Thủ tục thành lập công ty TNHH (1 tv, 2 tv) | Điều kiện, hồ sơ, quy trình các bước thành lập doanh nghiệp 2018, 2019

Địa chỉ : 151 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại : 090.992.8884

Folder : https://drive.google.com/drive/folders/1k1L0VUhV5uTZlcWASyBWhH7o8CFlLtV-

             Website : https://accgroup.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong/-ty/

Google site : https://sites.google.com/site/thanhlapcongtyacc/thanh-lap-cong-ty/thu-tuc-tnhh

             Twitter : https://twitter.com/i/moments/1024315201087188992

https://www.google.com/amp/s/accgroup.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty/amp/#hồ_sơ_quy_trình_tnhh

Điều kiện thành lập công ty tnhh

Điều kiện thành lập công ty tnhh là gì? Bạn cũng đang thắc mắc về vấn đề này? Vậy thì đọc ngay bài viết này của chúng tôi để có thêm thông tin và biết được mình có đáp ứng đủ những điều kiện theo luật định hay không bạn nhé!

1.     Điều kiện về chủ sở hữu

Để thành lập công ty tnhh, chủ sở hữu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Bên cạnh đó, họ còn phải không thuộc đối tượng bị nhà nước cấm thành lập hoặc tham gia doanh nghiệp.

2.     Điều kiện về vốn

Pháp luật không quy định vốn pháp định đối với những công ty kinh doanh ngành nghề thông thường (không nằm trong danh sách những ngành nghề cần vốn pháp định).

Đối với những công ty tnhh kinh doanh ngành nghề cần vốn pháp định thì điều kiện để được thành lập là vốn đầu tư ban đầu không được thấp hơn vốn pháp định.

3.     Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Cũng giống như điều kiện về vốn, điều kiện về ngành nghề kinh doanh không áp dụng đối với những ngành nghề kinh doanh thông thường (không cần điều kiện). Còn đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty tnhh phải đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định mới có thể thành lập.

4.     Những điều kiện khác

Để thành lập công ty tnhh, ngoài những điều kiện mà chúng tôi vừa nêu, công ty bạn còn phải đáp ứng được những điều kiện khác như: tên công ty đúng theo quy định, trụ sở hợp pháp, nộp đầy đủ lệ phí đăng ký kinh doanh,...

Với những điều kiện thành lập công ty tnhh trên, nếu đáp ứng được tất cả những điều kiện này công ty bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động kinh doanh.

điều kiện về vốn, điều kiện về ngành nghề kinh doanh không áp dụng đối với những ngành nghề kinh doanh thông thường (không cần điều kiện). Còn đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty tnhh phải đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định mới có thể thành lập.

4.     Những điều kiện khác

Để thành lập công ty tnhh, ngoài những điều kiện mà chúng tôi vừa nêu, công ty bạn còn phải đáp ứng được những điều kiện khác như: tên công ty đúng theo quy định, trụ sở hợp pháp, nộp đầy đủ lệ phí đăng ký kinh doanh,...

Với những điều kiện thành lập công ty tnhh trên, nếu đáp ứng được tất cả những điều kiện này công ty bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Bài viết liên quan :

thành lập công ty tnhh - Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp ACC

