Державна бібліотека України для юнацтва         Електронний каталог

 Учися! Дізнавайся! Дивуйся!

/до Дня молоді в Україні /

                                                  Благословенна будь ти, молодосте!

                                                                                             П.Тичина

     Щорічно в останню неділю червня ми відзначаємо День молоді. Це свято особливе та унікальне, бо саме такою є молодість. Це неповторна та відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне життя, ухвалює свої перші власні рішення. Це та пора, коли маленька перемога стає запорукою життєвого успіху.

     Бажаємо бути активними, здобувати знання, наполегливо працювати над собою, будувати великі плани на майбутнє. Ваша енергія і завзяття, оптимізм і наполегливість знаходять втілення у бізнесі, політиці, у науці та на виробництві, у спорті та мистецтві.

      Державна бібліотека України для юнацтва пропонує ознайомитись з найкращими друкованими виданнями із фондів нашої бібліотеки по даній темі.

Бібліографічний список друкованих видань:

74.200.58

М14

    Майбутнє Одещини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - 2-е вид. - Макарів : Перлина, 2015. - 223 с.

74.200.58

М14

    Майбутнє Вінниччини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2015. - 176 с.

74.200.58

М14

    Майбутнє Волині - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2015. - 112 с.

74.200.58

М14

    Майбутнє Львівщини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - 2-е вид. - Макарів : Перлина, 2015. - 111 с.

74.200.58

М14

    Майбутнє Полтавщини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2015. - 160 с.

74.200.58

М14

    Майбутнє Черкащини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2015. - 144 с.

821.161.2.09(075.3)(08)

Т48

    Ткачук, Т.П.

    Українська література [Текст] : комплексне вид. для підготовки до ЗНО : ЗНО 2018. Ч.3. Тести/ Т.П.Ткачук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2017]. - 120 с.

811.161.2(075.3)

Т48

Ткачук, Т.П.

    Українська мова [Текст] : комплексне вид. для підготовки до ЗНО і ДПА : ЗНО 2018. Ч. 1. Довідник/ Т.П.Ткачук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2017]. - 176 с.

821.161.2.09(075.3)

У45

    Українська література [Текст] : зб. тестових завд. для підгот. до ЗНО за прогр. 2017 р./ Л. Голомб, В. Барчан, М. Козак, Е. Балла. - Ужгород : Рік-У, 2016. - 168 с.

Галета Я. Соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства / Ярослав Галета // Рідна школа. - 2017. - № 3-4. - С. 11-14.

Гречин К. Молодь хоче знати більше / Катерина Гречин // Аудиторія. -  2018. - № 1. - С. 8.

Радченя І.В. Життєво-творчий потенціал студентської молоді як основа розвитку суспільства / І.В. Радченя // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт. школах. - 2016. - В. 48. - С. 188-194.

Трапезнікова Д. Локомотив змін / Дар’я Трапезнікова // День. - 2017. - №145-146. - С. 16-17.

Молодь ХХІ століття

ИЗО 60.542.15

А43

    Активна молодь - перевірені рецепти. - К. : ТОВ "Компанія BAITE", 2011. - 31 с.

378.4:314/316

Б19

    Бакіров, В.С.

    Університет і суспільство [Текст] : монографія/ В.С.Бакіров. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. - 272 с.

159.922.73

Б87

    Брецко, І.І.

    Психоемоційне вигорання підлітків в умовах сімейної депривації [Текст] : монографія/ І.І.Брецко. - Мукачево : МДУ, 2016. - 293 с.

51.204.0

Б93

    Бути європейцем - молодим і здоровим [Текст]/ [голов. ред. О. Погорелов]. - К. : Версо-04, [2011]. - 17с.

60.94

В68

    Волонтерство як суспільне явище з точки зору активної молоді [Текст] : [збірка/ ред. та упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2015. – 72с.

74.200.526

Г78

    Граючись, навчаємось: інтерактивні форми та методи правопросвітницької роботи з учнівською молоддю [Текст] : навч.-метод. посіб./ [редкол.: М. Масютіна, М. Сіряк]. - Бердянськ : Вид. Ткачук О.В., 2013. - 160 с.

74.200.51

Г85

    Гриців, Т.Г.

    Українська система виховання на засадах народної педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб./ Т.Г.Гриців, В.І.Батрин. - Чернівці : Факел Марії, 2013. - 276 с.

74.200.51я75

Д36

    Дерев‘янко, Н.П.

