Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Підволочиської селищної ради ради «Про затвердження Положення  про  порядок  розміщення  та  встановлення  технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що перебувають  на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений відповідно до вимог, що встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308 та з метою визначення правових та організаційних засад реалізації проекту рішення «Про затвердження Положення  про  порядок  розміщення  та  встановлення  технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що перебувають на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства», як регуляторного акту.

  1. Опис проблеми.

З кожним роком все більшого поширення та розвитку набуває діяльність суб'єктів господарювання, що провадять свою діяльність у сфері надання телекомунікаційних послуг на території Підволочиської  селищної  ради, зокрема, послуг доступу до мережі кабельного телебачення та Інтернет (надалі – надавачі телекомунікаційних послуг).

В рамках провадження такої господарської діяльності надавачі телекомунікаційних послуг для прокладання мереж та встановлення технічних засобів телекомунікацій використовують конструктивні елементи житлових будинків, інших будівель що перебувають  на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства, для забезпечення підключення кінцевого обладнання абонентів. В процесі прокладання, обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій надавачі телекомунікаційних послуг пошкоджують конструктивні елементи будинків та споруд, зокрема, покрівлі будинків, несучі стіни та перекриття, внутрішнє оздоблення сходових кліток тощо, що завдає збитків майну. У зв'язку з останньою обставиною постійно зростає кількість скарг на діяльність суб’єктів господарювання в частині прокладання, обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж.

  1. Цілі регулювання.

Забезпечення регулювання діяльності надавачів телекомунікаційних послуг в частині прокладання, обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій в будинках і спорудах, що перебувають  на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства, забезпечення відновлення пошкоджених конструктивних таких будинків і споруд, впорядкування відносин між балансоутримувачами (управителями) будинків та надавачами телекомунікаційних послуг, приведення таких відносин до вимог чинного законодавства.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього аналізу, можливе лише шляхом прийняття зазначеного вище рішення, яке відповідає вимогам чинного законодавства.

4. Очікувані результати.

Забезпечення єдиного підходу до регулювання діяльності надавачів телекомунікаційних послуг в частині розміщення, обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж в будинках і спорудах, що перебувають  на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства, як наслідок – сприяння збереженню та відновленню такого майна.

5. Механізм і заходи для розв’язання визначеної проблеми.

Для вирішення проблеми, зазначеної в п. 1,  пропонується прийняти   рішення Підволочиської  селищної ради «Про затвердження Положення  про  порядок  розміщення  та  встановлення  технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що що перебувають  на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства»

6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.

Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законами, обов’язкові для виконання на відповідній території.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, внесення змін  до нього та його відміна можлива у разі зміни чинного законодавства чи в інших  необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується дія  регуляторного акта, здійснюється у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками з використанням статистичного метода  одержання результатів відстеження.      

Кількісні показники результативності акта – кількість скарг мешканців на діяльність суб’єктів господарювання в частині прокладання, обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж, протяжність впорядкованих телекомунікаційних мереж, кількість договорів за користування місцем для прокладання телекомунікаційних мереж.

Якісні показники результативності акта – зменшення кількості скарг мешканців на діяльність надавачів телекомунікаційних послуг, забезпечення єдиного підходу до врегулювання такої діяльності надавачів телекомунікаційних послуг, збереження майна власності територіальної громади.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

1.Базове відстеження результативності буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

 2.Повторне відстеження результативності проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

 3.Періодичне відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на три роки з дня набрання чинності.

 4.Відстеження результативності проводиться статистичним методом.

5.Види даних: статистичні дані.