thủ tục thành lập công ty

thủ tục thành lập doanh nghiệp

cong ty tnhh

thành lập công ty tnhh

thu tuc thanh lap cong ty

thủ tục thành lập công ty tnhh

các bước thành lập công ty

thủ tục mở công ty

cách thành lập công ty

thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

điều kiện thành lập doanh nghiệp

hồ sơ thành lập công ty

quy trình thành lập công ty

các bước thành lập doanh nghiệp

thủ tục đăng ký doanh nghiệp

điều kiện thành lập công ty

điều kiện thành lập công ty tnhh

quy trình thành lập doanh nghiệp

quy trình thành lập công ty tnhh

thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên

thành lập công ty tnhh 1 thành viên

thanh lap cong ty tnhh

cách thức thành lập công ty

thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

thành lập công ty cần những gì

hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

thu tuc thanh lap doanh nghiep

thành lập doanh nghiệp nhanh

hồ sơ thành lập doanh nghiệp

thủ tục thành lập doanh nghiệp mới

thành lập công ty cần bao nhiêu vốn

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

luật thành lập doanh nghiệp

hồ sơ thành lập công ty tnhh

tư vấn thành lập công ty tnhh

các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên

hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

thủ tục mở công ty tnhh

dịch vụ thành lập công ty tnhh

dich vu thanh lap cong ty tnhh

điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên

thành lập công ty tnhh một thành viên

tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên

đăng ký thành lập công ty ở đâu

thành lâp công ty

tu van thanh lap doanh nghiep

hướng dẫn thành lập công ty

thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì

giấy phép thành lập công ty

thành lập cty

thu tuc thanh lap cong ty tnhh

thủ tục đăng ký kinh doanh công ty tnhh

thủ tục thanh lap cong ty

thủ tục thành lập công ty mới

các bước thành lập công ty tnhh

cong ty trach nhiem huu han

thủ tục thành lập công ty tnhh mtv

điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

thaành lập công ty

cách thành lập công ty tnhh

thaành lập doanh nghiệp

thành lập công ty mới

thanh lap cty tnhh

công ty kinh doanh

điều kiện để thành lập doanh nghiệp

hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên

thành lập công ty tnhh mtv

vốn tối thiểu để thành lập công ty tnhh

thành lập doanh nghiệp mới

điều kiện để thành lập công ty

lap doanh nghiep

dang ky cong ty

mở công ty riêng

quy định thành lập công ty

cách mở công ty

thành lập công ty tnhh cần những gì

đăng ký thành lập doanh nghiệp ở đâu

lập công ty cần những gì

đăng ký công ty tnhh

điều kiện mở công ty

thu tuc mo cong ty

thanh lập công ty

thành lập cty tnhh

thanh lap doanh nghiep tron goi

tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói

cách thành lập doanh nghiệp

thu tuc dang ky thành lap cong ty

 

Link liên quan :

http://ow.ly/Na6w50ib90B#thanh_lap_cong_ty_tnhh_dich_vu_phap_ly_doanh_nghiep_acc

http://ow.ly/mEPg50iajMj#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/lu8Y50iak6x#thu_tuc_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/Ekz350iajMz#cong_ty_tnhh

http://ow.ly/XgPM50iajMF#thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/aR0w50iajMM#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/tNyl50iajMT#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/kVF950iajMO#cac_buoc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/ZJJg50iajMN#thu_tuc_mo_cong_ty

http://ow.ly/HYqd50ieJeV#cach_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/MMal50iajMQ#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/i7XV50iajMU#dieu_kien_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/f9Zt50iajMR#ho_so_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/P3fw50iajMS#quy_trinh_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/r6tF50iajNp#cac_buoc_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/53yY50iajNn#thu_tuc_dang_ky_doanh_nghiep

http://ow.ly/ny4150iajNo#dieu_kien_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/EzO350iajNs#dieu_kien_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/4Acc50iajNg#quy_trinh_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/rsTn50iajNk#quy_trinh_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/8vYd50iajNi#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh_2_thanh_vien

http://ow.ly/tSIb50iajNr#thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/7nXK50iajNe#thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/JPfm50iajNt#cach_thuc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/MElh50iajNl#thu_tuc_dang_ky_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/naDa50iajNh#thanh_lap_cong_ty_can_nhung_gi

http://ow.ly/tIyt50iajNq#ho_so_thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/nLV750iajNf#thu_tuc_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/26IC50iajNc#thanh_lap_doanh_nghiep_nhanh

http://ow.ly/iM8P50iajNj#ho_so_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/dilZ50iajNd#thu_tuc_thanh_lap_doanh_nghiep_moi