    Формування громадянської культури особистості школяра [Текст] : навч.-метод. посіб./ Н.П.Дерев‘янко, В.І.Костів ; за ред. В.І. Костіва. - К. : Праймдрук, 2011. - 352с.

378.4(035)

Д58

    Довідник абітурієнта - 2016 [Текст]/ [уклад. Є.І. Сокол (ред.) та ін.]. - Х. : НТУ "ХПІ", 2016. - 154 с.

159.922.7(075.8)

Д84

    Дуткевич, Т.В.

    Психологія дитяча [Текст] : навч. посіб./ Т.В.Дуткевич. - 2-е вид. стер. - Кам‘янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2016. - 348 с.

74.200.51

К36

    Керда, О.

    Знання - основа життя [Текст]/ О.Керда. - [Б.м.] : [Б.в.], 2011. - 579 с.

159.922.8

К89

    Кузнєцов, М.А.

    Емоційний інтелект як чинник психоемоційних станів студентів в умовах іспиту [Текст] : монографія/ М.А.Кузнєцов, Н.Ю.Діомідова. - Х. : Діса плюс, 2017. - 186 с.

373.5.016:070

М42

    Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін [Текст] : посіб. для вителя/ [Т. Бакка, О. Волошенюк, Л. Гуменюк та ін.; за ред. В. Іванова та ін.]. - К. : Центр вільної преси : Академія української преси, 2016. - 201 с.

378:004(075.8)

М79

    Морзе, Н.В.

    Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE [Текст] : навч. посіб./ Н.В.Морзе, О.П.Буйницька, Л.О.Варченко-Троценко. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2017. - 232 с.

74.200.522я7

Н35

    Національно-патріотичне виховання дітей та молоді [Текст] : навч.-метод. посіб./ [Н.М. Богомолова, О.В. Князєва, М.Г. Коротюк та ін.]. - К. : ОВК, 2016. - 148 c.

74.200.522

О-65

    Орієнтири молоді України [Текст] : Всеукр. семінар, спрям. на утвредж. нац.-патріот. свідом. дітей та лододі; 26-29 листопада 2016 р./ [упоряд. А. Рибалко]. - Суми; К. : ВНПВ Міністерства молоді та спорту України, 2016. - 81 с.

378(477)(082)

П27

    Перші наукові кроки - 2017 [Текст] : [зб. наук. праць] : матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. науковців; 27-28 квітня 2017 р./ [редкол.: І.М. Бендера (гол. ред) та ін.]. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2017. - 512 с.

74.200.522я7

П31

    Петрочко, Ж.В.

    Окрилені Україною [Текст] : тренінг з національно-патріотичного виховання молоді : посібник/ Ж.В.Петрочко, В.І.Кириченко ; [Ж.В. Петрочко, В.І. Кириченко]. - Х. : Вид. Панов А.М., 2016. - 134 с.

159.944:37.011.32

П86

    Психологія адаптації студентів до навчальної діяльності [Текст] : монографія/ [М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, І.В. Мостова та ін.] ; за заг. ред. М.С. Корольчука. - Ужгород : РІК-У, 2017. - 218 с.

331.548(075.8)

П84

    Профорієнтація [Текст] : навч. посіб./ [упоряд. Г.К. Юрчинська]. - К. : Київський ун-т, 2016. - 271 с.

378.015.3:159.9

П86

    Психологія вищої школи [Текст] : підручник/ [О.І. Власова, В.А. Семиченко, С.Ю. Пащенко, Я.Г. Невідома] ; за ред. О.І. Власової. - К. : Київський ун-т, 2015. - 405 с.

74.04(4Укр)

О-13

    Обдарована молодь України [Текст] : Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України/ Ред. С.О. Терепищий. - К. : ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. - 156с.

74.200.51я73

С40

    Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.кол.: І.Д. Бех, К.О. Журба, В.А. Киричок та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 240 с

74.58(4Укр)я6

У11

    У кольорі молодості [Текст]/ [уклад. О. Віщук]. - К. : НТУУ "КПІ", 2008. - 76с

Варягіна А. Особливості громадської участі молоді в соціально-політичних умовах сучасності / А.Варягіна // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2016. - № 3(54). - С. 83-88.

Ворожбит О. Що обирає молодь. Змінити світ/Зробити селфі / Ольга Ворожбит // Український тиждень. - 2017. - № 29. - С. 14-16.

Дмитрик О. Виховання громадянина-патріота / Олександр Дмитрик // Професійно-технічна освіта. - 2018. - № 1. - С. 27-30.

