Komma igång med Backhandsmash

Registrering

Inloggning

Problem med inloggning

Om du inte får något återställningsmail

Navigering - hur hittar jag?

Inloggade sidorna

Gruppspelssidorna

Schema - när ska jag spela?

Egna tider

Om jag inte kan spela

Bytesfunktionen

Ledigställning

Typ av ledigställning

Boka tider

Rapportera resultat

Ändra/ta bort resultat

Registrering

Som nytillagd medlem i ett gruppspel får du ett e-postmeddelande med personlig länk till sidan där du väljer användarnamn och lösenord. Du som redan är med i ett gruppspel kan, och bör, välja befintlig inloggning i dropdown-lista. Denna möjlighet finns om du är registrerad med samma namn och e-postadress som tidigare.

Inloggning

Gå till https://backhandsmash.se för att logga in, länk i övre högra hörnet.

Problem med inloggning

Om inloggningen inte fungerar så går det ofta att lösa själv med funktionen “Lösa inloggningsproblem”. Tryck på knappen “Lösa inloggningsproblem” på inloggningssidan för att komma till hjälpen.

Skriv ditt namn och din e-postadress och tryck på Skicka. Namn och e-post måste stämma exakt med det som finns registrerat i Backhandsmash, i så fall kommer du få ett e-postmeddelande med länk till kontoåterställning.

Om du inte får något återställningsmail

Kontakta den i din klubb som administrerar gruppspelet, denne kan via adminsystemet hjälpa dig att få ett återställningsmail, eller skicka ett nytt registreringsmail.

Navigering - hur hittar jag?

Backhandsmash medlemssidor består av två delar, en inloggad del med personlig information, och en allmän del för gruppspelet.

Inloggade sidorna

Du kommer till den inloggade delen direkt efter inloggning, eller via menyalternativet Mina sidor på backhandsmash.se eller gruppspelssidorna.

Gruppspelssidorna

Du hittar gruppspelets sidor via menyn i inloggade delen

eller genom att söka upp ditt gruppspel på backhandsmash.se och klicka på länken. Om du bara är intresserad av dina egna matcher och ditt schema så räcker den inloggade delen för dig.

På gruppspelssidorna hittar du information om alla grupper och spelare i ditt gruppspel, till exempel schema, resultat, tabeller och statistik. Personuppgifter, som e-postadress och telefonnummer, kan du bara se om du är inloggad, och bara för de gruppspel där du själv deltar.

Schema - när ska jag spela?

Direkt efter inloggning, eller när du valt Mina sidor i toppmenyn, kommer du till din personliga schemasida. Här ser du dina tider för aktuell spelomgång i de gruppspel du deltar i. För att komma hit kan du även trycka på Schema i toppmenyn i den inloggade delen.

Tryck på Visa för att se detaljer för en schematid. Härifrån kan du rapportera resultat, ledigställa tiden och efterfråga byte av tid. Du ser tiderna kombinerat för alla de gruppspel du är med i.

Egna tider

Om du vill ha ett komplett schema för dina tider kan du även lägga till egna tider, som du inte fått via klubben. Du kan sedan skriva en notering för tiden, eller välja att använda den för en av dina matcher.

Gör så här:

Tryck på knappen längst ner i schemavyn


Välj tid och klockslag med datum/tid-väljaren


Skriv in bana och hur tiden ska användas, samt en notering. Du kan även välja att använda tiden för en av dina ospelade matcher (välj match i listan)


Schemavyn uppdateras när du sparat

De ser dina egna träningsmatcher i schemat. Du kommer även att få påminnelse via e-post dagen innan, plus att de kommer med i kalendersynken.

Om jag inte kan spela

Om du inte kan spela på schemalagd tid så ska du i första hand försöka byta tid med någon annan i gruppen.

Bytesfunktionen

Om du ska spela mot en motståndare på en tid du inte kan, så finns ofta möjligheten att byta med någon som också har match kvar mot samma motståndare. Backhandsmash ger stöd för att skicka bytesfrågor i systemet. Gör så här:

 1. Tryck på Visa för aktuell match i din matchlista (Mina sidor)
 2. Tryck på Byt
 3. Välj de tider som passar dig och tryck på Skicka

En bytesfråga gäller i 24 timmar, eller tills någon tackat ja eller alla tackat nej. En match kan bara ingå i en bytesfråga samtidigt, vilket kan begränsa de möjligheter man har att välja bytesmatcher. I slutet av en spelomgång finns det färre eller inga möjligheter kvar, det är lättast att få till byten i början av en spelomgång.

Ledigställning

Om du inte kan spela och det inte har gått att byta så återstår ledigställning.

 1. Tryck på Visa för aktuell match i din matchlista (Mina sidor)
 2. Tryck på Ledigställ
 3. Välj typ av ledigställning och tryck på Ledigställ

Typ av ledigställning

Om din klubb tillåter detta kan du vid ledigställning välja att behålla tiden för träning eller överlåta till din motståndare. Tanken är att man har betalat för tiden och är inställd på att spela tennis varje vecka. Men i till exempel padelgruppspel fungerar det inte med ekonomiskt med bytestider om man inte lämnar in ordinarie tid vid återbud. Se information som du fått från din klubb för att veta vad som gäller.

Boka tider

Beroende på i vilket gruppspel du är med i så kan det finnas bokningsbara tider för medlemmarna. Ledigställda tider dyker upp som bokningsbara under rubriken Boka i toppmenyn när du är inloggad. Här kan även finnas extratider som klubbens administratör lägger in.

Normalt kan du boka tider för en av dina matcher som du har kvar att spela. I många gruppspel kan du även boka tider för träning när det inte är så långt kvar till tiden, detta ställs in per gruppspel.

Välj vilken match du vill boka tiden för och tryck på Spara, då bokas tiden in i ditt schema.

Rapportera resultat

 1. Tryck på Visa för aktuell match i din matchlista (Mina sidor)
 2. Tryck på Rapportera
 3. Skriv in gamesiffrorna och tryck på Spara
 4. Klart!

Ändra/ta bort resultat

Om det blivit fel kan du ta bort ett tidigare rapporterat resultat. Sen kan du rapportera på nytt.

 1. Tryck på Visa för aktuell match i din matchlista (Mina sidor)
 2. Tryck på Ta bort resultat…
 3. Bekräfta
 4. Klart!