Recuperació de la matèria de Visual i Plàstica de 1r d'ESO. Setembre 2018

Els alumnes que tenen la matèria de Visual i Plàstica suspesa de 1r, hauran de presentar un dossier de 20 textures mínim. El dossier ha de tenir format DIN A4 i ha de portar dues tapes dures de cartolina. La portada ha d'estar ben dissenyada i treballada, amb el títol del treball (Textures) i amb el nom i curs de l'alumne/a. Cada textura s'ha de presentar sobre una cartolina DIN A4 de color. Tot el dossier s'ha d'enquadernar d'una manera manual per l'alumne/a.

Es puntuarà la realització, l'experimentació  i la presentació neta i acurada del dossier

Presentar, amb les preguntes copiades i les respostes, les 22 preguntes de la pàgina 29 del tema 1 del llibre , les 20 preguntes de la pàgina 49  del tema 2  i les 22 preguntes de la pàgina 89 del tema 4. S'ha de fer en ordinador i imprimir-ho.

No hi haurà examen.

El dossier junt amb els fulls de les preguntes es presentaran el dia 5 de setembre a les 10.30

 

Institut La Mar de la Frau. Cambrils

Departament de Visual i Plàstica

Prof. Imma Santonja