Кравченко М.В. Європейські перспективи української молоді: можливості та загрози / М.В. Кравченко //  Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 2. - С. 275-279.

Локтєв О. Він, вона і війна / Олег Локтєв // Військо України. - 2018. - № 2. - С. 22-23.

Нинішня молодь // Український тиждень. - 2018. - № 3. - С. 32-33.

Саух П.Ю. Соціокультурні тенденції в сучасному молодіжному середовищі: цивілізаційний вимір / П.Ю. Саух // Педагогіка і психологія. - 2017. - № 4. - С. 30-36.

Цінності життя

615.89

Б39

    Безаров, В.В.

    Фактори довголіття та вічної молодості [Текст]/ В.В.Безаров. - Чернівці : Букрек, 2016. - 284 с.

378.4:171

Б77

    Бойченко, Н.М.

    Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір [Текст] : монографія/ Н.М.Бойченко. - К. : Промінь, 2015. - 296 с.

88.413я73

Д49

    Дитина у сучасному соціопросторі [Текст] : навч. посіб./ [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, І.М. Біла та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 272 с.

74.200.55я73

Д58

    Довга, Т.Я.

    Формування здорового способу життя учнів засобами іміджевої та фізкультурно-оздоровчої діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб./ Т.Я.Довга, В.П.Черній. - Кіровоград : Вид. Лисенко В.Ф., 2016. - 184 с.

51.204.0я722

Є41

    Єжова, О.О.

    Здоровий спосіб життя [Текст] : навч. посіб./ О.О.Єжова. - Суми : Університетська книга, 2010. - 127с.

75.116.42я73

І-25

    Івчатова, Т.В.

    Здоровий спосіб життя та рухова активність студентів [Текст] : навч. посіб./ Т.В.Івчатова, І.Б.Карпова, М.В.Дудко. - К. : КНЕУ, 2013. - 109 с.

60.953я73

К50

    Клос, Л.Є.

    Технології збереження здоров‘я у соціальній сфері [Текст] : навч. посіб./ Л.Є.Клос. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 248 с.

51.24я73

К90

    Культура здоров‘я особистості [Текст] : курс лекцій/ [І.О. Олендер, В.С. Грушко, Т.І. Бережна та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 196с.

51.204.0

М14

    Майхрич, Я.І.

    Сучасні їжа, побутова хімія, ліки, реклама: Шлях до здоров‘я [Текст]/ Я.І.Майхрич. - Львів : СПД Майхрич Я.І., 2014. - 304 с.

51.230я73

М69

    Міхеєнко, О.І.

    Основи раціонального та оздоровчого харчування [Текст] : навч. посіб./ О.І.Міхеєнко. - Суми : Університетська книга, 2013. - 184 с.

88.69

О-72

    Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості [Текст] : монографія/ [Р.О. Семенова, О.Л. Музика, Д.К. Корольов та ін.] ; за ред. Р.О. Семенової. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 228 с.

75.110

П12

    Павлова, Ю.О.

    Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини [Текст] : монографія/ Ю.О.Павлова. - Львів : ЛДУФК, 2016. - 356 с.

60.542.15

П32

    Піменова, О.О.

    Свобода у ціннісному полі сучасного студента: проблеми та особливості актуалізації [Текст] : монографія/ О.О.Піменова. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2013. - 220 с.

75.0я73

П37

    Плахтій, П.Д.

    Біологічні основи фізичного виховання студентів [Текст] : навч. посіб./ П.Д.Плахтій, М.В.Зубаль, В.М.Мисів. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. - 232с.

87.77я73

С37

    Сімейно-побутова культура та домашня економіка [Текст] : Навчальний посібник/ Ред. Т.Б. Гриценко. - К. : Вища освіта, 2004. - 480с.

74.200.557

С37

    Сімейні цінності. 8-9 кл. [Текст] : практ.-орієнтований посіб. до навч. прогр. "Сімейні цінності" 9 год./ [О.В. Мельник, Т.В. Кравченко, Л.В. Канішевська, І.П. Білоцерківець]. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. - 136 с.

88.413

С91

    Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу [Текст] : метод. реком./ [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, К.В. Карасьова та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 120 с.

378.016:796(075.8)

Ф50

    Фізичне виховання студентів [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.кол.: О.М. Школа, Д.В. Пятницька, А.В. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. О.М. Школи. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2016. - 456 с.