http://ow.ly/NA9J50iajNm#thanh_lap_cong_ty_can_bao_nhieu_von

http://ow.ly/CVAH50iajNQ#ho_so_dang_ky_doanh_nghiep

http://ow.ly/Pi3Z50iapwn#luat_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/HzvB50iak1k#ho_so_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/MZ6y50iak1p#tu_van_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/pA9Q50iak1j#cac_buoc_thanh_lap_cong_ty_tnhh_2_thanh_vien

http://ow.ly/7ZQ350iak1m#ho_so_dang_ky_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/MxQt50iak1i#thu_tuc_mo_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/TyY850iak1q#dich_vu_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/ndZV50iccro#dich_vu_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/aGFq50iarns#dieu_kien_thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/zJqv50iarnH#thanh_lap_cong_ty_tnhh_mot_thanh_vien

http://ow.ly/VH2h50iak3Y#tu_van_thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/PUr450iak45#dang_ky_thanh_lap_cong_ty_o_dau

http://ow.ly/3F4M50iak5H#thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/HhJ750iak5s#tu_van_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/9fcP50iak5w#huong_dan_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/TxP850iak5v#thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien_can_nhung_gi

http://ow.ly/2H1l50iak5u#giay_phep_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/Yjv650iak5o#thanh_lap_cty

http://ow.ly/6mmT50iak5G#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/2sC550iak5n#thu_tuc_dang_ky_kinh_doanh_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/ax6r50iak5y#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/qFPm50iak5p#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_moi

http://ow.ly/BEJV50iak5q#cac_buoc_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/rbxq50iak5I#cong_ty_trach_nhiem_huu_han

http://ow.ly/f3Um50iak5J#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh_mtv

http://ow.ly/wm4150iak5F#dieu_kien_kinh_doanh_khi_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/UUAc50iak5t#thaanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/bVO650iak5D#cach_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/Urr050iak5r#thaanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/wEty50iak5E#thanh_lap_cong_ty_moi

http://ow.ly/B6QV50iak5K#thanh_lap_cty_tnhh

http://ow.ly/EfX850iak5m#cong_ty_kinh_doanh

http://ow.ly/W4eu50iak5C#dieu_kien_de_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/bAxg50iak5A#ho_so_thanh_lap_cong_ty_tnhh_mot_thanh_vien

http://ow.ly/vdUa50iak5x#thanh_lap_cong_ty_tnhh_mtv

http://ow.ly/x13P50iak5B#von_toi_thieu_de_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/f4rZ50iak5z#thanh_lap_doanh_nghiep_moi

http://ow.ly/lWog50iap1Y#dieu_kien_de_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/aBhy50iap2g#lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/JGlo50iapts#dang_ky_cong_ty

http://ow.ly/l2Gh50iaptu#mo_cong_ty_rieng

http://ow.ly/pmwm50iaptt#quy_dinh_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/MV4I50iaptp#cach_mo_cong_ty

http://ow.ly/ZIrG50iaptq#thanh_lap_cong_ty_tnhh_can_nhung_gi

http://ow.ly/IVQK50iaptr#dang_ky_thanh_lap_doanh_nghiep_o_dau

http://ow.ly/xNus50iaptv#lap_cong_ty_can_nhung_gi

http://ow.ly/GodJ50iapiY#dang_ky_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/kAHx50iapiX#dieu_kien_mo_cong_ty

http://ow.ly/i2Ln50iapt4#thu_tuc_mo_cong_ty

http://ow.ly/U1em50iapu3#thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/Snrn50iapu6#thanh_lap_cty_tnhh

http://ow.ly/IRJe50iapu5#thanh_lap_doanh_nghiep_tron_goi

http://ow.ly/nr3c50iapu4#tu_van_thanh_lap_doanh_nghiep_tron_goi

http://ow.ly/yRDf50iapu2#cach_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/7XOt50iapu7#thu_tuc_dang_ky_thanh_lap_cong_ty