angļu valoda sākumskolā

Anita Sudnika

106.kabinets

18.00-19.00

Individuālās instrumentu spēles skolotāji

Sazināšanās ar e-pasta starpniecību vai personīgi pa telefonu.