373.2.015.3(075.8)

Ц65

    Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі [Текст] : навч.-метод. посіб./ Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова, С.О. Ладивір та ін. - К. : Слово, 2016. - 248 с.

316:001.8]-053.6

Ц65

    Цінності української молоді [Текст] : Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді/ [Н. Дмитрук, Г. Падалка, С. Кірєєв та ін.]. - К. : СКД, 2016. - 89 с.

Вища освіта України. Теорет. та науково-метод.часопис. - 2018. - № 1.-  С. 1-95.

Гавеля О. Діяльність творчої молоді України як реалізація культурних цінностей та надбань сучасної цивілізації / О. Гавеля // Міжнарод. вісник. Культурологія.Філологія.Музикознавство. - 2014. - В.ІІ(3). - С. 42-49.

Дмитрук Н. Між матеріалізмом і постматеріалізмом: ціннісні орієнтації сучасної української молоді / Н.Дмитрук // Вісник Академії праці, соц. відносин і туризму. - 2017. - № 3. - С. 57-67.

Пластовий шлях. Журнал пластової думки та інформації. - 2018. - № 1. - С. 1-59.

Саїнчук М. Здоров’я у дискусі ціннісних орієнтацій учнівської молоді / М. Саїнчук // Фізична активність, здоров’я і спорт. - 2014. - № 4(18). - С. 10-17.

Силадій І. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді / І.Силадій // Вища освіта України. - 2017. - № 3. - С. 76-83.

Психологія лідерства

165.745

Б89

    Брукс, Д.

    ДНК особистості [Текст]/ Д.Брукс ; пер. з англ. Г. Елланська. - К. : Наш формат, 2017. - 376 с.

80.742

В22

    Вахненко, О.В.

    Уроки ораторського мистецтва [Текст] : Молод. роман + Практ. посіб./ О.В.Вахненко, В.П.Поляков. - Д. : Акцент ПП, 2016. - 82 с.

005.32:159.923

Г24

    Гаят, М.

    Дивись уперед. Надійний шлях до омріяного життя [Текст]/ М.Гаят, Д.Гаркаві ; пер. з англ. О. Кацанівська. - К. : Наш Формат, 2016. - 176 с.

316.625:331.108.26

Г60

    Голдсміт, М.

    Перемикайся. Стань тим, ким хочеш бути [Текст]/ М.Голдсміт, М.Рейтер ; пер. з англ. Н. Валевська. - К. : Наш Формат, 2017. - 240 с.

005:159.92

Г60

    Голідей, Р.

    Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги [Текст]/ Р.Голідей ; пер. з англ. О. Асташова. - К. : Наш Формат, 2017. - 168 с.

17.024.4:658

Д44

    Діамандіс, П.

    Переможець: як досягти колосального успіху і вплинути на світ [Текст]/ П.Діамандіс, С.Котлер. - К. : Фенікс, 2016. - 253 с.

51-7

Е52

    Елленберг, Д.

    Як ніколи не помилятися [Текст] : Сила математичного мислення/ Д.Елленберг ; пер. з англ. А. Іщенко. - К. : Наш формат, 2017. - 408 с.

51-7

Е55

    Елрод, Г.

    Чудовий ранок. Як не проспати життя [Текст]/ Г.Елрод ; пер. з англ. Т. Заволоко. - К. : Наш Формат, 2017. - 176 с.

339.371:658.8

Е99

    Еяль, Н.

    На гачку [Текст] : Як створити продукт, що чіпляє/ Н.Еяль, Р.Гувер ; пер. з англ. Г. Гриценко. - К. : Наш формат, 2017. - 192 с.

159.955

К19

    Канеман, Д.

    Мислення швидке й повільне [Текст]/ Д.Канеман ; з англ. пер. М. Яковлєв. - К. : Наш формат, 2017. - 480 с.

004.738.5:338.4

К33

    Кейс, С.

    ІТ-цунамі. Як бізнесу вижити в третій хвилі інтернету [Текст]/ С.Кейс. - К. : Фенікс, 2017. - 192 с.

159.9

К34

    Келлер, Г.

    Одна справа. Як робити менше, а встигати більше [Текст]/ Г.Келлер, Д.Папасан ; пер. з англ. А. Дудченко. - К. : Наш формат, 2017. - 208 с.

005.21:005.52

К60

    Коллінз, М.-Т.

    Величні за власним вибором [Текст] : Невідомість, безлад та успіх - чому деякі процвітають усупереч всьому/ Д.Коллінз, М.-.Хансен ; пер. В. Заборова. - 3-є вид. - К. : Наш Формат, 2017. - 368 с.

005.7

Л46

    Ленсіоні, П.

    Перевага: У чому сила корпоративної культури [Текст]/ П.Ленсіоні ; пер. з англ. О. Ломакіна. - К. : Наш формат, 2017. - 224 с.

80.742

О-63

    Ораторське мистецтво [Текст] : підручник/ [М.П. Требін, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова та ін.]; за ред. М.П. Требіна, Г.П. Клімової. - Х. : Право, 2013. - 208 с.

339.13:004.7

Х15

    Хайятт, М.

    Платформа: как стать заметным в интернете [Текст] : Пошаговое руководство для всех, кому есть что сказать или продать/ М.Хайятт ; пер. с англ. О. Медведь. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 304 с.

339.13:004.7

Х15

    Хайятт, М.

    Платформа: как стать заметным в интернете [Текст] : Пошаговое руководство для всех, кому есть что сказать или продать/ М.Хайятт ; пер. с англ. О. Медведь. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 304 с.

Горохова Г.І. Самореалізація особистості як передумова успішної професійної кар’єри / Г.І. Горохова // Наук. записки Центр. укр. держ. пед. ун-ту ім. В.Василенка. - 2017. - В. 156. - С. 186-194.

Менеджер по персоналу. - 2018. - № 5. - С. 1-79.

Мозгова А. Бути розумним — це стильно і круто / Анастасія Мозгова // Аудиторія. - 2017. - № 13. - С. 17.

Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Наук.-метод. журн. -  2017. - № 1-166.

Павлишин Н. Головне — бажання, а можливості будуть / Наталія

Павлишин // Аудиторія. - 2017. - № 30. - С. 11.

Пономаренко А. Молодіжний комітет ООН в Україні: думай глобально, роби локально / Анна Пономаренко // Я,студент. - 2016. - № 12. - С. 6-7.

Психологія і суспільство. Укр. теоретико-методолог. соціогуманітар. часопис. - 2017. - № 2. - С. 1-148.

Молодіжна книга – 2018

84(4Укр)6

О-40

    Ода до радості [Текст] : [зб.оповідань]. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. - 272 с.

84.4Укр6

В48

    Вінник, А.

    Коли повертається веселка [Текст] : роман/ А.Вінник. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. - 240 с.

8284.4Укр6

Г56

    Гнатко, Д. (Вибір видавця Міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова")

    Катерина [Текст] : роман/ Д.Гнатко. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. - 256 с.

821.161.2

Г37

    Гербіш, Н.

    Теплі історії до кави [Текст]/ Н.Гербіш. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 168 с.

821.161.2

Л57

    Лобода, С.

    Час Ліліт [Текст] : [роман]/ С.Лобода. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 256 с.

821.161.2

Л87

    Лущик, П.М.

    Таємниця зошита без палітурок [Текст] : роман/ П.М.Лущик. - Луцьк : Твердиня, 2017. - 224 с.

84.4Укр6

М54

    Метзгер, Н.

    Укулеле [Текст]/ Н.Метзгер. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. - 340 с.

84.4Укр6

П52

    Положій, Є.В.

    Іловайськ [Текст] : розповіді про справжніх людей/ Є.В.Положій. - Х. : Фоліо, 2016. - 378 с.

84.4Укр6

Р83

    Рудневич, М.

    Я з Небесної Сотні [Текст] : повість/ М.Рудневич. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 182 с.

 84.4Укр6

Т16

    Талан, С.

    Оголений нерв [Текст] : роман/ С.Талан. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. - 544 с.

84.4Укр6

Т76

    Трофимович, В.М.

    Любов на лінії вогню [Текст]/ В.М.Трофимович ; [худож. В.М. Карасик]. - Х. : Фоліо, 2016. - 153 с.

821.161.2

Ш66

    Шкляр, В.

    Чорний Ворон [Текст] : [роман]/ В.Шкляр. - К. : Ярославів Вал, 2009. - 356 с.

821.111(73)

І-59

    Інг, С.

    Несказане [Текст]/ С.Інг ; пер. з англ. А. Дудченко. - К. : Наш Формат, 2016. – 248с.

84.7США

К38

    Кіз, Д.

    Квіти для Елджернона [Текст] : роман/ Д.Кіз. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. - 304 с.

821.162.1

Я28

    Ягелло, Й.

    Тирамісу з полуницями [Текст] : роман/ Й.Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2017. - 296 с.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;     www.4uth.gov.ua